Regulamin Konkursu Czy Europa potrzebuje nowego Roberta Schumana?Pobieranie 7.73 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.73 Kb.
Regulamin Konkursu

Czy Europa potrzebuje nowego Roberta Schumana?
§1
Organizatorami Konkursu Czy Europa potrzebuje nowego Roberta Schumana? są Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Dom Schumana w Scy-Chazelles.

Partnerzy: Fondation Robert Schuman w Paryżu, Centre d’Etudes et de Recherches Robert Schuman w Luksemburgu, Ambasada Francji w Polsce, Fundacja R. Schumana w Luksemburgu.


§2
1. Celem Konkursu Czy Europa potrzebuje nowego Roberta Schumana? jest:

- popularyzacja i pogłębianie wiedzy o Robercie Schumanie

- zaangażowanie młodych ludzi w debatę o współczesnej Europie

- zacieśnienie stosunków polsko-francuskich


2. Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie eseju na temat: Czy Europa potrzebuje nowego Roberta Schumana?.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów (wiek uczestników 16 - 26 lat) z całej Polski.
4. Prace konkursowe nie mogą przekroczyć 3 stron formatu A4 (1800 znaków bez spacji/strona). Jedna osoba ma prawo przesłać tylko jedną pracę.
5. Wydrukowane dwa egzemplarze pracy konkursowej oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej www.schuman.org.pl należy przesłać:

tradycyjną pocztą na adres Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, al. Ujazdowskie 37/5, 00-540 Warszawa

oraz drogą mailową: konkurs@schuman.org.pl
6. Prace konkursowe należy nadsyłać do 10 marca 2009 roku.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora w kwietniu 2009 roku.


7. Główna Nagroda –wycieczka „Śladami Schumana” do Francji i Luksemburga przewidziana jest w dniach 7-12 maja 2009 roku.
8. Organizatorzy pokrywają koszty wycieczki (transport, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, opieka).
9. W ramach nagrody przewidziane jest zwiedzanie ważnych miejsc związanych z Robertem Schumanem, m. in. jego domu w Scy-Chazelles. Szczegółowy program wyjazdu będzie dostępny na stronie internetowej Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana www.schuman.org.pl od kwietnia 2009 roku.
10. Koordynatorem Konkursu jest Anna Romańczyk z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana: a.romanczyk@schuman.org.pl
11. W Radzie Programowej oraz w Jury Konkursu zasiadają przedstawiciele Organizatorów i Partnerów Konkursu.
: files -> wiadomosci.ngo.pl -> public -> filespublic -> 2009
2009 -> „Zarządzanie organizacją społeczną”!
2009 -> Na noc muzeów w warszawie zapraszają
2009 -> Zaproszenie do składania listów intencyjnych w sprawie projektów edukacyjnych na temat własności prywatnej I prywatyzacji – projekt studencki
2009 -> Wyalienowani rodzice c ‘ zytaja dzieciom 20 października 2009
2009 -> Masz innowacyjny pomysł? Chcesz na nim zarobić pierwszy Milion? Weź udział w Szkole Milionerów
2009 -> „alterkariera” twoja ścieżka serca
2009 -> Żebractwo jako kwestia społeczna
2009 -> Stymulatorem lokalnego rozwoju
2009 -> Prime public Relations Patronat Honorowy
2009 -> Na drogach i bezdrożach wolności Program konferencji „Pomarańczowa wolność w kontekście biało-czerwonej transformacji”
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy