Strona główna

Rok akademicki 2015/2016 (semestr zimowy) studia stacjonarne


Pobieranie 62.57 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar62.57 Kb.

ROK AKADEMICKI 2015/2016 (SEMESTR ZIMOWY) - STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE JEDNOLITE – PRAWO ROK I SEMESTR I UWAGA! PLANY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE (STAN NA DZIEŃ 11.09.2015)
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7
PONIEDZIAŁEK

8.30 – 10.00

10.15 – 11.45

Godz. 11.00 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego sala Aula I + Aula II
12.15 – 13.45

14.00 – 15.30

WTOREK

8.30 – 10.00

Język angielski: AP01 – sala D-312; AP02 – sala D-306; AP03 – sala A-206; AP04 – sala A-207; AP05 – sala A-212; AP06 – sala A-210; AP07 – mgr sala A-211;
10.15 – 11.45

Informatyka prawn. sala A-117

dr M. Skórzewska-Amberg10.15 – 11.45 dnia 29.09, 13.10,

10.15 – 12.45 dnia 27.10, 17.11, 01.12

10.15 – 11.45 dnia 15.12, 12.01Ekonomia – prof. dr hab. Adam Noga sala Aula IIGodz. 12.15 - DZIEŃ ADAPTACYJNY – 29.09.2015 sala Aula II
12.15 – 13.45


Informatyka prawn. sala A-132

dr M. Skórzewska-Amberg13.00 – 15.30 dnia 03.11

Informatyka prawn. sala A-132

dr M. Skórzewska-Amberg13.00 – 15.30 dnia 24.11

Informatyka prawn. sala A-132

dr M. Skórzewska-Amberg13.00 – 15.30 dnia 20.10
Informatyka prawn. sala A-132

dr M. Skórzewska-Amberg12.15 – 13.45 dnia 06.10, 13.10,

13.00 – 15.30 dnia 27.10, 17.11, 01.12, 08.12

12.15 – 13.45 dnia 15.12, 12.01
ŚRODA

10.15 – 11.45

Język obcy II

12.15 – 13.45

Logika prawnicza – dr Agnieszka Doczekalska sala Aula I

14.00 – 15.30

Język niemiecki: NP01 – sala D-302; NP02 – sala D-312; NP03 – sala D-303; NP04 – sala A-130; NP05 – sala D-205
CZWARTEK

8.30 – 10.00

Język angielski: AP01 – sala A-123; AP02 – sala A-207; AP03 – sala D-309; AP04 – sala A-212; AP05 – sala B-6; AP06 – sala A-211; AP07 – mgr sala D-216;
10.15 – 11.45

Wstęp do prawoznawstwa – prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca sala Aula LK (w dniach 22.10, 05.11, 19.11, 03.12, 17.12, 28.01 sala Aula II)

12.15 – 13.45

Prawo konstytucyjne

dr J. Kielin-Maziarz sala A-20712.15 – 13.45 dnia 15.10,

12.15 – 14.45 dnia 29.10, 12.11, 26.11

12.15 – 13.45 dnia 10.12, 14.01

Prawo konstytucyjne

dr J. Kielin-Maziarz sala A-20712.15 – 13.45 dnia 22.10,

12.15 – 14.45 dnia 05.11, 19.11, 03.12

12.15 – 13.45 dnia 17.12, 21.01

Informatyka prawn. sala A-132

dr M. Skórzewska-Amberg12.15 – 13.45 dnia 01.10, 15.10,

12.15 – 14.45 dnia 29.10, 12.11, 26.11

12.15 – 13.45 dnia 10.12, 14.01

Informatyka prawn. sala A-132

dr M. Skórzewska-Amberg12.15 – 13.45 dnia 08.10, 22.10,

12.15 – 14.45 dnia 05.11, 19.11, 03.12

12.15 – 13.45 dnia 17.12, 21.01
w dniu 17.12 sala A-117


Prawo konstytucyjne

prof. E. Popławska sala D-20512.15 – 13.45 dnia 15.10,

12.15 – 14.45 dnia 29.10, 12.11, 26.11,

12.15 – 13.45 dnia 10.12, 14.01

Prawo konstytucyjne

prof. E. Popławska sala D-20512.15 – 13.45 dnia 22.10,

12.15 – 14.45 dnia 05.11, 19.11, 03.12,

12.15 – 13.45 dnia 17.12, 21.01

Prawo konstytucyjne sala D-205

prof. E. Popławska12.15 – 13.45 dnia 28.01
14.00 – 15.30Prawo konstytucyjne

dr J. Kielin-Maziarz sala A-20714.00 – 15.30 dnia 15.10,

15.00 – 17.30 dnia 29.10, 12.11, 26.11,

14.00 – 15.30 dnia 10.12, 14.01

Prawo konstytucyjne

dr J. Kielin-Maziarz sala A-20714.00 – 15.30 dnia 22.10,

15.00 – 17.30 dnia 05.11, 19.11, 03.12

14.00 – 15.30 dnia 17.12, 21.01

Informatyka prawn. sala A-132

dr M. Skórzewska-Amberg14.00 – 15.30 dnia 01.10, 15.10

15.00 – 17.30 dnia 29.10, 12.11, 26.11,

14.00 – 15.30 dnia 10.12, 14.01

Informatyka prawn. sala A-124

dr M. Skórzewska-Amberg14.00 – 15.30 dnia 08.10, 22.10

15.00 – 17.30 dnia 05.11, 19.11, 03.12,

14.00 – 15.30 dnia 17.12, 21.01PIĄTEK

10.15 – 11.45Informatyka prawn. sala A-117

dr M. Skórzewska-Amberg10.15-11.45 dnia 16.10 (A-13), 23.10 (A-13),

9.15-11.45 dnia 6.11, 20.11, 27.11

10.15-11.45 dnia 11.12, 15.0112.15 – 14.45

Informatyka prawn. sala A-117

dr M. Skórzewska-Amberg12.15 – 14.45 dnia 30.10Informatyka prawn. sala A-13

dr M. Skórzewska-Amberg12.15 – 14.45 dnia 13.11
Informatyka prawn. sala A-124

dr M. Skórzewska-Amberg12.15 – 14.45 dnia 04.12

Prawo konstytucyjne sala D-205

prof. E. Popławska13.15 – 14.45 dnia 09.10 s. A-130,

12.15 – 14.45 dnia 30.10, 13.11, 04.12,

13.15 – 14.45 dnia 22.01
12.15 – 14.45

Historia ustroju i prawa polskiego – Prof. dr hab. Marzena Dyjakowska 02.10, 16.10, 23.10, 06.11, 20.11, 27.11, 11.12, 18.12, 15.01, 29.01 sala Aula I
15.00 – 16.30

Prawo konstytucyjne - Prof. dr hab. J. Wawrzyniak sala Aula I


Ważne informacje


  • Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 - 28 września 2015 (poniedziałek) godz. 11.00 – 13.00 w Auli Głównej ALK.

  • Spotkanie z Władzami Kolegium Prawa – 29.09.2015 sala Aula II (budynek C)

Podczas spotkania uzyskają Państwo informacje o studiach prawniczych, dane do logowania się do systemów informatycznych Akademii oraz legitymacje studenckie.

  • Informacja o grupach ćwiczeniowych i językowych

Przed rozpoczęciem roku akademickiego Zostaną Państwo podzieleni na 7 grup ćwiczeniowych. UWAGA! – podział na grupy nie podlega zmianom.

Informację o przydzieleniu do grupy oraz indywidualny numer albumu (legitymacji) otrzymają Państwo mailem 22.09.2015 r.

Informacja dotycząca podziału na grupy ćwiczeniowe z języków obcych zostanie Państwu podana 28.09.2015 r. na tablicy ogłoszeń przy Centrum Języków Obcych (przy pok. D/209).

Osoby, które nie wypełniły testów kwalifikacyjnych z języka angielskiego i jednego języka dodatkowego proszone są o niezwłoczne wypełnienie testu, który znajduje się na platformie e-learningowej dostępnej na stronie rekrutacji on-line https://rekrutacja.kozminski.edu.pl/rekrutacja/Login.aspx?ReturnUrl=%2frekrutacja%2fDefault.aspx

Login i hasło do platformy uzyskali Państwo w e-mailu zwrotnym z Uczelni przy rekrutacji na studia.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, każdy student rozpoczynający naukę w uczelni jest zobowiązany do odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W Akademii Leona Koźmińskiego szkolenie to jest przeprowadzane w formie e-learningu. Szkolenie kończy się testem, który należy wypełnić do końca października. Zaliczenie testu jest jednym z warunków zaliczenia semestru zimowego.

Oprócz zagadnień określonych w regulacjach prawnych szkolenie zawiera cenne informacje i wskazówki szerzej związane z bezpieczeństwem i komfortem studiowania w ALK, dotyczące miedzy innymi ubezpieczenia studentów, opieki medycznej, udogodnień i pomocy dla studentów niepełnosprawnych.

Szkolenie i test znajdują się na Platformie e-learningowej Akademii L. Koźmińskiego (http://elearning.kozminski.edu.pl/) i są dostępne po zalogowaniu (login: bhp, hasło: bhp), a następnie kliknięciu w link http://elearning.kozminski.edu.pl/course/view.php?id=542

Dostęp do kursu możliwy jest także poprzez:


  • Wpisanie w polu „Przeszukaj kursy” nazwy „bhp”, a następnie kliknięcie na tytuł kursu „BHP-PL”

  • Kliknięcie na kategorię E-learning, a następnie kliknięcie na tytuł kursu „BHP-PL”

Studenci ALK mogą logować się do platformy e-learningowej również na własne konta studenckie. W tym wypadku, aby dostać się do kursu BHP po zalogowaniu się do platformy, należy podać klucz „bhp”.


  • Informacja dotycząca wykładu „Co to jest plagiat” - Plagiat i etyka badawcza

Zgodnie z  zarządzeniem Nr 75 – 2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 23 września 2014 roku, student pierwszego roku ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniu na temat „Czym jest plagiat”. Tematyka szkolenia uwzględnia w szczególności wyjaśnienie czym jest plagiat, jakie są zasady właściwego korzystania z cudzego dorobku naukowego, obowiązujące w ALK zasady „cytowania” i sporządzania bibliografii, a także procedurę i sankcje dyscyplinarne w przypadku popełnienia plagiatu.

Prezentacja do wykładu dla studentów: „Co to jest plagiat” - Plagiat i etyka badawcza http://pliki.kozminski.edu.pl/plany/plagiat.pptTermin zajęć został umieszczony w planie zajęć.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość