Rodzaje ksiąg metrykalnych przechowywanych w Archiwum Państwowego w Koszalinie. Urząd Stanu CywilnegoPobieranie 18.32 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar18.32 Kb.
Rodzaje ksiąg metrykalnych przechowywanych

w Archiwum Państwowego w Koszalinie.
Urząd Stanu Cywilnego (USC) prowadzi rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich osób zamieszkałych na obszarze swojego działania, niezależnie od ich wyznania czy obywatelstwa. Z reguły obszarem działania USC jest obszar gminy lub miasta, a w dużych miastach może funkcjonować kilka urzędów stanu cywilnego i każdy z nich ma w swojej nazwie nazwę dzielnicy, na terenie której działa.
Księgi stanu cywilnego w Polsce są przez okres 100 lat przechowywane w urzędach stanu cywilnego i po tym czasie są przekazywane do archiwów państwowych.
Jeżeli poszukujesz aktu stanu cywilnego, który powstał mniej niż 100 lat temu, zwróć się o jego kopię bezpośrednio do właściwego USC. Księgi stanu cywilnego z niemieckich USC /niem. Standesamt/ z Pomorza Zachodniego sprzed 1945 r. z małych wiejskich miejscowości są przechowywane w USC w większych miastach.

Informacje o tych USC znajdziesz na naszej stronie w plikach do pobrania.


Archiwum Państwowe w Koszalinie przejmuje księgi z urzędów stanu cywilnego z byłych niemieckich powiatów /Kreis/: bobolickiego /Bublitz/, białogardzkiego /Belgard/, drawskiego /Dramburg in Pommern/, kołobrzeskiego /Kolberg-Körlin/, koszalińskiego /Köslin/, szczecineckiego /Neustettin/ i świdwińskiego /Schivelbein/.
Nie posiadamy wszystkich ksiąg ze wszystkich USC istniejących na terenie tych powiatów przed 1945 r. Z niektórych USC z terenu Pomorza Zachodniego księgi nie zachowały się w ogóle (np. z północnej części powiatu kołobrzeskiego), w innych USC brakuje ksiąg z niektórych lat.
Słupski Oddział Archiwum Państwowe w Koszalinie przejmuje księgi z urzędów stanu cywilnego z byłych niemieckich powiatów /Kreis/: bytowskiego /Bütow/, człuchowskiego /Schlochau/, lęborskiego /Lauenburg in Pommern/ miasteckiego /Rummelsburg/, sławieńskiego /Schlawe/ i słupskiego /Stolp/.
Każdy USC jest odrębnym zespołem archiwalnym o nazwie

Urząd Stanu Cywilnego .... (i nazwa miejscowości, w której była siedziba USC)

np. Urząd Stanu Cywilnego w Koszalinie /niem. Standesamt Köslin/.

Obecnie Archiwum Państwowe w Koszalinie przechowuje księgi ze 115 byłych niemieckich USC, a jego Oddział w Słupsku ze 113.
Księgi z urzędów stanu cywilnego z byłych niemieckich powiatów i wałeckiego /Deutsch Krone/ i złotowskiego /Flatow/ są przechowywane w:
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Oddział w Pile
ul. ppłk Aleksandra Kity 5
skr. poczt. 231

64-920 Piła


e-mail: pila@poznan.ap.gov.pl
W ogólnopolskiej bazie danych PRADZIAD możesz sprawdzić, czy księgi z interesującego cię USC istnieją i w jakim archiwum są przechowywane.
Księgi z niektórych niemieckich USC z terenu Pomorza Zachodniego są też przechowywane w Urzędzie Stanu Cywilnego nr I w Berlinie w Niemczech:

Standesamt I in Berlin

Rückerstrasse 9

D-10119 Berlin


Baza PRADZIAD nie zawiera informacji o księgach USC przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego nr I w Berlinie oraz o księgach młodszych niż stuletnie, przechowywanych w polskich urzędach stanu cywilnego.
Urzędy stanu cywilnego zaczęły funkcjonować w Prusach od 15 października 1874 r. Wcześniej rejestrację urodzeń (chrztów), małżeństw i zgonów prowadziły urzędy parafialne w metrykalnych księgach kościelnych dla osób danego wyznania zamieszkałych na terenie parafii.
W latach 1794-1874 urzędy parafialne sporządzały duplikaty metrykalnych ksiąg kościelnych i przekazywały je do sądów /niem. Amtsgericht/. Archiwum Państwowe w Koszalinie przechowuje duplikaty z 55 parafii (w większości ewangelickich) z terenu Pomorza Zachodniego oraz z byłych niemieckich powiatów wałeckiego /Kreis Deutsch Krone/ i złotowskiego /Kreis Flatow/, a także duplikaty dla 3 gmin żydowskich oraz dla dysydentów z Koszalina i Sianowa. Część zachowanych duplikatów nie jest kompletna i obejmuje okres krótszy niż lata 1794-1874.
Duplikaty te są przechowywane wśród akt sądów obwodowych, do których były przekazywane, np. duplikaty parafii ewangelickiej w Białogardzie, są przechowywane w zespole archiwalnym Sąd Obwodowy w Białogardzie /Amtsgericht Belgard/.

W naszym zasobie są także przechowywane oryginalne metrykalne księgi kościelne z 45 parafii ewangelickich z zachodniej części Pomorza Zachodniego. Najstarsze księgi pochodzą z XVII w., ale większość z XIX w. Posiadamy także księgi z żydowskich gmin wyznaniowych w Białogardzie i Koszalinie.


Oryginalne kościelne księgi metrykalne z każdej parafii są przechowywane w odrębnym zespole archiwalnym o nazwie:

Akta parafii ewangelickiej w ...... (i nazwa miejscowości, w której była siedziba parafii), np. Akta parafii ewangelickiej w Bobolicach.
W naszym Archiwum posiadamy księgi tylko z części parafii ewangelickich istniejących na terenie Pomorza Zachodniego przed 1945 r. Ponadto z niektórych parafii zachowały się jedynie jedna lub dwie księgi, obejmujące tylko kilkanaście lat lub tylko jeden rodzaj wpisów, np. tylko urodzenia.

Dokładne informacje o kościelnych księgach metrykalnych i ich duplikatach przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych w Polsce i niektórych archiwach kościelnych możesz znaleźć w ogólnopolskiej bazie danych PRADZIAD.

W bazie PRADZIAD nie ma informacji z podanych niżej archiwów, które również posiadają metrykalne księgi kościelne z różnych parafii z terenu Pomorza Zachodniego. Informacji o ich zasobie należy szukać na ich stronach internetowych lub wysłać pisemne zapytanie.

w Polsce:

Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

ul. Seminaryjna 2

75-016 Koszalin

e-mail: archiwum@koszalin.opoka.org.pl
Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie
ul. Papieża Pawła VI nr 4
71-459 Szczecin
e-mail: archiwum@kuria.pl
w Niemczech:

Landesarchiv Greifswald


Martin-Andersen-Nexö-Platz 1
17489 Greifswald
e-mail: poststelle@landesarchiv-greifswald.de
Landeskirchliches Archiv der PEK

Rudolf-Petershagen-Allee 3


17489 Greifswald

e-mail: archiv@pek.de


Evangelisches Zentralarchiv in Berlin
Bethaniendamm 29
10997 Berlin

e-mail: kirchenbuchstelle@ezab.de


Bischoefliches Zentralarchiv Regensburg
Sankt Petersweg 11-13
D-93047 Regensburg
e-mail: archiv@bistum-regensburg.de
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy