Strona główna

Rekolekcje Wielkopostne 2011 r. Dzień I msza św. Wejście: (1)


Data17.06.2016
Rozmiar18 Kb.
Rekolekcje Wielkopostne 2011 r.

Dzień I - Msza św.

Wejście:
(1) Tam gdzie miłość jest i dobroć
Tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg

Akt pokuty:
(2) Panie, przebacz nam, Ojcze zapomnij nam
Zapomnij nam nasze winy, przywołaj kiedy błądzimy
Ojcze zapomnij nam

Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas


I w swej ojcowskiej miłości ku naszej schyl się słabości
Ojcze, przygarnij nas

Ofiarowanie:
(3) Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me
Cały jestem Twój, aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest

Komunia Św.:
(4) Jak łania pragnie wody ze strumienia
Moja dusza pragnie Cię
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,
Zawsze chcę uwielbiać Cię.
Ref.: Tylko Ty jesteś mocą mą,
Wola Twoja wolą mą
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,
Zawsze chcę wielbić Cię.

(5) Jezu, Tyś jest światłością mej duszy
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy.
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

Uwielbienie:
(6) Jak dobrze jest dziękować Ci Panie
I śpiewać psalm Twojemu imieniu
I opowiadać Twoje miłosierdzie,
a w nocy wierność Twoją,
Przy dziesięciostrunnej harfie
i lutni i dźwięcznej cytrze.

Zakończenie:
(7) 1. Krzyżu Święty, co świat obejmujesz,
Który rozdartą ziemię ramionami dwoma,
Jak dziecko słabe matka przed ciemnością bronisz,
Zmiłuj się nad nami.
Krzyżu Święty, masz moc pojednania
I północy z południem i wschodu z zachodem
Który nienawiść łamiesz, a niewolę kruszysz,
Zmiłuj się nad nami.
Ref.: Tobą mury rozwalać, Tobą się osłonić,
Tobie się ufnym sercem z miłością pokłonić.
Tobą mury rozwalać, Tobą się osłonić,
Tobie się ufnym sercem z miłością pokłonić.
2. Krzyżu Święty, który ziemię spinasz,
Jak gdy żelazną klamrą człowiek dom swój chroni,
By się w gruzy nie rozpadł na zwęglonej ziemi,
Zmiłuj się nad nami.
Krzyżu Święty, nad nami wzniesiony,
Jak bandaż litościwie ściągasz brzegi rany,
By się nowe zaczęło w sercu wyleczonym,
Zmiłuj się nad nami.

(8) Duchu Święty przyjdź /4x
Niech wiara zagości, nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas. /2x

(9) Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie


Chwała i cześć Jezusowi
Chwała, niech będzie chwała,
Tak, Jemu chwała i cześć.

Dzień II – Droga Krzyżowa

Rozpoczęcie :

(10) 1. Ten którego pocałuję w twarz,

Ten będzie wasz i tego wam wskaże.

Wy Go sądzić będziecie, a ja.

Ja tylko powiem, tylko pokaże.
To będzie Jezus, Jezus, Jezus.

Żydowski Król, Boży Syn. /x2


2. Poznaję Twoja twarz, tyś był razem z Nim.

Przyznaj, że Go znasz.

Na co czekasz? Tyś jest Kefas.

NIE ZNAM TEGO CZŁOWIEKA!

Tyś uczniem Jego był, twoja mowa cię zdradza.

Mów nie zwlekaj.

NIE ZNAM TEGO CZŁOWIEKA!
Słyszał to Jezus, Jezus, Jezus.

Żydowski Król, Boży Syn. (x2)


3. Nie widzę w Nim żadnej winy,

umywam obie ręce.

Dla mnie ten człowiek niewinny,

a zginie w okrutnej męce.

To zginie Jezus...(x2)
Zakończenie:

4. Rozwścieczeni żołnierze,

uzbrojeni siepacze.

Ogromnie drzewo Krzyża

i łzy od śmiechu i płacze

Widział to Jezus... (x2)


5. Okrutna grobowa cisza

i nagły, śmiertelny jęk.

To Jezus zawołał z Krzyża,

że wykonało się!Umiera Jezus... (x2)

Między stacjami Drogi Krzyżowej

Po I st.
(11) Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź.
1. Matko Osądzonego - przyjdź i drogę wskaż.
Matko Biczowanego - do Syna swego nas prowadź.
Bogu towarzysząca - pokój światu daj. Ref.
Po II st. 2. Matko, krzyż podnosząca ...
Dla zbawienia naszego... Pośredniczko najlepsza ... Ref.
Po III st. 3. Matko upadających...
Matko prześladowanych... Wszystkich grzesznych ucieczko
Po IV st. 4. Matko wszystkich cierpiących ...
Która nas zawsze pocieszasz... Nadziejo nasza w Panu...
Po V st. 5. Matko, Krzyż nam dająca...
Która słabym pomagasz... Ty nas zawsze rozumiesz ...
Po VI st. 6. Matko wszystkich wierzących...
Daj odwagę i siłę... Naucz nas miłosierdzia ...
Po VII st.7. Matko ludzi upadłych...
Ucz nas zawsze powstawać... Drogo nasza do Pana...
Po VIII st.8. Matko wszystkich płaczących...
Drogowskazie najlepszy... Ratuj naszą Ojczyznę...
Po IX st.9. Dziewico z nami idąca...
Ratuj nas w naszych upadkach...Nigdy nas nie opuszczaj...
Po X st.10. Matko, promieniu czystości...
Matko prosząca za nami... Matko przebaczająca...
Po XI st.11. Matko o sercu zranionym...
Mieczem boleści przeszyta... Odkupicielko nasza...
Po XII st.12. Matko pod Krzyżem stojąca...
Matko przez Syna nam dana ... Za dzieci nas przyjmująca...
Po XIII st.13. Matko nad Synem schylona...
Matko pełna miłości... Panno wierna do końca...
Po XIV st.14. Matko nad grobem Syna...
Zmartwychwstania nadziejo ... Módl się zawsze za nami ...
Dzień III – spowiedź św.

(12) Będę śpiewał Tobie, Mocy moja
Ty, Panie jesteś mą nadzieją,
Tobie ufam i bać się nie będę.

(13) Niczym się nie trap, niczego nie bój,
Bogu zaufaj, nic ci nie grozi /2x
Bóg miłością jest.

(14) Nie bój się, nie lękaj się
Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy.
Zostań tu i ze mną się módl,
Razem czuwajmy, razem czuwajmy.

(15) O Jezu cichy i pokorny,
Uczyń serce me według serca Twego

(16) Pan blisko jest, oczekuj Go.
Pan blisko jest, w Nim serca moc.

(17) Pan jest mocą swojego ludu,
Pieśnią moją jest Pan
Moja tarcza i moja moc,
On jest mym Bogiem, nie jestem sam
W nim moja siła, nie jestem sam.

(18) To mój Pan wiele mi uczynił
On moim Bogiem
To mój Pan wiele mi uczynił
On mnie uzdrowił

(19) W ciemności idziemy, w ciemności
Do źródła Twojego życia
Tylko pragnienie jest światłem
Tylko pragnienie jest światłem

(20)
Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie
A noc tak jak dzień zajaśnieje

(21) 1. Golgoto, Golgoto, Golgoto.
W tej ciszy przebywam wciąż ja,
W tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.
Ref.: To nie gwoździe Cię przebiły,
lecz mój grzech,
To nie ludzie Cię skrzywdzili,
lecz mój grzech
To nie gwoździe Cię trzymały,
lecz mój grzech.
Choć tak dawno to się stało,
Widziałeś mnie. (x2)
2. Ja widzę Cię Zbawco mój tam,
Tak wiele masz sińców i ran,
Miłości Twej moc, zawiodła Cię tam,
Uwolnić mnie z grzechów i win.
3. Tak często wspominam ten dzień,
Golgotę i słodki jej cień,
Gdyż przyszłam pod krzyż
Z ciężarem mych win,
Uwolnił mnie tam Boży Syn.

(22)
Ref.: Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie.
Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię.
1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,
Gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi.
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża
Do ciężko pracujących, których głód poniża.
Ref.: Rozpięty na ramionach...
2. Pociesz dziś zrozpaczonych, zrozum głodujących,
Modlących się wysłuchaj i przebacz umierającym.
O spójrz cierpienia sokole na wszechświat i na ziemię.
Na cichy, ciemny kościół, gdzie dziecko wyznaje Ciebie.
3. A gdy będziesz nas sądził, Boskie Miłosierdzie,
Prosimy - Twoje dzieci - nie sądź na miarę Siebie.
Rozpięty...


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość