Regulamin promocji Szlaku Rowerowego Green Velo w klubach fitnessPobieranie 12.8 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.8 Kb.


Regulamin promocji Szlaku Rowerowego Green Velo w klubach fitness

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia klubów fitness w działaniach promocyjnych prowadzonych w ramach kampanii Ambient Media promującej Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe Polski Wschodniej – promocja”§ 2.


Miejsce i czas promocji

 1. Działania promocyjne będą prowadzone łącznie w 12 klubach fitness:

 1. w 4 klubach na terenie Trójmiasta,

 2. w 4 klubach na terenie Warszawy,

 3. 4 klubach na terenie Krakowa.

 1. Działania promocyjne w poszczególnych lokalizacjach prowadzone będą według następującego harmonogramu:
  a) Trójmiasto – lipiec;

 1. Warszawa – sierpień;

 2. Kraków – wrzesień.

 1. Szczegółowy harmonogram działań będzie uzgadniany z zakwalifikowanymi do udziału w promocji klubami fitness.

§ 3.


Udział w działaniach promocyjnych
 1. Rekrutacja klubów prowadzona jest za pośrednictwem strony www.greenvelo.pl na podstawie przesłanego, wypełnionego formularza zgłoszenia (http://greenvelo.pl/pl/aktualnosci/170,nabor-partnerow-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-fitness-cluby-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-w-ramach-kampanii-ambient-media-promujacej-wschodni-szlak-rowerowy-green-velo.html).

 2. Do działań promocyjnych zakwalifikowane będą kluby spełniające następujące kryteria

 1. lokalizacja na terenie objętym kampanią Ambient Media,

 2. prowadzące działania komunikacyjne poprzez stronę www oraz media społecznościowe tj. facebook.

 1. Ostateczna selekcja będzie dokonywana przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 1. powierzchnia klubu umożliwiająca najlepszą ekspozycję instalacji promocyjnych;

 2. rodzaje prowadzonych treningów przygotowujących do jazdy na rowerze;

 3. czas działania klubu.


 1. Selekcję prowadzić będą przedstawiciele Wykonawcy kampanii Ambient Media.


§ 4.


Działania promocyjne
 1. Kluby zakwalifikowane do działań promocyjnych w ramach kampanii Ambient Media otrzymają na czas trwania działań promocyjnych:

 1. stojak z materiałami informacyjnymi (10 typów ulotek informacyjnych, katalogi i mapy Szlaku);

 2. totem komiksowy z historiami rowerowymi oraz ciekawostkami nt. Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo;

 3. matę promocyjną Green Velo – Łańcuch Atrakcji.

 1. Kluby zakwalifikowane do działań promocyjnych zobowiązane będą do:

 1. umieszczenia stojaka z materiałami informacyjnymi na czas jednego miesiąca w pobliżu lady recepcyjnej;

 2. umieszczenia totemu komiksowego na czas jednego miesiąca na Sali ćwiczeń;

 3. umieszczenia maty promocyjnej Green Velo na czas jednego miesiąca w garderobie;


 4. zapoznania się z materiałami oraz informowania nt. Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, w tym odsyłania do strony www.greenvelo.pl;

 5. bieżącego zgłaszania zapotrzebowania na materiały promocyjne;

 6. bieżącego zgłaszania ew. zniszczeń wyposażenia promocyjnego, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego


Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy