Regulamin konkursu plastycznegoPobieranie 11.57 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.57 Kb.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
MUZYKA PĘDZLEM MALOWANA”
CEL KONKURSU – Rozwijanie wrażliwości muzycznej i umiejętności plastycznych
1.Organizator
Powiatowe Stowarzyszenie Wspierania Uzdolnionej Młodzieży w Zgorzelcu

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu.

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.
2.Tematyka
Prace inspirowane muzyką. Technika dowolna: rysunek, malarstwo, wyklejanka, collage.

Rozmiar prac- dowolny, maksymalnie format A – 3 .


3.Uczestnicy
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu zgorzeleckiego:

- Szkoły Podstawowe klasy 4-6

- Gimnazja

- Szkoły ponadpodstawowe.


4. Nagrody
Dla autorów najciekawszych prac ufundowane zostaną nagrody książkowe oraz dyplomy

dla opiekunów, które zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu.


5. Termin i miejsce nadsyłania prac
Do 15 grudnia 2008 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Bohaterów 2 Armii

Wojska Polskiego 8 A – Wydział Edukacji.


6.Postanowienia organizacyjne
Każda szkoła może nadesłać 5 najlepszych prac wybranych przez komisję szkolną.

Prace muszą być opatrzone kartą zgłoszeniową zawierającą następujące dane: nazwisko,

imię i wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.

Nagrodzone prace i ich prawa autorskie przechodzą na własność organizatora, który

zamierza zorganizować aukcję, przeznaczając uzyskany dochód na fundusz stypendialny

Nadesłane prace nie będą zwracane.


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam wszystkie placówki oświatowe z terenu

naszego powiatu do udziału w pierwszym konkursie łączącego w sobie kształtowanie

wrażliwości na muzykę i plastykę u dzieci, tak potrzebną w codziennej szarzyżnie.

ANDRZEJ TYC

PREZES

Stowarzyszenia Wspierania

Uzdolnionej Młodzieży
: dane -> dokumenty
dane -> Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
dane -> Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
dane -> Rozporządzenie ministra rolnictwa I rozwoju wsi1
dane -> Dane szkoły/placówki, której dotyczy sprawozdanie1
dokumenty -> Gabinet nr 87-godz 15-11. 15
dokumenty -> Zawód publicznej nieufności ?
dokumenty -> Klasa III a rachański Radosław średnia 4,73 Bąk Aleksandra średnia 4,64 Kurz yńska Joanna średnia 4,56 klasa III b
dokumenty -> Andrzej Piesiak urodził się 11 lutego 1954 r w Zielonej Górze w rodzinie inteligenckiej. Ukończył Technikum Elektroniczne w Jeleniej Górze, następnie studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
dokumenty -> Opis wydarzeń w obozie internowanych wzk kwidzyn w dn. 14 Sierpnia 1982 r. Przed czarną sobotą
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy