Strona główna

RL. 3/07 Druhowie! "Stopień harcerski to nie order, to próba wartości i przydatności osobistej i społecznej"


Pobieranie 19.58 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.58 Kb.


Jarosławski Hufiec Harcerzy

GRODY”


37-200 Przeworsk, ul. Konopnickiej 19/32    e-mail: mrozluk@wp.pl

tel. kom. 696-747-913  www.zhr.pl/~pdk.grody

Przeworsk, dnia 16.03.2007 r.


RL. 3/07
Druhowie!

"Stopień harcerski to nie order, to próba wartości i przydatności osobistej i społecznej"

/Józef Sosnowski/
System stopni i sprawności to techniki pracy indywidualnej z harcerzem, dzięki którym drużynowy ma możliwość wpływać na jego charakter. Gdzie brak jest pracy ze stopniami tam zanika prawdziwa praca wychowawcza – tworzy się drużyna, która stosuje tylko liczne formy harcerskie: biwaki, wycieczki, gry terenowe, ale tak naprawdę harcerze się nie rozwijają. W czasach PRL-u zawsze wtedy, kiedy brakowało systemu stopni i sprawności prawdziwe harcerstwo nie istniało – tworzyła się jedynie jakaś karykatura harcerstwa.

Stopień to nie mistrzostwo w danej dziedzinie – to minimum tego, co harcerz w danym wieku powinien wiedzieć i co potrafić powinien. Zatem złą sytuacją jest, gdy 17-latek ma zdobytego wywiadowcę, gdzie powinien zmagać się już z Harcerzem Orlim. Stopień to wyzwanie dla zdobywającego, przygoda i możliwość wniknięcia w swoje wnętrze; to praktyczne pokazanie tego, co harcerz potrafi i umie. Twórzmy, zatem próby na stopnie w wymagającej formie, a nie na zasadzie odpytywania z wymagań, co jest niedopuszczalne.

Druhowie drużynowi – zadbajmy o właściwie tempo zdobywania stopni w naszych drużynach, jednak nie zapominajmy o bardzo wysokim i profesjonalnym ich poziomie. Musimy stawiać wysokie poprzeczki naszym harcerzom – nigdy nam nie wolno ich zaniżać. To harcerz ma się do nich podciągać, a nie my zniżać je dla harcerza.


 1. Wyjątki z rozkazów jednostek nadrzędnych:  1. Wyjątki z rozkazu Naczelnika Harcerzy LS 01/07, z dnia 22.02.2007 r.

1. Służba Instruktorska:
1.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2006 i wpisuję na listę instruktorów druhów:

Podkarpacka Chorągiew Harcerzy:


- o. hm. Teodor Bielecki,
- hm. Józef Mitka,
- hm. Marek Zalotyński,
- phm. Marek Fietko,
- phm. Artur Grzywna,
- phm. Leszek Mac,
- phm. Tomasz Manijak,
- phm. Piotr Rut,
- phm. Leszek Węgrzyn,

Naczelink Harcerzy
hm. Michał Sternicki HR


  1. Wyjątki z rozkazu Naczelnika Harcerzy LS 2/07, z dnia 07.03.2007 r.

2. Służba Instruktorska:

2.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2006 i wpisuję na listę instruktorów następujących druhów:

Podkarpacka Chorągiew Harcerzy:

- hm. Ireneusz Dzieszko


- phm. Andrzej Huk
- phm. Witold Kwiatkowski
Naczelink Harcerzy
hm. Michał Sternicki HR  1. Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 2/2007, z dnia 22.02.2007 r.

2. Rejestracja.
2.1 W związku z wypełnieniem obowiązków organizacyjnych zaliczam służbę instruktorską za rok 2006 i wpisuję na listę instruktorów w roku 2007:

Z Jarosławskiego Hufca Harcerzy „Grody”


- pwd. Łukasz Mróz,
- pwd. Piotr Wujec,
- pwd. Grzegorz Baraniecki,
- pwd. Andrzej Kamiński,
- pwd. Marek Duda,


p.o. Komendant Chorągwi
phm. Leszek Węgrzyn HR
 1. Kapituła Harcerza Orlego „KUŹNIA”:
  1. Na wniosek Przewodniczącego Kapituły otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego:

- Piotrowi Krzych ćw.

  1. Podaję do wiadomości, iż Kapituła przyjęła na ostatnim spotkaniu, że harcerz zamierzający stanąć na otwarcie stopnia, na tydzień wcześniej ma obowiązek wysłać do sekretarza Kapituły swoją wstępną próbę uzgodnioną z opiekunem stopnia.

  2. Proszę drużynowych o większy nadzór nad zdobywaniem stopni harcerskich w swoich drużynach oraz przesłanie do sekretarza Kapituły wykazu osób ze stopniami, otwartymi próbami na stopień, z równoczesnym podaniem wieku harcerza, numeru rozkazu i daty otwarcia stopnia oraz listę numeracji krzyży w drużynach.
 1. Inne:
  1. Podaję do wiadomości, że w dniach 23-25 marca br. w Iwierzycach odbędą się warsztaty dla drużynowych organizowane we współpracy z Podkarpacka Chorągwią Harcerek. Podczas warsztatów zwołuję odprawę hufca dotyczącą spraw obozowych. Proszę wszystkich o przybycie, lub ewentualnie powiadomienie dh. sekretarza hufca o swojej nieobecności.

  2. Informuję, iż biwak „Akcja pod Arsenałem” przeznaczony dla Zastępów Zastępowych i wędrowników zostaje przeniesiony na termin 13-15 kwietnia br. Proszę o przesyłanie zgłoszeń do 20 marca br..
  1. Ruszył spis drużyn. Wypełnianie kart odbywa się na stronie www.cesei.zhr.pl. Login i hasło jest takie samo jak w przypadku wypełniania kart instruktorskich i drużynowych.

  2. Wszyscy drużynowi, którzy nie wysłali jeszcze sprawozdania finansowego za ostatni rok, sprawozdań za akcję 1 % są zobowiązani uczynić to w trybie natychmiastowym.

  3. Przypominam po raz ostatni o obowiązku dostarczenia planów pracy przez 1 Jarosławską Drużynę Harcerzy, XIV Wodną Przemyską Drużynę Harcerzy. Proszę o złożenie planu pracy na drugi kwartał roku harcerskiego przez 13 Przemyską Drużynę Wędrowników. Ostateczny termin to 31 marzec.

Czuwaj!

p.o. hufcowy


pwd. Łukasz Mróz HO
RL. 3/07 Jarosławski Hufiec Harcerzy „GRODY”


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość