Strona główna

Regulamin konkursu na tłumaczenie opowiadania na język grecki


Pobieranie 7.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.35 Kb.
REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE OPOWIADANIA NA JĘZYK grecki


 1. Instytut Książki (31-148 Kraków, ul. Wróblewskiego 6) (w dalszej części zwany Organizatorem) wraz z Ambasadą RP w Atenach (ul. Chryssanthemon 22
  154 52 Paleo Psychiko) ogłaszają konkurs na przekład wskazanego opowiadania z języka polskiego na grecki. Celem konkursu jest zachęcenie początkujących bądź potencjalnych tłumaczy z polskiego na grecki do praktyki przekładowej.

 2. Konkurs adresowany jest do początkujących tłumaczy literatury polskiej na grecki. Uczestniczyć w nim mogą osoby posiadające najwyżej jedną publikację przekładu w formie książkowej – przy czym zapraszamy do nadsyłania prac osoby nie posiadające w ogóle żadnego dorobku, zainteresowane tłumaczeniem literackim.

 3. Przedmiotem konkursu jest przetłumaczenie całości tekstu Andrzeja Stasiuka „Babka i duchy”, z tomu Grochów, na język grecki. Tekst opowiadania w wersji oryginalnej można pobrać ze strony internetowej instytutksiazki.pl, zakładka „Do pobrania”.

 4. Prace konkursowe prosimy nadsyłać mejlem na adres: t.pindel@instytutksiazki.pl z dopiskiem w tytule „Konkurs na tłumaczenie - grecki” w terminie do 30 czerwca br. W oddzielnym pliku, dołączonym do tej samej przesyłki, należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, pełne, aktualne dane kontaktowe (adres e-mail) .

 5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu. Uczestnicy konkursu nie mają prawa wykorzystywać tekstów oryginalnych do innych celów niż tłumaczenie, w szczególności zabrania się publikacji tekstów lub ich fragmentów w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku.

 6. Jury (w składzie: Dimitris Chouliarakis, Alexandra Joannidou i Justyna Słowik) dokona wyboru najlepszego przekładu, który zostanie podany do publicznej wiadomości do 30 sierpnia br. na stronie internetowej Instytutu Książki. Nagrodą jest miesięczny pobyt w Kolegium Tłumaczy w Krakowie (termin do uzgodnienia). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody.

 7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Książki, osoba kontaktowa: Tomasz Pindel, t.pindel@instytutksiazki.pl.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane przez uczestnika konkursu w zgłoszeniu, w szczególności naruszające prawa autorskie bądź dobra osobiste innych osób.

 9. W przypadku zwrócenia się przez podmioty trzecie do Organizatora z roszczeniem mającym związek z naruszeniem praw bądź dóbr określonych w pkt 8, uczestnik konkursu zobowiązany jest podjąć niezbędne kroki zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji lub naprawienia szkody, jaką Organizator poniósł z tytułu zasadności powyższych roszczeń.

 10. Dane osobowe uczestnika konkursu podane w zgłoszeniu konkursowym będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz w celach kontaktowych.

 11. Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby przeprowadzenia konkursu jest Instytut Książki. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość