Rodzaje alarmóW, sygnały alarmowe I komunikaty ostrzegawcze dz. U. z 2006r. Nr 191, po



Pobieranie 25.23 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar25.23 Kb.
RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE I KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 ( Dz. U.  z 2006r. Nr 191, poz. 1415 )



Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłaszania alarmów


Sposób odwoływania alarmów

Za pomocą syren


Środki masowego przekazu

Wizualny sygnał alarmowy

Za pomocą syren

Środki masowego przekazu

1.

Alarm powietrzny

Dźwięk modulowany trwający 3 minuty


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny dla ........................




Znak czerwony

KWADRAT





Dźwięk ciągły trwający
3 minuty


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm powietrzny dla ..................




2.

Alarm             
 o skażeniach


Dźwięk trwający 10 sek. Powtarzany przez 3 min czas trwania przerwy między dźwiękami 25- 30 sek.

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach .......................... (podać rodzaj skażenia)  dla .........................




Znak czarny

TRÓJKĄT





Dźwięk ciągły trwający
3 minuty


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach dla ..................




3.

Uprzedzenie         
 o zagrożeniu skażeniami

.........




Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około      godz. ........ min.......... może nastąpić skażenie ..................... (podać rodzaj skażenia)


w kierunku ........................ (podać kierunek)

........


..................


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ....................

(rodzaj skażenia)

dla ..............................




4.

Uprzedzenie

o zagrożeniu zakażeniami

........


Formy i treść komunikatu uprzedzenia
o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

........


.........



..............



5.

Uprzedzenie

o klęskach żywiołowych  i zagrożeniu środowiska




Dźwięk ciągły trwający 3 min

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców



.........


Dźwięk trwający 3 min.



Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm


o klęskach ...........  dla .................






©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy