Strona główna

Roczna informacja z realizacji budżetu Gminy Gaworzyce za 2009 r


Pobieranie 43.16 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar43.16 Kb.
Roczna informacja z realizacji budżetu Gminy Gaworzyce za 2009 r.


Lp.

Wyszczególnienie

Plan

na 2009 rok

Wykonanie

za 2009 rok

1.

Dochody

10.940.702,03

10.634.207,12

2.

Wydatki

11.742.982,03

11.211.986,94

3.

Deficyt

802.280,00

577.779,82

4.

Przychody

1.255.956,00

1.255.956,00

5.

Rozchody

453.676,00

453.676,00

6.

Dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

110.431,00

100.431,00

7.

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

0

0

8.

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

-

-

9.

Stan zobowiązań Gminy Gaworzyce na dzień 31.12.2007 r. , w tym :


3.588.988,00
wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych


-
uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych , będącą dłużnikiem w tym:


3.588.988,00
papiery wartościowe – obligacje

-
kredyty i pożyczki

3.588.988,00
inne zobowiązania wymagalne

-

10.

wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej


Załącznik nr 1

11.

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg , odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia


Załącznik nr 2
 • zgodnie z art.14 ust.2 oraz art.15 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 , poz.2104 z późn. zm.)Załącznik nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych,którym udzielono pomocy publicznej w 2009r.

Lp. Nazwisko i imię Kwota pomocy w złotych i w euro

 1. Rygiel Ryszard 9,41 zł 2,18 E

 2. Szałęga Andrzej 9,80 zł 2,23 E

 3. Piotrowski Krzysztof 6,45 zł 1,48 E

 4. Karwat Ewa 2,57 zł 0,61 E

 5. Fortuna Leszek 5,30 zł 1,26 E

 6. Kiwacki Józef 2,92 zł 0,70 E

 7. Rygiel Tadeusz 532,00 zł 117,96 E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sporządziła:

Ewa Leszczak – spec. ds. wymiaru podatków i opłat

Wykaz osób prawnych i fizycznych,

którym w 2009r. udzielono pomocy publicznej - akcyza na paliwo rolnicze

Nazwa osoby prawnej,fizycznej lub jednostki organizacyjnej nieposiad. osobowości prawnej
 1. Baca Czesława

 2. Barska Monika

 3. Badecki Jan

 4. Bilski Józef

 5. Barylak Józef

 6. Borowicz Sławomir

 7. Boczula Jan

 8. Budzinowski Ryszard

 9. Chołoda Edward

 10. Cielecki Bogdan

 11. Cielecki Jerzy

 12. Ciuruś Marek

 13. Czart Franciszek

 14. Czekalska Zdzisława

 15. Demski Tomasz

 16. Droszczak Wojciech

 17. Drzewiecki Zbigniew

 18. Dziubka Bronisław

 19. Dudziak Daniel

 20. Fartuszyński Damian

 21. Fortuna Leszek

 22. Gabrysz Andrzej

 23. Gabrysz Józef

 24. Gabrysz Lucyna

 25. Gabrysz Marian

 26. Gabrysz Edward

 27. Gabrysz Krzysztof

 28. Gabrysz Stanisław

 29. Ganczarski Adam

 30. Gaik Beata

 31. Gągół Teresa

 32. Gosp.Rolne Adam Wotejnia

 33. Heleniak Wiesław

 34. Jagieła Janusz

 35. Jakubionek Dariusz

 36. Jankowski Maciej

 37. Jaremkiewicz Mieczysław

 38. Jurga Stanisław

 39. Kaczanowski Mieczysław

 40. Kaczmarek Zdzisław

 41. Kowalski Jarosław

 42. Kroczak Lucyna

 43. Gosp.Rolne s.c. Lisowicz,Rajzer

 44. Krupacz Teresa

 45. Kucharek Eugeniusz

 46. Kucharek Tadeusz

 47. Kuczak Zbigniew

 48. Kuklasińska Anna

 49. Kuntschke-Gabrysz Alina

 50. Gosp.Rolne Tadeusz Klarzyński

 51. Kinas Stanisław

 52. Kozak Zbigniew

 53. Kozłowski Krzysztof

 54. Kroczak Roman

 55. Kuczak Jan

 56. Kuczak Łukasz

 57. Kwiatkowski Andrzej

 58. Kurnicki Czesław

 59. Łuniewski Grzegorz

 60. Mały Zdzisław

 61. Marek Daniel

 62. Marek Jarosław

 63. Markowski Krzysztof

 64. Mazur Czesław

 65. Minichowski Ryszard

 66. Mamzer Zbigniew

 67. Nicpoń Henryk

 68. Nicpoń Tadeusz

 69. Nierychlewski Sławomir

 70. Osmoła Mariusz

 71. Ota Tomasz

 72. Padewski Józef

 73. Pawlik Andrzej

 74. Pawliszyn Danuta

 75. Pawliszyn Zbigniew

 76. Piasecki Paweł

 77. Podlak Ryszard

 78. Poźniak Stanisław

 79. Raczkowski Ryszard

 80. Rokaszewicz Kazimierz

 81. Różycki Grzegorz

 82. Rygiel Krzysztof

 83. Rygiel Ryszard

 84. Rąpała Jan

 85. Rygiel Tadeusz

 86. Rzeszowska Barbara

 87. Sawiniec Zdzisław

 88. Sieledczyk Wiesław

 89. Skiba Stanisław

 90. Sobczyk Wiesław

 91. Strachowski Adam

 92. Stopa Stanisław

 93. Stroka Maria

 94. Stupnicki Stanisław

 95. Szałęga Andrzej

 96. Szałęga Paweł

 97. Szałęga Stanisław

 98. Szozda Eugeniusz

 99. Szwagrzyk Jacek

 100. Szymański Stanisław

 101. Tchorzewska Bogusława

 102. Ulewicz Adam

 103. Urbaniak Roman

 104. Wieleba Henryk

 105. Wos Józef

 106. Wota Maciej

 107. Woźniak Wiesław

 108. Waga Elżbieta

 109. Wyrwa Eugeniusz

 110. Zielonka Mariusz

 111. Żukowice SKR Sporządziła:

Ewa Leszczak – specjalista ds. wymiaru podatku
Załącznik nr 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożono na raty zaległy podatek za 2009 rok.

(Podstawa prawna: Ustawa o finansach publicz.-Dz.U.249,poz.2104 -art.14,pkt 2,e-f)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwisko i imię Rodzaj ulgi podatkowej Kwota

1 Rygiel Tadeusz umorzenie ( zdarzenie losowe) 532,00 zł

2 Piotrowski Krzysztof przesunięcie terminu płatności 650,00 zł

3 Karwat Ewa przesunięcie terminu płatności 584,00 zł

4 Rygiel Ryszard przesunięcie terminu płatności 1.301,00 zł

5 Fortuna Leszek przesunięcie terminu płatności 900,00 złSporządziła: Ewa Leszczak – specjalista ds. wymiaru podatku


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość