Strona główna

Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Wodno Ściekowej i Ochrony Środowiska, pokój Nr 8


Pobieranie 8.26 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.26 Kb.

Formularz A

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

A/14

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek w sprawie usunięcia 4 szt. drzew z gatunku wierzba biała

3.

Znak sprawy

RGŚ.6131.19.2014

4.

Data złożenia

13.02.2014r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Andrzej Sławiński


6.

Wyszczególnienie załączników wniosku

mapa z zaznaczonymi drzewami proponowanymi do usunięcia


7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Wodno – Ściekowej i Ochrony Środowiska, pokój Nr 8,tel. 56 688 60 01 w. 136

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

brak

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

B/14

12.

Uwagi

brak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość