Regulamin konkursu „MYŚLĘ, więc czytam, czytam, więc jestem” I. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady organizacji I przeprowadzania konkursu czytelniczego pt. „Myślę, więc czytam, czytam, więc jestem”Pobieranie 18.08 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.08 Kb.
REGULAMIN KONKURSU
„MYŚLĘ, WIĘC CZYTAM, CZYTAM, WIĘC JESTEM”

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzania konkursu czytelniczego pt.
   „Myślę, więc czytam, czytam, więc jestem”.

 2. Patronat nad konkursem sprawuje  Pani Dyrektor Małgorzata Dziedziurska.

 3. Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi.

 4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać powołana przez Organizatora niezależna komisja konkursowa.

II. CELE KONKURSU

 1. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 2. Rozbudzanie czytelniczych zainteresowań uczniów.

 3. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 4. Zachęcanie uczniów do zabawy z książką.

 5. Pobudzanie wyobraźni.

 6. Poprawianie techniki czytania.

 7. Popularyzowanie poprawnej polszczyzny.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi z uwzględnieniem podziału na kategorie wiekowe.

Kategoria I – uczniowie klas I-II

Kategoria II – uczniowie klas III – VI

Uczniowie klas I-II po przeczytaniu książki wykonają dowolną techniką ilustrację związaną z treścią przeczytanej książki.

Uczniowie klas III-VI przystąpią do testu sprawdzającego znajomość treści przeczytanej książki. 1. Konkurs polega na przeczytaniu książek z zestawu załączonego do niniejszego regulaminu.

 2. Uczniowie przystępują do testu w wyznaczonym terminie (ostatnie czwartki miesiąca, godz. 1400 od listopada do maja).

 3. Uczniowie mogą brać udział w konkursie przez cały rok lub przystępować do wybranych testów.

 4. Konkurs trwa od listopada 2015 r. do maja 2016 r.

 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2016 r.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2015 r.

 2. Regulamin jest dostępny w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

 4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

 5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Załącznik do regulaminu
LITERATURA DO KONKURSU:
Klasy I- II

 1. A.A. Milne, „Kubuś Puchatek”

 2. Hans Christian Andersen, „Dziewczynka z zapałkami”

 3. Hans Christian Andersen, „Calineczka”

 4. Ch.Perrault, „Kot w butach”

 5. Wiersze Tuwima


Klasy III - VI


 1. Niziurski, „Sposób na Alcybiadesa”

 2. Adam Bahdaj, „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”

 3. Jadwiga Korczakowska, „Spotkanie nad morzem”

 4. Roman Pisarski, „O psie, który jeździł koleją”

 5. F. Burnett, „Tajemniczy ogród”

 6. I.Jurgielewiczowa, „Ten obcy”

 7. A.Lindgren, „Dzieci z Bullerbyn” 1. LITERATURA DO KONKURSU:
  1. Czerwony Kapturek - Charles Perrault
  2. Szewczyk Dratewka - Janina Porazińska
  3. Dzieci z Bullerbyn - Astrid Lindgren
  4. Dziewczynka z zapałkami - Hans Christian Andersen
  5. Księżniczka na ziarnku grochu- Hans Christian Andersen
  6. Calineczka - Hans Christian Andersen
  7. Wiersze Jana Brzechwy
  8. Wiersze Juliana Tuwima
  9. O rybaku i złotej rybce - A. Puszkin
  10. Jaś i Małgosia - Maria Konopnicka
  11. Jak Wojtek został strażakiem - Czesław Janczarski
  12. Na jagody - Maria Konopnicka
  13. Anaruk ,chłopiec z Grenlandii - Alina i Czesław Centkiewiczowie
  14. Kajtkowe przygody - Maria Kownacka
  15. Pinokio - Carlo Collodi
  16. Zaczarowana zagroda - A. Cz. Centkiewiczowie
  17. Królowa Śniegu - H. Ch. Andersen
  18. Kubuś Puchatek - A. Milne
  19. Puc, Bursztyn i goście - Jan Grabowski
  20. Przygody Plastusia - Maria Kownacka
  21. Czarna owieczka - Jan Grabowski

 2. M. Musierowicz, „Szósta klepka”

 3. M. Musierowicz, „Kłamczucha”

 4. M. Musierowicz, „Kwiat kalafiora”

 5. M. Musierowicz, „Ida sierpniowa”

 6. M. Musierowicz, „Opium w rosole”

 7. M. Musierowicz, „Brulion Bebe B”

 8. Edith Nesbith, „Pięcioro dzieci i coś”

 9. K. Makuszyński, „Szatan z siódmej klasy”

 10. Hanna Ożogowska „Dziewczyna i chłopak, czyli heca na czternaście fajerek”

 11. Milne, „Kubuś Puchatek”

: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Aksjologia(e) wobec współczesnych przemian kulturowych z cyklu Aksjologie współczesności Lublin, dn. 20. 10. 2011 r. „Stara Humanistyka”
2011 -> F. A. Diesterweg Granice swobody i niezależności oddziaływań wychowawczych nauczyciela w szkole
2011 -> Roczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” Wymagania na poszczególne oceny
2011 -> Załącznik nr 3 (stan na 10 czerwca 2011 r. )
2011 -> Pge elektrownia Opole sa
2011 -> OŚrodek szkolenia zawodowego,,partner”
2011 -> Akademia Obrony Narodowej Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
2011 -> Grupa szkoleniowa
2011 -> Konspekty zajęć dla dziecka z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej Opracowała: Teresa Kusak Konspekt nr 1 Ilość dzieci: 2-5 Miejsce: sala lekcyjna Czas: 45 min. Zasoby: kolorowe karteczki, mazaki lub kredki, agrafki
2011 -> Zapraszamy dzieci (9-12 lat) na niezapomnianą, letnią przygodę z polskim morzem
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy