Strona główna

Rok szkolny – 2010 / 2011 Tryb niestacjonarny Wyższa Szkoła Artystyczna Rok II, semestr III, kierunek: malarstwo, specjalność: malarstwo w scenografii, kostium I rekwizyt sceniczny Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno-Filmowych Rok II, semestr III


Pobieranie 38.18 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.18 Kb.
Rok szkolny – 2010 / 2011

Tryb niestacjonarny
Wyższa Szkoła Artystyczna

Rok II, semestr III, kierunek: malarstwo, specjalność: malarstwo w scenografii, kostium i rekwizyt sceniczny
Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno-Filmowych

Rok II, semestr III, specjalność: charakteryzacja i perukarstwo
KOSTIUMOGRAFIA
Prowadzący: mgr Monika Mokrzycka-Pokora

e-mail: mokrzycka@gmail.com
II semestr kostiumografii

Ilość zajęć w semestrze: 6 godzin wykładów, 12 godzin ćwiczeń

Forma zaliczenia: egzamin


  1. Cele zajęć oraz ich opis:

Zasadniczym celem zajęć jest:

- zapoznanie studenta z historią ubioru w porządku chronologicznym, od zagadnień związanych z ubiorem w starożytnym Egipcie do czasów najnowszych

- zwrócenie uwagi na związki pomiędzy modą a przemianami cywilizacyjnymi

- kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia i analizy przedstawionej ikonografii, przeczytanych tekstów i obejrzanych filmów

- kształtowanie umiejętności samodzielnego opracowywania koncepcji plastycznej postaci

Efektem finalnym zajęć ma być:

Przekazanie wiedzy z zakresu historii ubioru i kostiumografii oraz przygotowanie studenta do wykorzystania tej wiedzy w przyszłej pracy.

Opis w formie znacznikowej, skala – +, ++, +++ :

wiedza – +++ (studenci zapoznają się z historią ubioru w Europie w porządku chronologicznym, od zagadnień związanych z ubiorem w starożytnym Egipcie do czasów najnowszych)

umiejętności – ++ (studenci uczą się krytycznej lektury, potrafią dokonać analizy ikonografii / filmów / przedstawień teatralnych, potrafią opracować autorską koncepcję plastyczną postaci w oparciu o przeczytane teksty / scenariusze)

postawy – + (studenci uczą się twórczego, otwartego podejścia do zadanych tematów; potrafią na czas przygotować zadany projekt, wyczerpująco go opisać, a także obronić).


2. Harmonogram zajęć:

Semestr I

Zadaniem studentów będzie przyswojenie wiadomości z objętego programem zakresu historii ubioru i kostiumografii, zapoznanie się z materiałem ikonograficznym, tekstami i filmami ujętymi w programie oraz przygotowanie prac.Warunkiem zaliczenia semestru II jest:

  1. zapoznanie się z ikonografią

  2. przeczytanie tekstów podanych w planie pracy

  3. obejrzenie filmów podanych w planie pracy

  4. pozytywne oceny z prac (nie przyjmuję prac drogą mailową)

  5. pozytywna ocena z egzaminu (egzamin ma formę pisemną, obejmuje I i II semestr kostiumografii. Składa się z 4 zadań polegających na rozpoznaniu ikonografii i 3 pytań opisowych. Jeśli student będzie miał więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności, wówczas będzie zobowiązany do napisania testu rozszerzonego składającego się z 5 zadań polegających na rozpoznaniu ikonografii i 4 pytań opisowych. Aby przystąpić do egzaminu należy otrzymać przynajmniej oceny dostateczne z prac.)

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z pierwszego semestru oraz oceny z drugiego semestru. Ocena z drugiego semestru to średnia arytmetyczna ocen z prac i oceny z egzaminu.


Nieobecności:

Studenci mają prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności. Jeżeli nieobecności będzie więcej, wówczas student będzie zobowiązany do napisania egzaminu w formie rozszerzonej.Skala ocen:

2 (brak zaliczenia); 3; 3 +; 4; 4 +; 5; 6
PRACA PISEMNA NR 1:

Założenie: projekty są przygotowywane do przedstawień w teatrze dramatycznym.

Projekt maski dla głównego bohatera dramatu Henryka Ibsena Peer Gynt. Rysunek, format A4, kolor. Projekt należy podpisać odpowiednim cytatem z dramatu, oddającym ideę zaprojektowanej maski.

Projekt kostiumu i charakteryzacji dla głównej bohaterki dramatu Henryka Ibsena Hedda Gabler. Projekt należy przygotować do wybranej sceny dramatu oraz przyjąć, że rzecz dzieje się współcześnie. Nie można używać czerni. Rysunek, format A4, kolor. Opis projektu.

Przygotowanie do wykonania pracy – 30 października 2011 , termin oddania pracy – 6 listopada 2011 , omówienie prac – 27 listopada 2011.
PRACA PISEMNA NR 2:

Założenia: projekt jest przygotowywany do finałowej sceny śmierci Isadory Duncan w poświęconym jej filmie biograficznym.

W pierwszej kolejności należy wybrać zdjęcie ubranej kobiety z drugiej połowy lat 20. XX wieku. Ubiór kobiety będzie jednocześnie kostiumem dla aktorki wcielającej się w postać Isadory Duncan. Projekt kostiumu można wykonać samodzielnie (rysunek, format A4, kolor). Następnie należy zaprojektować (komponujący się z kostiumem) szal, który Isadora miała na sobie w dniu śmierci 14 września 1927 roku. Rysunek, format A4, kolor. Należy podać rzeczywiste wymiary szala, rodzaj tkaniny, z której został uszyty, a także ewentualne rodzaje aplikacji. Przygotowanie do wykonania pracy – 4 grudnia 2011 , termin oddania pracy – 18 grudnia 2011, omówienie prac – 15 stycznia 2012.
Szczegółowy plan spotkań* :

DATA

TEMAT I FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia mają formę wykładu z elementami ćwiczeń. Uzupełnione są pokazem slajdów. Podczas zajęć będziemy omawiać w kolejnych epokach: tkaniny, formy, kolorystykę i zdobienia ubioru męskiego i kobiecego, obuwie, fryzury, nakrycia głowy oraz ozdoby. Zajmiemy się również analizą ikonografii, tekstów i filmów, przygotujemy projekty koncepcyjne.

1.

9 października

XVII wiek

Film:

Dziewczyna z perłą, reż. Peter eber (2003) – fragmenty

2.

16 października

XVIII wiek

Film:

Niebezpieczne związki, reż. Stephen Frears (1988)

3.

30 października

XIX wiek

Henryk Ibsen, Peer Gynt: poemat dramatyczny, Ossolineum, Wrocław 1967

Henrik Ibsen, Hedda Gabler, Świat Literacki, Warszawa 2006

Henrik Ibsen, Hedda Gabler w: Henrik Ibsen, Dramaty, PIW, Warszawa 1956Przygotowanie do wykonania pracy nr 1

4.

6 listopada

XIX wiek

Oscar Wilde, Portret Doriana Graya, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2009Oddanie pracy nr 1

5.

27 listopada

Omówienie prac

6.

4 grudnia


XX wiek

lata 10’, 20’, 30’Przygotowanie do wykonania pracy nr 2

7.

18 grudnia

XX wiek

lata 40’, 50’, 60’, 70’ i 80’Oddanie pracy nr 2

8.

15 stycznia

Omówienie prac

9.

29 stycznia

Kolokwium

3 – 5 lutego

Sesja egzaminacyjna, wpis ocen do indeksów

17 – 19 lutego

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

* Obowiązkiem każdego studenta jest posiadanie i znajomość sylabusa, w tym harmonogramu pracy, oraz szybkie zgłaszanie wszelkich niejasności.


Literatura uzupełniająca:

Andrzej Banach, Historia pięknej kobiety, CIR, Warszawa 1991

Andrzej Banach, Portret wzorowego mężczyzny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965

Ela i Andrzej Banach, Słownik mody, Wiedza Powszechna, Warszawa 1962

Magdalena Bartkiewicz, Polski ubiór do 1864 roku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979

Francois Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Arkady, Warszawa 2003

Alina Dziekońska-Kozłowska, Moda kobieca XX wieku, Arkady, Warszawa 2007

Hanna Dziechcińska, Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku, Semper, Warszawa 1996

Łukasz Gołębiowski, Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych sposobem dykcyonarza, WaiF, Warszawa 1983

Umberto Eco, Historia piękna, Rebis, Poznań 2005

Umberto Eco, Historia brzydoty, Rebis, Poznań 2007

Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, Znak, Kraków 2006Maria Gutkowska- Rychlewska, Historia ubiorów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968

Sue Jones Jenkyn, Moda. Projektowanie, Arkady 2007Historia mody od XVIII do XX wieku, opracowanie zbiorowe, Taschen 2003

Ilustrowana historia strojów, Warszawa 2008

Rudolf Kinzel, Królowie mody: historia haute couture, Metrum, Wrocław 1995

Rene König, Potęga i urok mody, WAiF, Warszawa 1979

Moda – encyklopedia: od Coco Chanel do Johna Galliano, red. Richard Martin, Warszawa 1999

Modą zaklęci. Antologia polskich projektantów, Elamem 2008

Modny świat XVIII wieku: katalog ubiorów od XVIII do początków XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, oprac. M. Możdżyńska-Nawotka, Muzeum Narodowe 2003

Dorota Król, Historia fryzur z zarysem historii ubioru europejskiego, Studio Sztuki, Warszawa 2005

Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002

Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2008

Kate Mulvey, Kanony piękna; zmieniający się wizerunek kobiety 1890 – 1990, Arkady, Warszawa 1998

Andrzej Nadolski, Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979

Radosław Okulicz-Kozaryn, Mała historia dandyzmu, Obserwator, Poznań 1995

Ewa Orlińska-Mianowska, Modny świat XVIII i początku XIX wieku, Bosz, 2003

Elżbieta Piskorz-Branekova, Polska / Poland. Polskie stroje ludowe, Muza 2008

Albert Racinet, The historical encyclopedia of costume, Studio Editions, London 1991

Anna Sieradzka, Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Arkady, Warszawa 2003

Anna Sieradzka, Artyści i krawcy: moda Art Déco, PWN, Warszawa 1993Anna Sieradzka, Żony modne – historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993

Anna Sieradzka, Peleryna, tren i konfederatka: o modzie i sztuce polskiego modernizmu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991

Anna Sieradzka, Nie tylko peleryna: moda okresu Młodej Polski w życiu i sztuce, DiG, Warszawa 2003

Jerzy Skoracki, Włókna, tkaniny, stroje: vademecum, Politechnika Radomska, Radom 2005

Barbara Sowina, Ubiory kobiece: 1840 – 1939, Muzeum Narodowe, Wrocław 1999

Maguelonne Toussaint-Samat, Historia stroju, WAB, Warszawa 1998

Simon Travers-Spencer, Moda. Przewodnik po kształtach i stylach. Dla początkujących projektantów mody, ABE Dom Wydawniczy 2008

Ewa Szyller, Historia ubiorów, 1967

Irena Turnau, Słownik ubiorów: tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broñ i klejnoty oraz barwy znane w dawnej Polsce od średniowiecza do początku XIX wieku, Semper, Warszawa 1999

Irena Turnau, Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, IHKM PAN, Warszawa 1991

Irena Turnau, History of dress in Central & Eastern Europe from the sixteenth to the eighteenth century, IHMC PAS, Warszawa 1991

Irena Turnau, European occupational dress from the fourteenth to the eighteenth century, IAE PAS, Warszawa 1994

Irena Turnau, Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, IHKM PAN, Warszawa 1999

Ubiory w Polsce: materiały Sesji Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, SHSz, Warszawa 1994 (XVI – XIX w.)

Krystyna Turska, Ubiór dworski w dobie pierwszych Jagiellonów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987Ubiory w Polsce, red. A. Sieradzka, K. Turska, SHSz, Warszawa 1994

Doreen Yarwood, The encyclopaedia of world costume, B.T. Betsford, London 1978


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość