Strona główna

Regulamin Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Alchemia Teatru ofmat 2014 organizator


Pobieranie 20.5 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar20.5 Kb.


Alchemik poszukujący mądrości wie, że aby osiągnąć cel

potrzebna jest do tej pracy intuicja i „czysta” dusza,

a złota należy szukać w sobie.

Prawdziwa transmutacja polega na

odnalezieniu piękna własnej duszy.


Regulamin Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Alchemia Teatru OFMAT 2014


ORGANIZATOR

Edukacyjno-Kulturalne Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych EKSIT


PARTNER

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie


MIEJSCE ZDARZENIA

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

31-067 Kraków

ul. Wietora 13/15

tel.: 12 430 50 90, fax: 12 430 51 54

e-mail: hussakk@gmail.com


TERMIN

13­­–15 czerwca 2014 r.KWALIFIKACJA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie nagrania DVD ze spektaklem (plan ogólny bez zbliżeń, najazdów, kadrowania obrazu, zabiegów operatorskich lub montażowych) oraz wypełnionej karty zgłoszenia i informacji o zespole (wraz z fotografią ze spektaklu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2014 r.
ADRES

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

ul. Wietora 13/15, 31-067 Kraków,

Szczegółowych informacji udzielają: Krystyna Hussak-Przybyło, tel. 500 849 723 oraz

Ewa Różańska, tel. 793 464 649
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocyjnych festiwalu.
Kwalifikacji dokona powołana przez organizatorów komisja artystyczna na podstawie nadesłanych materiałów. Zespoły zostaną poinformowane o decyzji komisji najpóźniej do dnia 24.05.2014 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia 1 lub 2 zespołów bez kwalifikacji.
UCZESTNICY

Do udziału w festiwalu zgodnie z jego ideą zapraszamy teatry amatorskie, ciekawe zarówno ze względu na rozwiązania formalne, poruszane problemy oraz poszukujące własnego autonomicznego języka teatralnego, których członkowie ukończyli 17 rok życia.
FESTIWAL MA CHARAKTER KONKURSOWY

Prezentacje konkursowe oceniane będą przez wybitne, profesjonalne jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia w ramach puli nagród 5000 zł.
ZASADY ORGANIZACYJNE

Uczestnicy zakwalifikowanych zespołów są zobowiązani do pełnego i aktywnego uczestnictwa w imprezie zgodnie z jej harmonogramem.
Organizatorzy przewidują warsztaty teatralne dla uczestników przeglądu oraz konsultacje z jurorami.
Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 60 min, a montażu 30 min. Dopuszcza się przekroczenie czasu przygotowania jedynie po wcześniejszej konsultacji z organizatorem.
Miejscem prezentacji jest SCENA TEATRALNA SCKM (możliwe inne miejsca prezentacji uzgodnione wcześniej z organizatorami: plener, scena kameralna 4x4m)
Kolejność występów ustala organizator.
Organizatorzy zapewniają: sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy oraz obsługę techniczną podczas prezentacji. Nie zapewnia się elementów scenograficznych.
Wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania spektaklu lub podczas montażu i demontażu dekoracji oraz pobytu w miejscu zakwaterowania, wynikłe z winy występującego zespołu pokrywane będą przez dany zespół.
Zespoły zobowiązane są do przyjazdu w dniu 13.06.2014 r. do godz. 14.00.
AKREDYTACJA

Zespoły zakwalifikowane mają obowiązek do dnia 24 maja 2014 r. uregulować opłatę akredytacyjną (w jednym z trzech poniższych wariantów) płatną przelewem na konto:

32 2130 0004 2001 0352 6670 0001 VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.w wysokości:

50 zł/zespół uczestnictwo w Festiwalu

20 zł/os. – uczestnictwo w Festiwalu oraz w spektaklu „Paw królowej” w Narodowym Teatrze Starym.

150 zł/os. – uczestnictwo w Festiwalu oraz w spektaklu „Paw królowej” w Narodowym Teatrze Starym + dodatkowo dwa noclegi w terminach 13/14 i 14/15 czerwca 2014 r. na krakowskim Kazimierzu oraz wyżywienie w postaci trzech obiadów (śniadania i kolacje we własnym zakresie).
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Opłata wpisowa OFMAT 2014”  oraz nazwę zespołu. 

Oryginał dokumentu przelewu należy przedstawić organizatorom w dniu przyjazdu.
Koszty wpisowego i przyjazdu zespołu pokrywa instytucja delegująca lub sami uczestnicy.
Organizator zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do zmian w regulaminie.
OFMAT 2014 SERDECZNIE ZAPRASZA!


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość