Strona główna

Registration Form Prosimy wypełniać drukowanymi literami. / Please fill capital letter. Dane właściciela / Owner’s data


Pobieranie 34.36 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar34.36 Kb.


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Hodowców Fretek „FRETKA”

31-139 Kraków, Łobzowska 9/9

www.fretka.org.pl

E-mail: wystawa@fretka.org.pl

VIII Międzynarodowa Wystawa Fretek w Polsce – KRAKÓW 2013

VIII International Ferrets Exhibition in Poland - Cracow 2013

Formularz Rejestracyjny / Registration Form

Prosimy wypełniać drukowanymi literami. / Please fill capital letter.Dane właściciela / Owner’s data:

Imię i nazwisko / Name:

Adres / Address:

Telefon / Phone: E-mail:

Strona www / Homepage:

Nazwa organizacji, do której należy hodowca / Numer identyfikacyjny i przydomek hodowcy

Name of breeder organization, Breeder registration number:

_____________________________________________________________________________________________

Dane fretki nr 1 / Ferret’s data No.1 :

Imię fretki / Name of ferret:

Nr nadany przez organizację* / Organization’ nr:

Nr czipu / Chip no.:

Data urodzenia / Birth date: __________________________

Płeć / Gender: samica / female samiec / male

sterylizowana / altered kastrowany / alteredimplantowana/y/ implanted

Odmiana / Breed (Delete which not Applicable) :
Długość włosa / Hair: standardowa / standard angora / angora półangora / half-angora

Typ umaszczenia/ type: tchórzowate/sable jednobarwne/solid jednorodne/ self

syjamskie/ simese łaciate/spotted

Białe znaki/white marks: arlekin/ harlequin panda/panda borsuk/budger

strzałka/blaze tipsy/tips deresz/ roaninne/others standard/standard nie dotyczy/not applicable

Kolor / colour: albinos/ albino biała ciemnooka/ DEW pastelowe/ pastel

rude/ cinnamon czekoladowe/ chocolate srebrny/szary/ silver

brązowy/ brown klasyczny/ classic czarny/ black

czarno- brązowe/ black-brown czarny podpalany/ black- fired (golden)

Imię matki: Nr rejestracyjny matki:

Mother’s name Mother’s registration number

Typ-kolor-znaczenia-włos / Type-colour-white marks-hair: ______________________________________________

Imię ojca: Nr rejestracyjny ojca:

Father’s name Father’s registration number

Typ-kolor-znaczenia-włos / Type-colour-white marks-hair: ______________________________________________
Dane hodowcy / Breeder’s data:

Imię i nazwisko / Name:

Nazwa hodowli I jej numer/ Breeder name and number:

Adres / Address:
niniejszym zgłaszam fretkę do udziału w kategorii/ application for category:

Delete which not Applicable

 dorosłe samice niesterylizowane (min. 8 mies.)/ adult females (over 8 months)

 dorosłe samce niekastrowane (min. 8 mies)/ adult males (over 8 months)

 młode samice (3 do 8 miesięcy)/ young females (over 3 and less than 8 months)

 młode samce (3 do 8 miesięcy)/ young males (over 3 and less than 8 months)

 samice sterylizowane/ implantowane/ altered females

 samce kastrowane/ implantowane/ altered males

 senior (fretki, które ukończyły 5 lat)/ senior (over 5 years)

 handicap (fretki o widocznym kalectwie)

OCENA HODOWLANA (fretki, które ukończyły 8 mies) / BREEDING EXAM (over 8 months):

 tak/ yes nie/ no


Dane fretki nr 2 / Ferret’s data No.2 :

Imię fretki / Name of ferret:

Nr nadany przez organizację* / Organization’ nr:

Nr czipu / Chip no.:

Data urodzenia / Birth date: __________________________

Płeć / Gender: samica / female samiec / male

sterylizowana / altered kastrowany / alteredwasektomizowany / vasectomized

Odmiana / Breed (Delete which not Applicable) :
Długość włosa / Hair: standardowa / standard angora / angora półangora / half-angora

Typ umaszczenia/ type: tchórzowate/sable jednobarwne/plain jednorodne/ self

syjamskie/ simese łaciate/spotted

Białe znaki/white marks arlekin/ harlequin panda/panda borsuk/budger

strzałka/blaze tipsy/tips deresz/ roaninne/others standard/standard nie dotyczy/not applicable

Kolor / colour: albinos/ albino biała ciemnooka/ DEW pastelowe/ pastel

rude/ cinnamon czekoladowe/ chocolate srebrny/szary/ silver

brązowy/ brown klasyczny/ classic czarny/ black

czarno- brązowe/ black-brown czarny podpalany/ black- fired (golden)


Imię matki: Nr rejestracyjny matki:

Mother’s name Mother’s registration number

Typ-kolor-znaczenia-włos / Type-colour-white marks-hair: ______________________________________________

Imię ojca: Nr rejestracyjny ojca:

Father’s name Father’s registration number

Typ-kolor-znaczenia-włos / Type-colour-white marks-hair: ______________________________________________

Dane hodowcy / Breeder’s data:

Imię i nazwisko / Name:

Nazwa hodowli I jej numer/ Breeder name and number:

Adres / Address:
Niniejszym zgłaszam fretkę do udziału w kategorii/ application for category:

Delete which not Applicable

 dorosłe samice niesterylizowane (min. 8 mies.)/ adult females (over 8 months)

 dorosłe samce niekastrowane (min. 8 mies)/ adult males (over 8 months)

 młode samice (3 do 8 miesięcy)/ young females (over 3 and less than 8 months)

 młode samce (3 do 8 miesięcy)/ young males (over 3 and less than 8 months)

 samice sterylizowane/ implantowane/ altered females

 samce kastrowane/ implantowane/ altered males

 senior (fretki, które ukończyły 5 lat)/ senior (over 5 years)

 handicap (fretki o widocznym kalectwie)

OCENA HODOWLANA (fretki, które ukończyły 8 mies) / BREEDING EXAM (over 8 months):

 tak/ yes nie/ noopłaty / Fee

* Członkowie Stowarzyszenia OSHF Fretka (mający uregulowane składki i płatności) płacą 50% niżej wymienionych kwot:

*W przypadku zgłoszenia do konkursów piękności trzech i więcej fretek, od trzeciej fretki obowiązuje zniżka 25% (nie dotyczy członków OSHF FRETKA)/ if you register three or more ferrets, you have a discount for the third and each subsequent ferret in the amount of 25%:


  • Konkurs piękności/ Beauty contest (samice/ samce młode/ dorosłe// young/ adult female/ male)

40 PLN (10 EUR till) do 18.11.2013 oraz 50 PLN (12 EUR after) po 18.11.2013

  • Konkurs piękności / Beauty contest ( samice sterylizowane/ samce kastrowane// altered female/ male) 30 PLN (7 EUR till) do 18.11.2013 oraz 40 PLN (10 EUR after) po 18.11.2013

  • Handicap, senior : 20 PLN (5 EUR till) do 18.11.2013 oraz 30 PLN (7 EUR after) po 18.11.2013

  • Ocena hodowlana / Pedigree exam: 50 PLN (12 EUR till) do 18.11.2013 oraz 70 PLN (17 EUR after) po 18.11.2013

  • Najlepsza para hodowlana/ Best breeding couple: 20 PLN (5 EUR) till 18.11.2013 and 30 PLN (7 EUR) after 18.11.2013

Opłaty należy wnieść przed wysłaniem zgłoszenia a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do niniejszego zgłoszenia.

O wysokości opłaty będzie decydowała data wpłynięcia opłaty a nie termin nadesłania zgłoszenia. Przy czym formularze muszą zostać dostarczone nie później niż do dnia 29 listopada 2013. Po tym terminie fretki nie zostaną ujęte w katalogu wystawy.

____________________________________________________________________________________________________________


Miejsce i data / Place and date: Podpis właściciela / Owner’s signature

____________________________________________________________________________________________________________1 Zaznacz właściwą odpowiedź / Please mark the correct answer.

Strona z


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość