Strona główna

Regulamin aukcji


Pobieranie 1.25 Mb.
Strona1/18
Data18.06.2016
Rozmiar1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Opracowanie katalogu: Anna Stecka

Na okładce repr. poz. 215
REGULAMIN AUKCJI

 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.

 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego roz­dzie­lania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.

 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytacje danej po­zycji, wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowa­dzący aukcje ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.

 4. Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby oraz instytucje które złożyły pisemne zlecenie kupna.

 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pier­wsze słowo tytułu i najwyższą oferowana cenę (limit). Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespon­dencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu

 6. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą:

 • dla instytucji – kredytowo,

 • dla osób prywatnych - za pobraniem pocztowym (doliczając opłaty wg taryfy po­cz­towej).

 1. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zaku­pione pozycje.

 2. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji.

 3. Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie numeru NIP i przekazanie upo­waż­nienia umożliwiającego przesyłanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 4. Informujemy, że wg obowiązującej ustawy, do cen wylicytowanych będzie doliczana opłata organizacyjna w wysokości 6.9%.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przy­jętych zobowiązań.

 6. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.

 7. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa mają prawo pierwokupu po cenach wylicyto­wanych.

 8. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres:

Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 19, 31-016 Kraków

 1. Zamówienia przyjmujemy również faksem i przez Internet:

tel. /fax (012) 421-21-43

e-mail: antkrak@antkrak. krakow. pl


W dniu aukcji tel. 608 480 381 608 802 516
Konto bankowe: 51 1240 4650 1111 0010 5721 1850
Katalog dostępny na stronach Internetu pod adresem:

www. antkrak. krakow.pl
Wszystkie fotografie pozycji z tego katalogu zamieszczone na stronie:

www. antkrak. krakow.pl
WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
1. ABC o morzu. W-wa 1934. Nakł. Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 16d, s.78, [1], rysunki w tekście, okł. oryg. Stan dobry. 40,-

———————————2. AIRY . Dra Airy Metoda naturalnego leczenia albo pewny sposób aby te najwięcej zachodzące choroby ludzkie np. : suchoty, wycieńczenie, szkrofuły (gruczoły), słabość nerów, rak, pruchnienie kości, chorobę wątroby, słabość żołądka, . .. . i wszelkie choroby zarażające jako to: cholerę, ośpice (krosty), febrę nerwową itd. przez pojedyńcze i uchwalone środki bez lekarza szybko i pewnie od siebie oddalić. Z wielu w tekście drukowanemi anatomicznemi drzeworytami. Wyd.5. Lipsk 1878. Richter's Verl. 16, s.400, [4], opr. kart.

Stan dobry. Pieczęć. 70,-

———————————

3. ALBUM pamiątek. 1863. Lwów 1913. Nakł. i czc. Drukarni Polskiej. 16 podł. , s.32, 59 kart z ilu­stracjami, opr. pł. z naklejoną okł. oryg.

Okładka przetarta, pieczęcie. Tekst: Z historji i wspomnień pióra Franciszka Jaworskiego. Ilustracje podzielone tematycznie: I: Okres manifestacyjny. II: Sprawa włościańska. III: Walka z najazdem. IV: Organizacja cywilna i wojskowa. V: Leci liście z drzewa. .. 120,-

———————————

4. ALBUM Wojska Polskiego [tytuł okładkowy]. Z okazji 25-lecia wymarszu Legionów Polskich z Oleandrów 1914 - 1939 Młodzieży w darze Henryka Francka Synowie S.S. Skawina [1939]. Nakł. Hen­ryka Francka Synowie S.A. Druk Salonu Malarzy Polskich, Kraków. 16d. podł., s, [4], 27 ko­lorowych ilustracji wg obrazów Jerzego Kossaka, okł. oryg.

Stan dobry. Na ilustracjach wojsko polskie od XII w. do 1918 r. 60,-

———————————

5. ANDERSEN H[ans Christian] - Bajki. Wybrał i oprac. Edmund Jezierski. Ilustracje Haliny Krüger. W wa 1937. Ks. J. Przeworskiego. Druk. "Feniks". 8, s.393, [3], 12 ilustracji, opr. pł. oryg.: płótno niebieskie, złocone napisy, pośrodku kolorowa ilustracja.

Niewielkie ślady przybrudzenia. 50,-

———————————

6. ANONIM-Protestant XVI wieku - Erotyki, fraszki, obrazki, epigramaty. Z rkp. wydał Ignacy Chrzanowski. Kraków 1903. A. U. 8, s.158, okł. oryg. Bibl. Pisarzów Polskich nr 43.

Stan dobry. 60,-

———————————

7. ASKENAZY Szymon - Łukasiński. T.1-2. W-wa 1929. Nakł. Druk. Wł. Łazarskiego. 8, s.437, [1],496, [1], 22 tablice, opr. ozdobna sygn. : oprawiono u Wł. Łazarskiego w Warszawie: płótno bordowe, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie i licu oprawy.

Brak kart tyt. , poza tym stan dobry. 2 wydanie. Z indeksem. 300,-

———————————

8. ASNYK Adam (El. .. y) - Dzieła poetyckie. Wyd. zupełne. Oprac. Z. Michałowski.

T.1-3. W-wa [1947]. Wyd. L. Fiszera. 8, s.294, [1],307, [5],267, [1], opr. pł. ozdobna.

Stan bardzo dobry. Poezje w cyklach: Programowe, Patriotyczno-religijne, Społeczne, Refleksyjne, Sen grobów, Nad głębiami, W Tatrach, Odpoczywa, Sonety, Z obcych stron, Myśli ulotne, Różne, Miłosne, Miłość i kwiaty, Na ludową nutę, Album pieśni, Żartobliwe. 150,-

———————————9. AWANGARDA. CIOMPA Adam - Duże litery. Kraków 1933. Wyd. Literacko-Naukowe. 8, s.184, [1], okł. oryg.

Brzegi okładki nieco naddarte, poza tym stan dobry. Zapomniana awangarda międzywojenna. Powieść eksperymentalna, w której nie chodzi o samą treść, lecz o formę wyrażania myśli i wrażeń. PSB: "oryginalna forma połączenia zamiaru literackiego z doświadczeniami malarza, a zarazem. .. wysiłek zrozumienia wzajemnych stosunków psychicznych między człowiekiem a człowiekiem". Powieść niezrozumiała przez odbiorców, przeszła bez echa i uległa zapomnieniu.

Autor (1901-1935), malarz i pisarz. Studia na ASP w Krakowie, uczeń prof. Kowarskiego i prof. Wojnarskiego. Projektował kompozycje witrażowe i obrazy dla kościołów ewangelickich. Zginął w sierpniu 1935 r. po upadku w przepaść ze szczytu Łomnicy. 120,-

———————————10. - CZECHOWICZ Józef – dzień jak codzień. W-wa 1930. f. hoesick. 16d, s.53, [1], okł. oryg.

Zamalowany częściowo grzbiet, na okładce rdzawe plamki. 1 wydanie . Wiersze z lat 1927 1928 i 1929. Do zbioru dołączony przekład franc. wierszy z tego tomu: Na wsi, Zaułek, Śmierć, dokonany przez M. S.

Autor (1903-1939), poeta awangardowy dwudziestolecia międzywojennego. Jeden z założycieli grupy poetyckiej "Reflektor". 150,-

———————————

11. - CZYŻEWSKI Tytus - Pastorałki. Drzeworyty Tadeusza Makowskiego . Paryż 1925. Pol. Tow. Przyj. Książki. 4, s.34, [2], 6 małych drzeworytów w tekście i 7 całostronicowych [w tym okładkowy], godłoTowarzystwa na k.tyt.: drze­woryt K . Brandla, okł. oryg.

Na wszystkich kartach rdzawe plamki, mały ubytek dolnego rogu okładki. Wydane na papierze ręcznie czerpanym z papierni Joseph Joubert -Fournier w Auvergne, z filigranem Towarzystwa. Druk wyrazistą czcionką égyptienne wyk. Societé Générale d'Imprimerie et d'Edition w Paryżu. Nakład 520 egz. liczb. ręcznie od I-LXX i 1-450 i podpisanych przez prezydjum Towarzystwa. Egz. nr 330 Jest to pierwsze wydawnictwo Towarzystwa, pod kier. artystycznym St. P. Koczorowskiego i T. Makowskiego. M. Grońska s.153: "Forma wierszy lekka, liryczna, żartobliwa. .. Poetycki, zaczarowany nastrój szopkowy znakomicie oddał Makowski drzeworytami o formie prostej, niemal szkicowej. .. Postacie pastuszków i grajków w ujęciu zabawno-groteskowym. .. ."

T. Czyżewski (1880-1945), malarz, poeta, krytyk sztuki, jeden z teoretyków formizmu.

T. Makowski (1882-1932), grafik i malarz polski działający w Paryżu. Przedstawiciel École de Paris. 2.500,-

———————————

12. - JASIEŃSKI Bruno - Palę Paryż. Powieść. W-wa 1931. "Rój". 16d, s.325, [1], opr. kart.

Pieczęcie i podpisy. 2 polskie wydanie. Powieść prorewolucyjna, napisana w duchu ponurej groteski, ze wstępem J. Kadena-Bandrowskiego, jako odpowiedź na nowelę dyplomaty francuskiego Paula Moranda, zamieszczoną w tomie "Swawolna Europa" ("Europe galante"). B. Jasieński uznał ją za paszkwil na Moskwę i w odpowiedzi "spalił Paryż" - miasto wielkich kapitalistów i polityków, którzy zagarnęli dla siebie wszystko. Za powieść tę został autor (1901-1938) deportowany z Francji, osiedlił się w Moskwie i przyjął obywatelstwo radzieckie. W czasie czystek stalinowskich aresztowany i osadzony w więzieniu, gdzie zmarł w 1938 r. 150,-

———————————

13. - MAJAKOWSKI Włodzimierz - Obłok w spodniach. Przeł. Julian Tuwim. W-wa 1923. Wyd. Philobiblon. 8, s. 39, [1], okł. oryg. rysował Jan Czycholt, opr. pł.

Stan dobry. Poemat, 1 polskie wydanie. 250,-

———————————
poz.12 poz. 14 poz. 15
14. - PEIPER Tadeusz - Poematy (Zbiór). Kraków 1935. Koło wyd. "Teraz". Druk. U. J. 8, s.175, okł. oryg. proj. Kazimierz Podsadecki.

Stan dobry. Wiersze z tomów: "A", Żywe linie, Raz, oraz nowe utwory: Oczy nad miastem, Telegram.

Autor (1891-1969), poeta, krytyk. Załozyciel i teoretyk grupy poetów krakowskiej "Awangardy", red. czasopisma "Zwrotnica". 600,-

———————————15. - REFLEKTOR . Czasopismo literackie. Red. : Konrad Bielski [jeden z założycieli grupy poetyckiej o tej samej nazwie]. Wyd. : Wacław Gralewski. Lublin.

No 2 1925 marzec 8, s.41-75, [1], okł. oryg.

Okładka luźna, naddarte brzegi. Awangardowe czasopismo literackie, zbieżne programowo z futuryzmem, powstałe z inicjatywy K.A.Jaworskiego. Ukazały się 4 numery w latach 1923 - 1925. Publikowali tu m. in.: J.Czechowicz, W.Gralewski, K.A.Jaworski, St.Młodożeniec. Teksty wierszem i prozą: K.Bielski: Złoty osioł, Opowieść o Nowym Robinsonie. W.Gralewski: My, Poezja (wiersz patetyczny). J.Czechowicz: Wyznanie. A.Ważyk: Aorta. N.Toporowski: Zachód. K.A.Jaworski: Słońce i ja, Skrzynka pocztowa, Kochanka. T.Bocheński: Chrzciciel. J.A.Szczepański: Patrząc na fotografję P.Robinson. Cz.Bobrowski: Film intensywny a literatura. W.Wandurski: Od północy do świtu. St.K. Gacki: Punkt wejścia Nowej Sztuki. Apollinaire: Winogrodnik szmpański (tłum. A.Ważyk). Cendras: Martwe natury, Głowa (przeł. Jan Brzękowski). Vildrac: Piosnka (przeł. H.Izdebska). M. Szczuka: Czego chce "Blok". Kronika literacka. De domo sua. 350,-

———————————16. - [SCHULZ Bruno]. SYGNAŁY . Miesięcznik. Sprawy społeczne, literatura, sztuka. Red. T. Banaś. Lwów. 1 maja 1936 roku nr 17. Folio, s.12, broszura.

Stan dobry, numer złożony. Na s.4 pierwodruk opowiadania B . Schulza "Jesień" . Na s.7: Z wystawy Tytusa Czyżewskiego. 250,-

———————————

17. - [SCHULZ Bruno]. SYGNAŁY . 15 grudnia 1938 r. Nr 59. Folio, s.12, broszura.

[Po konfiskacie] nakład drugi.

Stan dobry, numer złożony. Na s.7 pierwodruk Bruno Schulza "Ojczyzna", fragment prozy literackiej. 250,-

———————————18. - WINKLER Konrad - Formiści polscy. W-wa 1927. Gebethner i Wolff. 16d, s.19, [1], 32 reprodukcje, okł. oryg. Monografie Artystyczne T. XIV.

Stan dobry. 40,-

———————————

19. - WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. W-wa 1919. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8, s.187, [2], 2 figury w tekście, 5 tablic, okł. oryg. wyk. A.Zamoyski.

Podklejony bibułką grzbiet, poza tym stan więcej niż dobry. Odręczna dedykacja autora: Kochanemu Zbigniewowi Pronaszce ofiarowuje z życzeniami istotnego porozumienia się Witkacy. 20/IX.1919.1 wydanie . Treść: Wstęp filozoficzny, O Sztuce Czystej, Malarstwo, O zaniku uczuć metafizycznych w związku z rozwojem społecznym. Witkacy zaangażował się w ruch krakowskich formistów [m. in. Zb. Pronaszko] głośną pracą "Nowe formy w malarstwie. .. ", w której wyraża swoje poglądy na nową sztukę. 2.000,-

———————————20. BADENI Stanisław Henryk - Stanisław Ciołek biskup poznański. Szkic historyczny z XV-go wieku. Kraków 1900. A. U. 8, s.104, opr. kart. Odbitka z t. XXXIX Rozpraw Wydz. historyczno-literackiego A. U.

Podklejony kartonem grzbiet. 40,-

———————————

21. BALIŃSKI Michał, Lipiński Tymoteusz - Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez. .. Wyd.2 popr. i uzup. przez F.K.Martynowskiego. W-wa 1885 - 86. Nakł. i druk S. Orgelbranda Synów. 8, s. VIII,888, VIII, 985, X,535, VIII,296, III, XXI,873, XIII, herby w tekście wg rys . W . Smokowskiego, opr. psk. współczesna: skóra ciemnozielona, karton marmoryzowany, grzbiety 5ciopolowe, złocone zdobienia i napisy, czerwone szyldziki z tytułem.

Nieliczne, słabo widoczne ślady zawilgocenia, poza tym stan więcej niż dobry. Obfity materiał do historii miast i krajów dawnej Polski. Przegląd historii miejscowości do roku 1794 w ramach podziału administracyjnego kraju za Stanisława Augusta. Dzieło przyczyniło się do spopularyzowania przeszłości kraju. Z indeksem miejscowości. w każdym tomie.

M. Baliński (1794-1864), historyk, publicysta, działacz oświatowy, jeden z najbardziej załużonych uczonych w czasach rozkwitu życia umysłowego na Litwie, po rozbiorach. 3.000,-

———————————

22. BALZAC Honore - Le Lis dans la Vallée. T.1-2. Bruxelles et Leipzig 1836. Allgemeine Niederlandische Buchhandlung. 16, s. XCIV,356, [1],294, [1], opr. psk. z epoki.

W t.1 brak karty tyt. , oprawa lekko otarta. Pieczęć: Dr Stefan Grzybowski. Z przedmową autora: Paris juillet 1835 i Paris 2 juin 1836. Powieść z cyklu: Komedia ludzka. Belgijskie naśladownictwo oryg. wydania w tym samym roku: Paryż 1836 Werdet. 250,-

———————————

23. BALZAC Honoré - Scenes de la vie privée. T. II [z 4]. Paris 1842. Furne, Dubochet, Hetzel. 8, s.457, 8 drzeworytów całostronicowych, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie. Comédie Humaine. Vol. II. Oeuvres completes.

Małe pęknięcie przy grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Tom II zawiera: Mémoires de deux Jeunes Mariées, Une Fille d'Eve, La Femme abandonnée, La Grenadiere, Le Message, Gobseck, Autre Etude de Femme. Ilustracje wg Johannot, Jacque. 250,-

———————————

24. BALZAC Honoré - Scenes de la vie privée. T. III [z 4]. Paris 1842. Furne, Dubochet,

Hetzel. 8, s.476, 8 drzeworytów całostronicowych, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie. La Comédie Humaine Vol. III. Oeuvres completes.

Ładny egzemplarz . T. III zawiera: La Femme de trente ans, Le Contrat de Mariage, Béatrix. Ilustracje wg Birouste, Travies,

Johannot. 250,-

———————————

25. BARAŃSKI Franciszek - Jeszcze Polska nie zginęła. Pieśni patrjotyczne i narodowe. Cz.1-2. Cz.1: Muzyka. Wyd.7. Cz.2: Słowa. Wyd.8 jubileuszowe. Lwów [przed 1920]. Ks. Polska B. Połoniecki. 16podł. , s. ,160, XVI,223, okł. oryg. z motywami patriotycznymi, opr. kart. w 1 wol.

Okładka: Lit. A. Przyszlink Lwów nieco przybrudzona. 150,-

———————————

26. BASCHET Armand - Histoire de la chancellerie secrete. Le Sénat, Le Cabinet des Ministres, Le Conseil des Dix et les inquisiteurs d'État dans leurs rapports avec la France. Paris 1870. H. Plon. 8, s. [2], VI,708, okł. oryg. , opr. pł. współczesna. Les Archives de Venise.

Okładka podklejona, poza tym stan bardzo dobry. Historie sekretne Tajnego Archiwum Weneckiego, Rady Ministrów, Rady Dziesięciu, inkwizytorów, w stosunkach z Francją. Ważne źródło do badania polityki i dyplomacji. Drobne wzmianki o Polsce. 150,-

———————————

27. BATOWSKI Henryk - Legion Mickiewicza a Słowiańszczyzna w r. 1848. Studium z dziejów słowiańskości polskiej. Kraków 1948. Spółdz. "Czytel nik". 8, s.98, [1], 4 ilustracje, okł. oryg.

Stan bardzo dobry. 30,-

———————————

28. BAUDELAIRE Karol - Moje serce obnażone. Dzienniki poufne. Tłum. z franc. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. W-wa 1923. Ignis. 16d, s.83, [3], okł. oryg. Książki Ignisa T. VIII.

Stan dobry. Nakład 2200 egz. Ten 1125. 35,-

———————————

29. BEŁCIKOWSKA Alicja - Król Jan Sobieski i Odsiecz Wiednia. W 250-tą Rocznicę Wielkiego Zwycięstwa (1683-1933). Życiorys Króla Jana III - Dokumenty - Pieśni - Poezje - Bibljografja - Pomniki - Pamiątki. Melodje ułożył i oprac. Feliks Rybicki. W-wa 1933. Skł. gł. : Gł. Księg. Wojsk. 8, s.301, [2], 44 ilustracje, mapka, opr. Wydanie jubileuszowe.

Poluzowany grzbiet, poza tym stan dobry. 50,-

———————————

30. BEŁCIKOWSKI Jan - Teorya polskiego słowa. Nauki o naszej ojczyźnie duchowej część pierwsza: słowo królewskie. Kraków-W-wa 1911. Nakł. aut. 8, s.31, [1], okł. oryg.

Stan dobry. 40,-

———————————

31. BERTRAND Paul - Histoire des Chevaliers-Hospitaliers de Saint-Lazare. Paris 1932. Ed. du Chancelier. 8, s.199, ilustracje w tekście, okł. oryg.

Stan dobry. Historia Zakonu Rycerzy św. Łazarza z Jerozolimy, jednego z najstarszych chrześcijańskich instytucji szpitalnych. 200,-

———————————

32. BIBLIOTEKA Źródeł Historycznych. Poznań 1946-49. Księg. Akademicka.

1: Artykuły Henrykowskie. Wyd. Zdzisław Kaczmarczyk. Poznań 1946. 8, s. VI,18.

2: Bulla Aurea (a.1356) [Karola IV]. Wyd. Józef Matuszewski. Poznań 1946. 8, s.37.

3: Konstytucja 3 Maja czyli t. zw. "Ustawa Rządowa" z 3. V.1791 r. wraz z ustawą "Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej" i "Zaręczeniem wzajemnem Obojga Narodów". Wyd. Zdzisław Kaczmarczyk. Poznań 1946. 8, s.30.

4: Uniwersały i rozporządzenia w sprawie chłopskiej z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r. Wyd. Franciszek Paprocki. Poznań 1946. 8, s.20.

5: Najstarsze papieskie bulle protekcyjne dla biskupstw polskich. Cz. I: Bulla gnieźnieńska z r.1136. Wyd. Olga Łaszczyńska. Poznań 1947. 8, s.20.

6. Przywileje lokacyjne Krakowa i Poznania. Oprac. Andrzej Kłodziński. Poznań 1947. 8, s.32.

7: Prawa kardynalne (1768-1791). Wyd. Zdzisław Kaczmarczyk. Poznan 1947. 8, s.25.

8. Najstarsze świadectwa o Słowianach. Przeł. i oprac. Marian Plezia. Poznań 1947. 8, s.58, mapka.

9. Magna Charta Libertatum (Wielka Karta Wolności z 1215 r. ). Wyd. Wanda Sołtysowa i Lesław Pauli. Poznań 1947. 8, s.35.

10. Konstytucje grodzieńskie z r. 1793 dotyczące ustroju państwa wraz z ustawą "Miasta wolne Rzeczypospolitej". Wyd. Zdzisław Kaczmarczyk. Poznań 1949. 8, s.43.

11: Akta z czasów bezkrólewia 1632 roku. Wyd. Władysław Sobociński. Poznań 1949. 8, s.41.

Stan bardzo dobry. Wszystkie tytuły z oryg. okładkami, opr. pł. w 1 wol. nie sygn. : płótno zielone, czarny szyldzik z tytułem. Oprawiał Jan Bereziuk Wrocław. 150,-

———————————33. BIELATOWICZ Jan - Nasze granice w Monte Cassino. Antologia walki. Oprac. .. Rysunki artystów żołnierzy 2 Korp. Rzym 1945. Bibl. Orła Białego. Nakł. Kultury i Prasy 2 Korpusu. 8, s.206, ilustracje, okł. oryg. proj. J. Wąs.

Stan dobry. M. in. wiersze: K. Wierzyńskiego, J. Lechonia, A. Janty, A. Międzyrzeckiego, B. Obertyńskiej i in. Rysunki: St. Westwalewicz, Z. Turkiewicz, T. Wąs, J. Jarema, Z. i L. Haarowie, H. Braun, i in. 50,-

———————————

34. BONSELS Waldemar - Pszczółka Maja i jej przygody. Spolszczyła Marja Kreczowska.

Kraków 1922 [1921]. Księg. S. A. Krzyżanowskiego. 16d, s.141, [1], opr. kart. współczesna z naklejoną okł. oryg.

Stan bardzo dobry. 1 polskie wydanie. 150,-

———————————35. BOSSOWSKI Franciszek - O żegludze powietrznej ze stanowiska prawa prywatnego. Odbitka z Księgi pamiątkowej wydanej w setną rocznicę ogłoszenia kodeksu cywilnego z dnia 1 czerwca 1811 roku staraniem Wydziału Prawa i Nauk Politucznych Uniw. Lwowskiego. 8, s.51-77, okł. oryg.

Stan dobry. Odręczna dedykacja autora . 30,-

———————————

36. BOURDON Georges - La Russie libre. L'aube russe. Paris 1905. Bibl. Charpentier. 8, s.531, okł. oryg.

Pęknięty blok, naddarta okładka. 1 wydanie . Rosja, historia, świt rosyjski, rewolucja 1905 r. Autor (1868-1938) był franc. reporterem pisma Figaro, specjalizował się w historii. 80,-

———————————

37. BRISE du Nord. Keepsake Polonais. 2 ed. Paris 1839. Chez l'editeur. 8, s.303, [3], 6 stalorytów całostronicowych i winieta tyt . , opr. psk. z epoki.

Nieliczne słabo widoczne rdzawe plamki, poza tym stan więcej niż dobry. Pamiątka z Polski. Teksty wierszem i prozą w j. franc. . Autorzy: L. Mierosławski, A . Mickiewicz (Pharis, casside; Le joueur de lyre), O. Chodźko, J. U. Niemcewicz, Ch. Forster, M. Czajkowski, K. Ostrowski, L. Chodźko, K. Gaszyński, A. Sowiński, É. Grabowska, J. Wysłouch, J. Szotarski, A. Krosnowski, H. E. Chonski. 800,-

———————————38. BRONIEWSKI Władysław - Anka. W-wa 1956. PIW. 16d, s.47, [2], rysunki w tekście Olgi Siemaszkowej, okł. oryg.

Stan bardzo dobry. Wiersze, 1 wydanie. 50,-

———————————

39. BRONIEWSKI Władysław - Krzyk ostateczny. W-wa-Kraków 1938. J. Mortkowicz. 16d, s.43, [2], okł. oryg.

Stan dobry, egz. nierozcięty. Wiersze, 1 wydanie . Pisane od 1933 r. Katastroficzny przekaz poety nadchodzących czasów: wybuch wojny, faszyzm. Bez wiersza: Magnitogorsk albo rozmowa z Janem, wyciętego przez cenzurę. 60,-

———————————

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość