Strona główna

Regulami n I ogólnopolskiego zlotu słUŻby celnej „tatry 2010”


Pobieranie 10.42 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.42 Kb.


R E G U L A M I N

I OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU SŁUŻBY CELNEJ

TATRY 2010”


§ 1
1.Organizatorem I Ogólnopolskiego Zlotu Służby Celnej jest Zarząd Związku Zawodowego Celnicy PL.

2. Organizatorzy Zlotu:

- Bożena Bogusz - Komandor Zlotu, tel. 502472584

- Maria Mrugała Tel 668380349,

- Sławomir Siwy Tel. 668438041

§ 2

1. Zlot odbędzie się w dniach 7 do 10 października 2010r.2. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w Ośrodku Willa Aniołówka w miejscowości Kościelisko.
§ 3

1. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą poprzez czytelne wypełnienie „Karty zgłoszenia”.  1. Zgłoszenie należy przesłać na adres: mailowy bozenabogusz@gazeta.pl lub slawomir.siwy@celnicy.pl lub maria.mrugala@celnicy.pl

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia limitu miejsc dla uczestników.
§ 4

  1. Koszt uczestnictwa w zlocie wynosi 240zł od każdej osoby.

  2. Członkowie Związku Zawodowego Celnicy PL uiszczają kwotę 140zł.

3. Wpłaty należy dokonać na konto 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BNP Paribas Fortis z dopiskiem „I Zlot Służby Celnej” do dnia 20 września 2010r.

§ 5


W przypadku nie wzięcia udziału w Zlocie z winy uczestnika, wpłacona kwota nie będzie zwrócona (w wyjątkowych sytuacjach może nastąpić zwrot kwoty, który może być dokonany po ostatecznym rozliczeniu Zlotu).

§ 6


Organizatorzy w ramach wpłaconej kwoty zapewniają:

1.pobyt w Ośrodku w Willi Aniołówka w miejscowości Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 36 w dniach od 7 do 10 października 2010r., w tym;

- 3 noclegi,

- wyżywienie:

* gorąca kolacja w dniu 7.10.2010r.,

* całodzienne wyżywienie w dniach 8 - 9.10.2010r.,

* śniadanie w dniu 10.10.2010r.

2. udział w wycieczkach pieszych – górskich,

3. udział w imprezach kulturalno – rozrywkowych

4. wiele atrakcji

§ 7

Uczestników obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa na imprezach turystycznych, a w szczególności poruszania się podczas wycieczek górskich§ 8

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Zlotu uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie.

§ 9

Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiednie obuwie oraz strój sportowo-turystyczny do poruszania się po trasach górskich.§ 10

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za indywidualne działania poszczególnych uczestników wykraczające poza program zlotu.§ 11

Niniejszy regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Zlotu, tj. 10 października 2010r.Zarząd Związku Zawodowego Celnicy PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość