Strona główna

Regulamin Konkursu Wiedzy o Drapieżnikach pt. „Drapieżniki Europy-od konfliktu do tolerancji” Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Wiedzy o Drapieżnikach pt. „Drapieżniki Europy-od konfliktu do tolerancji”


Pobieranie 8.03 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.03 Kb.
Regulamin Konkursu Wiedzy o Drapieżnikach
pt. „Drapieżniki Europy-od konfliktu do tolerancji” 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Wiedzy o Drapieżnikach
  pt. „Drapieżniki Europy-od konfliktu do tolerancji”
  organizowanym przez Miejski Ogród Zoologiczny we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław (zwany dalej „Organizatorem”).

 2. Celem Konkursu Wiedzy o Wiedzy o Drapieżnikach pt. „Drapieżniki Europy-od konfliktu do tolerancji” jest promowanie wśród uczniów gimnazjum zagadnień związanych z biologią i ochroną drapieżników Europy oraz z Kampanią Drapieżniki Europy, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ujętych w załączniku. Konkurs pt. „Drapieżniki Europy-od konfliktu do tolerancji” jest częścią Kampanii Drapieżniki Europy, której głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Europejskich ZOO i Akwariów (EAZA).

 3. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.

 4. Konkurs odbędzie się w dniu 07.10.2009 roku na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
  we Wrocławiu o godzinie 11.00 w Sali Dydaktycznej. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia
  01.10.2009 roku, ze względów organizacyjnych decyduje kolejność zgłoszeń.

 5. Uczestnikiem konkursu może być uczeń gimnazjum z terenu całego kraju.

 6. Uczestnicy zgłaszani do konkursu mają być wybrani przez nauczyciela danej szkoły, w liczbie trzech uczniów z jednej szkoły, z jednym opiekunem - nauczycielem.

 7. W zgłoszeniu proszę podać dane uczniów: imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy.

 8. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie
  i przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).

 9. Konkurs ma charakter indywidualny.

 10. Uczestnikiem w konkursie nie może być dziecko pracownika Miejskiego Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.

 11. Konkurs polega na rozwiązaniu testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi oraz z krótkim opisem zagadnień, dotyczących Kampanii Drapieżniki Europy, biologii i ochrony drapieżników europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ujętych w załączniku.

 12. Jury powołane przez Organizatora wyłoni trzy pierwsze lokaty i nagrodzi laureatów. Wszyscy uczestnicy Konkursu dostaną dyplomy uczestnictwa.

 13. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną.

 14. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników konkursu.

 16. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez uczestników konkursu.

 17. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu.

Załącznik:Lista gatunków drapieżników Kampanii:

 1. piesiec (lis polarny) (Alopex lagopus)

 2. niedźwiedź polarny (Ursus arctos)

 3. wydra europejska (Lutra lutra)

 4. ryś (Lynx lynx)

 5. żbik (Felis sylwestris)

 6. norka europejska (Mustela lutreola)

 7. szakal złocisty (Canis aureus)

 8. ryś iberyjski (Lynx pardinus)

 9. wilk (Canis lupus)

 10. tchórz marmurkowy (Vormela peregusna)

 11. niedźwiedź polarny (Ursus maritimus)

 12. rosomak (Gulo gulo)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość