Rok akademicki 2010/2011Pobieranie 7.35 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.35 Kb.
COWiG-4

(rok akademicki 2010/2011)
Data

Temat

29.04

 1. Tradycyjne techniki grzewcze z wykorzystaniem gazu ziemnego-kotły gazowe. (Aleksandra Urbańska, Michał Izdychowicz)

 2. Tradycyjne techniki grzewcze z wykorzystaniem gazu ziemnego-promienniki podczerwieni. (Tomasz Konarzewski, Mariusz Rola)

 3. Układy kogeneracyjne z turbinami gazowymi. (Anna Boniecka, Aneta Ziomek)

 4. Sprężarkowe pompy ciepła napędzane silnikiem gazowym. (Monika Kurowska, Urszula Piotrowicz)

 5. Absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem ziemnym. (Ewa Duda, Aleksandra Regulska)

06.05

 1. Układy trigeneracyjne na gaz ziemny. (Piotrek Wydra, Tomasz Witt)

 2. Niskotemperaturowe ogniwa paliwowe zasilane gazem ziemnym. (Cezary Łukasik, Konrad Pawłowski)

 3. Wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe zasilane gazem ziemnym. (Damian Polit, Barbara Koelblen)

 4. Technologie pozyskiwania wodoru z gazu ziemnego. (Artur Stelęgowski, Paweł Różycki)

 5. Rynek pojazdów napędzanych gazem ziemnym (NGV) w Polsce – historia i dzień dzisiejszy. (Emilia Lulek, Michał Bożek)

20.05

 1. Charakterystyka paliw gazowych (LPG, CNG) używanych do napędu pojazdów samochodowych. (Włodzimierz Tomala, Michał Wojdan)

 2. Układy kogeneracyjne z silnikami gazowymi. (Michał Barylski, Marek Krzewicki)

 3. Co to są hydraty gazowe i dlaczego są ważne w transporcie gazu? (Marek Zabuski)

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy