Strona główna

Regulamin konkursu fotograficznego "rzeszów jakiego nie znacie " Konkurs odbywa się w ramach realizowanego zadania publicznego pn. „ Kreowanie I promowanie turystycznego wizerunku miasta Rzeszowa”


Pobieranie 12.72 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.72 Kb.

REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"RZESZÓW JAKIEGO NIE ZNACIE "
Konkurs odbywa się w ramach realizowanego zadania publicznego

pn. „ Kreowanie i promowanie turystycznego wizerunku miasta Rzeszowa”

Organizatorzy:

Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku

Schronisko Młodzieżowe PTSM „ALKO” w Rzeszowie
Patronat honorowy nad konkursem objął:

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa
Celem konkursu jest rozbudzanie wśród młodych ludzi zamiłowania do małej Ojczyzny jaką jest Rzeszów oraz inspirowanie dzieci i młodzieży szkolnej do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. Budowanie i umacnianie więzi w grupie, pogłębianie wzajemnych relacji oraz kształtowanie cech i postaw pożądanych w życiu społecznym młodego pokolenia. Popularyzowanie poprzez konkurs form aktywności ruchowej oraz uprawiania turystyki na terenie miasta Rzeszowa i zdobywania odznak turystycznych.

Celem konkursu jest ukazanie w obiektywie rzeszowskiej kultury, tradycji, zabytków, atrakcji turystycznych, przyrody, różnorodności oraz symboli charakterystycznych dla miasta Rzeszowa. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z miasta Rzeszowa.


Zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym:
1. W konkursie uczestniczy młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół
ponadgimnazjalnych z miasta Rzeszowa.

2. Tematem konkursu fotograficznego „Rzeszów jakiego nie znacie” powinny


być pozytywne emocje związane z aktywnym spędzaniem wolnego czasu na terenie
miasta Rzeszowa.

3. W konkursie nie ma podziału na kategorie tematyczne.

4. Każdy z autorów może zgłosić do 5 fotografii.

6. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką: czarno - białe lub kolorowe.

7. Zdjęcia powinny być nieoprawione w formacie 20 x 30 cm.

8. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić:

- imię i nazwisko autora,

- adres szkoły,

- imię i nazwisko opiekuna pracy, telefon i adres e-mail,

9. Prace fotograficzne wraz ze zgłoszeniem należy przesłać lub dostarczyć w kopercie


na adres: Schronisko Młodzieżowe PTSM „ALKO”, 35-061 Rzeszów, Rynek 25

do dnia 10 września 2014 roku

10. Organizatorzy nie zwracają prac fotograficznych.

11. Oceny prac fotograficznych dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury
są ostateczne.
Postanowienia końcowe:

1. Zwycięzcom konkursu fotograficznego wręczone zostaną dyplomy


oraz nagrody książkowe, sprzęt turystyczny i sportowy.

2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Schroniska Młodzieżowego


PTSM „ALKO” w Rzeszowie www.ptsm-alko.pl .

3. Organizatorzy zorganizują wystawę pokonkursową.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac dla celów promocji konkursu oraz miasta Rzeszowa.

5. Uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego odbędzie się w Schronisku


Młodzieżowym PTSM „ALKO” w Rzeszowie.

6. Laureaci konkursu otrzymają zaproszenia na uroczyste podsumowanie konkursu


drogą pocztową.

6. Szczegółowych informacji udziela Marian Dzimira, telefon 607 654 394.

7. Regulamin konkursu wraz ze zgłoszeniem znajduje się na stronie internetowej Schroniska
Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie www.ptsm-alko.pl .
DOFINANSOWANO Z BUDŻETU GMINY MIASTO RZESZÓW”Z turystycznymi pozdrowieniami

Organizatorzy©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość