Strona główna

Referat Spraw Społecznych i Promocji


Pobieranie 31.75 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar31.75 Kb.

Referat Spraw Społecznych i Promocji

Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

e-mail: gci@ogrodzieniec.pl, tel. 32 / 67 09 703
Ankieta w celu aktualizacji bazy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, zespołów, innych form oraz inicjatyw społecznych na oficjalnym portalu internetowym Gminy Ogrodzieniec www.ogrodzieniec.pl w kategorii ORGANIZACJE.Szanowni Państwo,

w 2012 roku stworzyliśmy na nowo portal internetowy Gminy Ogrodzieniec, uzupełniliśmy wiele informacji. Portal ulega ciągłej modyfikacji, został dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmiany dotyczą również Państwa organizacji, gdyż od tego czasu wiele wiadomości zmieniło się.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety (16 punktów), aby wiedza
o Was i Waszych działaniach była aktualna. Dodatkowym punktem w ankiecie jest część dotycząca przedsięwzięć zrealizowanych w 2015 roku.

Wypełnioną ankietę można oddać w wersji papierowej w Urzędzie (pokój nr 33),


odesłać pocztą (Referat Spraw Społecznych i Promocji, Urząd Miasta i Gminy,
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec
), mailem (gci@ogrodzieniec.pl). Ankieta do pobrania w wersji elektronicznej z portalu Gminy Ogrodzieniec znajduje się pod linkiem – http://www.ogrodzieniec.pl/kategorie/ankieta.

W załączeniu stan bieżący, na podstawie dotychczas przekazanych przez Państwa informacji – wydruk z marca br. – http://www.ogrodzieniec.pl/kategorie/organizacje

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy poprzez wspólną promocję własnych działań.
dr inż. Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy

Ogrodzieniec

UWAGA! W ankiecie prosimy o podanie tych danych, które będą mogły być zamieszczone na stronie internetowej Gminy Ogrodzieniec. Punkty 1-15.


LP.

DANE

DO UZUPEŁNIENIA

1

DOKŁADNA NAZWA ORGANIZACJI

(data powstania)
2

NAZWA SKRÓCONA

(jeśli istnieje)

3

SIEDZIBA ORGANIZACJI

(adres)4

TELEFON ORGANIZACJI

(telefon, fax)
5

E-MAIL ORGANIZACJI


6

STRONA INTERNETOWA
7

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

(opisać dziedziny, obszary, w których porusza się organizacja)

8

OSOBA REPREZENTUJĄCA

(stanowisko np.: Prezes, Przewodniczący, Przedstawiciel itp.

oraz imię i nazwisko tej osoby)

9

OSOBA DO KONTAKTU

(imię i nazwisko, stanowisko, adres korespondencyjny, telefon, e-mail)


10

DANE REJESTROWE

(jeśli istnieją: data, KRS, REGON)

11

RODZAJ ORGANIZACJI

(wybrać: stowarzyszenie rejestrowe, stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie inne, związek stowarzyszeń, organizacja pożytku publicznego, fundacja, ochotnicza straż pożarna,

koło gospodyń wiejskich, stowarzyszenie kultury fizycznej [sportowe], klub sportowy, uczniowski klub sportowy, grupa nieformalna,

inne – podać jakie)

12

KATEGORIA

(proszę zaznaczyć „X” kategorię,

do której Państwa zakwalifikujemy

na naszej stronie internetowej:

♦ Ochotnicze Straże Pożarne

♦ Zespoły Folklorystyczne

♦ Orkiestry Dęte i Zespoły Muzyczne

♦ Sportowe i Rekreacyjne

♦ Historyczne i Regionalne

♦ Społeczne i PozostałeInicjatywy Społeczne – kategoria

dla grup nieformalnych)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


…………………………………………


13

ZASIĘG DZIAŁANIA

(miejscowość, gmina, powiat, województwo, lokalny, regionalny, ogólnopolski, międzynarodowy)
14

WŁASNE UWAGI

(opisać)

15

PODSUMOWANIE ROKU 2015

(proszę wymienić przedsięwzięcia zrealizowane w 2015 roku)

16

INNE

(w przypadku niepodania danych kontaktowych do zamieszczenia
na stronie internetowej, prosimy
o podanie ich w celu ułatwienia kontaktu z Urzędem:


osoba, adres, telefon, e-mail)…………………………………... ……………………………….....................................miejscowość, data podpis osoby wypełniającej

………………………………..pieczątka organizacji

Marzec 2016 Strona z©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość