Strona główna

Regulamin konkursu plastycznego


Pobieranie 11.57 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.57 Kb.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
MUZYKA PĘDZLEM MALOWANA”
CEL KONKURSU – Rozwijanie wrażliwości muzycznej i umiejętności plastycznych
1.Organizator
Powiatowe Stowarzyszenie Wspierania Uzdolnionej Młodzieży w Zgorzelcu

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu.

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.
2.Tematyka
Prace inspirowane muzyką. Technika dowolna: rysunek, malarstwo, wyklejanka, collage.

Rozmiar prac- dowolny, maksymalnie format A – 3 .


3.Uczestnicy
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu zgorzeleckiego:

- Szkoły Podstawowe klasy 4-6

- Gimnazja

- Szkoły ponadpodstawowe.


4. Nagrody
Dla autorów najciekawszych prac ufundowane zostaną nagrody książkowe oraz dyplomy

dla opiekunów, które zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu.


5. Termin i miejsce nadsyłania prac
Do 15 grudnia 2008 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Bohaterów 2 Armii

Wojska Polskiego 8 A – Wydział Edukacji.


6.Postanowienia organizacyjne
Każda szkoła może nadesłać 5 najlepszych prac wybranych przez komisję szkolną.

Prace muszą być opatrzone kartą zgłoszeniową zawierającą następujące dane: nazwisko,

imię i wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.

Nagrodzone prace i ich prawa autorskie przechodzą na własność organizatora, który

zamierza zorganizować aukcję, przeznaczając uzyskany dochód na fundusz stypendialny

Nadesłane prace nie będą zwracane.


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam wszystkie placówki oświatowe z terenu

naszego powiatu do udziału w pierwszym konkursie łączącego w sobie kształtowanie

wrażliwości na muzykę i plastykę u dzieci, tak potrzebną w codziennej szarzyżnie.

ANDRZEJ TYC

PREZES

Stowarzyszenia Wspierania

Uzdolnionej Młodzieży


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość