Reviews of Tomasz Kamusella’s BooksPobieranie 13.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.35 Kb.
Reviews of Tomasz Kamusella’s Books
The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe (Foreword by Professor Peter Burke). 2009. Basingstoke, UK: Palgrave, 1168 pp. http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=280347. ISBN 978 0 230 55070 4 & ISBN 0 230 55070 3. DOI: 10.1057/9780230583474.


 • Review: Balázs Apor. 2010. Ab Imperio. No 2 (pp 36-40). Kazan’, Russian Federation.

 • Review: Robert J W Evans. 2010. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. Vol 59, no 2 (pp 230-232).

 • Review: Patrick Heinrich. 2009. International Journal of the Sociology of Language. Vol 200 (pp 209-211).

 • Review: Miroslav Hroch. 2012. Slovo a slovesnost. No 1 (pp 63-70). Prague, Czech Republic.

 • Review: Krzysztof Jaskułowski. 2011. Polityka językowa nacjonalizmu [The Language Politics of Nationalism] (pp 229-232). Sprawy Narodowościowe. Vol 34. Poznań and Warsaw, Poland.

 • Review: Balázs Kiss. 2009. Nemzeti és nyelvi sokszínűség Közép-Európában [National and Linguistic Diversity in Central Europe] (pp 197-201). Szemle. No 3. Budapest, Hungary.

 • Review: Tove Malloy. 2009. Nations and Nationalism. Vol 15, no 4, Oct (pp 727-729).

 • Review: Michael Moser. 2012. Die Welt der Slaven. Vol 57 (pp 399-404).

 • Review: Christian Preusse. 2009. Language and History. Vol 52, no 1 (pp 148-150).

 • Review: Timothy Snyder. 2010. European Romance: Does Language. ‘Solidarity Through the Written Word,’ Inspire Nationalism? (pp 10-11). The Times Literary Supplement. Feb 26.

 • Review: Bernard Spolsky. 2010. Language Policy (3 pp). May 12. DOI 10.1007/s10993-010-9168-1.

 • Review: Peter Thaler. 2010. European History Quarterly. Vol 40, no 4 (pp 730-731).


O Schlonzsku i nacjonalizmie [On Upper Silesia and Nationalism]. 2008. Zabrze, Poland: NOS, 148 pp. ISBN 978 83 60540 60 2. (Reviewed in Istorija [Lithuania].)


 • Review: Gediminas Kazėnas. 2011. Lenkijos tautinė politika Silezijoje [Poland’s National Policy in Silesia] (pp 59-63). Istorija. Vol 83, No 3. Vilnius, Lithuania. http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=394.


Maski i twarze nacjonalizmu [Masks and Facets of Nationalism]. 2008. Zabrze, Poland: NOS, 284 pp. ISBN 978 83 60540 84 8. (Reviewed in.)


 • Review: Ryszard Kaczmarek. 2010. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung (pp 445-447). Marburg, Germany: Herder-Institut. http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/zeitschrift-fur-ostmitteleuropa-forschung-zfo/59-2010/3/ReviewMonograph405470615/@@generate-pdf-recension?language=de


Silesia and Central European Nationalisms: The Emergence of National and Ethnic Groups in Prussian Silesia and Austrian Silesia, 1848-1918 (Ser: Central European Studies; Foreword by Professor Charles Ingrao). 2007. West Lafayette, IN: Purdue University Press, 386 pp. http://www.amazon.com/Silesia-Central-European-Nationalisms-Emergence/dp/1557533717. ISBN 978 1 55753 371 5 & ISBN 1 5753 371 7.


 • Review: Elizabeth A Drummond. 2008. Austrian History Yearbook, vol 39 (pp 213-214).

 • Review: James Bjork. 2008. The Journal of Modern History, vol 80, no. 4 Dec (pp 954-956).


Schlonzsko: Horní Slezsko, Oberschlesien, Górny Śląsk. Esej o regionie i jego mieszkańcach [Schlonzsko: Upper Silesia. An Essay on the Region and Its Inhabitants] (2nd, corrected and enlarged edition). 2006. Zabrze, Poland: NOS, 148 pp. ISBN 978 83 60540 51 0.


 • Review: Anon. 2010. The Sarmatian Review. Sept. (p 1530).

 • Review: Svetlana Antova. 2007. Bulgarian Ethnology / Bulgarska etnologiia. No 4 (pp 120-121).


Schlonzska mowa. Język, Górny Śląsk i nacjonalizm (2 vols) [Silesia and Language: Language, Upper Silesia and Nationalism, a collection of articles on various social, political and historical aspects of language use in Upper Silesia]. 2005-2006. Zabrze, Poland: NOS, 187 pp. ISBN 83 919589 2 2.


 • Review: Kai Struve. 2006. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. No 4. Marburg, Germany: Herder-Institut (pp 611-613). http://www.herder-institut.de/rezensionen/2006_55_611_613.pdf

 • Review: Kai Struve. 2007. Recenzyjo Instituta Herdera [Herder-Institute’s Review] (pp 26-27). Ślůnsko Nacyjo. No 5, Jul. Zabrze: NOŚ.

 • Review: Jerzy Tomaszewski. 2007. Czy istnieje naród śląski? [Does the Silesian Nation Exist] (pp 280-283). Przegląd Historyczny. No 2. Warsaw: DiG and University of Warsaw.

 • Review: Jerzy Tomaszewski. 2007. Czy istnieje naród śląski? [Does the Silesian Nation Exist] (pp 8-12). 2007. Ślůnsko Nacyjo. No 12, Dec. Zabrze: NOŚ.


Schlonzsko: Horní Slezsko, Oberschlesien, Górny Śląsk. Esej o regionie i jego mieszkańcach [Schlonzsko: Upper Silesia. An Essay on the Region and Its Inhabitants]. 2001. Elbląg, Poland: Elbląska Oficyna Wydawnicza, 108 pp. ISBN 83 913452 2 X.


 • Review: Andreas R Hofmann. 2002. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. No 2. Marburg, Germany: Herder-Institut (p 311).

 • Review: Anon. 2002. Esej o naszym regionie [An Essay on Our region] (p 4). Głos Ludu. Gazeta Polaków w Republice Czeskiej. No 69, June 11. Ostrava, Czech Republic: Vydavatelství OLZA.

 • Review: Walter Żelazny. 2003. Niech żyje śląski lud [Long Live the Silesian People] (pp 219-223). Sprawy Narodowościowe. No 22. Poznań, Poland: Zakład Badań Narodowościowych PAN.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy