Strona główna

Regulamin Konkursu Czy Europa potrzebuje nowego Roberta Schumana?


Pobieranie 7.73 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.73 Kb.
Regulamin Konkursu

Czy Europa potrzebuje nowego Roberta Schumana?
§1
Organizatorami Konkursu Czy Europa potrzebuje nowego Roberta Schumana? są Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Dom Schumana w Scy-Chazelles.

Partnerzy: Fondation Robert Schuman w Paryżu, Centre d’Etudes et de Recherches Robert Schuman w Luksemburgu, Ambasada Francji w Polsce, Fundacja R. Schumana w Luksemburgu.


§2
1. Celem Konkursu Czy Europa potrzebuje nowego Roberta Schumana? jest:

- popularyzacja i pogłębianie wiedzy o Robercie Schumanie

- zaangażowanie młodych ludzi w debatę o współczesnej Europie

- zacieśnienie stosunków polsko-francuskich


2. Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie eseju na temat: Czy Europa potrzebuje nowego Roberta Schumana?.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów (wiek uczestników 16 - 26 lat) z całej Polski.
4. Prace konkursowe nie mogą przekroczyć 3 stron formatu A4 (1800 znaków bez spacji/strona). Jedna osoba ma prawo przesłać tylko jedną pracę.
5. Wydrukowane dwa egzemplarze pracy konkursowej oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej www.schuman.org.pl należy przesłać:

tradycyjną pocztą na adres Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, al. Ujazdowskie 37/5, 00-540 Warszawa

oraz drogą mailową: konkurs@schuman.org.pl
6. Prace konkursowe należy nadsyłać do 10 marca 2009 roku.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora w kwietniu 2009 roku.


7. Główna Nagroda –wycieczka „Śladami Schumana” do Francji i Luksemburga przewidziana jest w dniach 7-12 maja 2009 roku.
8. Organizatorzy pokrywają koszty wycieczki (transport, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, opieka).
9. W ramach nagrody przewidziane jest zwiedzanie ważnych miejsc związanych z Robertem Schumanem, m. in. jego domu w Scy-Chazelles. Szczegółowy program wyjazdu będzie dostępny na stronie internetowej Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana www.schuman.org.pl od kwietnia 2009 roku.
10. Koordynatorem Konkursu jest Anna Romańczyk z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana: a.romanczyk@schuman.org.pl
11. W Radzie Programowej oraz w Jury Konkursu zasiadają przedstawiciele Organizatorów i Partnerów Konkursu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość