Strona główna

Royal String Quartet


Pobieranie 26.08 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar26.08 Kb.


Royal String Quartet

Izabella Szałaj-Zimak, I skrzypce


Elwira Przybyłowska, II skrzypce
Marek Czech, altówka
Michał Pepol, wiolonczela

Nominowany do prestiżowej nagrody Royal Philharmonic Society – Royal String Quartet to dziś jeden z najbardziej dynamicznie działających kwartetów smyczkowych na świecie. W swoim repertuarze łączy wybitne dzieła przeszłości i nową muzykę, odważnie przekraczając granice gatunków. Zbiera entuzjastyczne recenzje dzięki interpretacjom utworów Beethovena, Szymanowskiego, Szostakowicza, Góreckiego, przyczynia się też do odkrywania mniej znanej w świecie polskiej muzyki, m.in. Zarębskiego, Różyckiego czy Bacewicz. Współpracuje z wybitnymi artystami rozmaitych dziedzin muzyki, śmiało wpisuje się też w świat popkultury.

Powstał w 1998 roku w warszawskiej Akademii Muzycznej, pracując pod kierunkiem prof. Ryszarda Duzia z Kwartetu Wilanów. O artystycznej tożsamości zespołu zdecydowały podyplomowe studia w klasie mistrzów z Alban Berg Quartett w Kolonii (2001–2004). Wśród muzycznych patronów zespołu ważne miejsce zajmują także członkowie kwartetów Camerata, Amadeus i Chilingirian.

Przełomem w karierze kwartetu było zaproszenie do prestiżowego programu BBC New Generation Artists (2004–2006), promującego najbardziej utalentowanych młodych muzyków z całego świata. Promocja ta obejmowała udział w festiwalach, rejestracje i transmisje radiowe koncertów, sesje nagraniowe i wspólne występy z innymi artystami programu.

Do ważnych osiągnięć RSQ zaliczają się także laury w konkursach w Casale Monferrato (Włochy), Krakowie, Kuhmo (Finlandia) i kanadyjskim Banff. Zespół był też laureatem nagrody fundacji Borletti-Buitoni, którą honorowani są wybitni muzycy u progu światowej kariery.

W styczniu 2009 r. ukazała się pierwsza międzynarodowa płyta RSQ nagrana dla wytwórni Hyperion, na której znalazły się oba kwartety Karola Szymanowskiego oraz mało znany kwartet Ludomira Różyckiego (premiera fonograficzna). Album zdobył tytuł płyty miesiąca „BBC Music Magazine” i entuzjastyczne recenzje w światowej prasie. Wydarzeniem był kolejny album zespołu z kompletem kwartetów smyczkowych Henryka Mikołaja Góreckiego (Hyperion 2011), wyróżniany przez krytykę jako jedna z trzech najważniejszych interpretacji tego repertuaru. Płytę uhonorowano Editor’s Choice magazynu „Gramophone” i wysokimi ocenami w „BBC Music Magazine”, „Diapason” (5 gwiazdek) i „The Strad”.

Nagrania kwartetu ukazywały się także na płytach wytwórni DUX i BeArTon, dołączane były też do „BBC Music Magazine”. Duży sukces na polskim rynku odniósł album „Kayah & Royal Quartet” (Kayax/Agora 2010), płyty zespołu dwukrotnie otrzymywały również nagrodę polskiego przemysłu muzycznego „Fryderyk”. Najnowszym przedsięwzięciem fonograficznym zespołu jest album z kwartetami smyczkowymi Witolda Lutosławskiego i Krzysztofa Pendereckiego (Hyperion).

RSQ znany jest z udanej współpracy z wybitnymi muzykami różnych pokoleń. Są wśród nich: Angela Hewitt, Sir Thomas Allen, Mark Padmore, Urszula Kryger, Stephen Kovacevich, Janusz Olejniczak, Antoine Tamestit, Martin Fröst, Klaudiusz Baran, Andrzej Bauer, Łukasz Kuropaczewski, Wojciech Świtała, grupa Kwadrofonik oraz kwartety Škampa, Camerata, Śląski.

Zespół wielokrotnie występował w Wigmore Hall i Cadogan Hall w Londynie, Concertgebouw w Amsterdamie, Bridgewater Hall w Manchesterze, National Gallery of Art w Waszyngtonie, Le Grand Theatre w Bordeaux, Sali im. Martinů w Pradze, Palais des Beaux-Arts w Brukseli, wiedeńskim i berlińskim Konzerthausie, Sejong Center w Seulu, Beijing Concert Hall w Pekinie, Sztokholmskim Konserthus, a także w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego i Filharmonii Narodowej w Warszawie. Koncerty kwartetu transmitowane były m.in. przez Program 2 Polskiego Radia, BBC 3, telewizję Mezzo i inne media europejskie.

Royal String Quartet występuje na renomowanych festiwalach, m.in. BBC Proms, City of London, Aldeburgh, West Cork Music w Irlandii, niemieckich Schleswig Holstein i Rheingau Festival, na Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie, Sacrum Profanum w Krakowie, Wratislavia Cantans we Wrocławiu oraz australijskim Perth International Arts Festival.

Od 2004 roku RSQ organizuje w Warszawie cykl koncertów Kwartesencja, prezentujący medium kwartetu smyczkowego w najrozmaitszych ujęciach. Obok klasyki ważne miejsce zajmuje tu nowa muzyka: dużym echem odbiły się prezentowane na festiwalu interpretacje utworów Henryka Mikołaja Góreckiego czy George’a Crumba. Z myślą o RSQ nowe utwory piszą Paweł Szymański, Wojciech Blecharz i Andrzej Kwieciński. Podczas Kwartesencji miały też miejsce premiery wspólnych przedsięwzięć zespołu z artystami innych dziedzin muzyki, m.in. Kayah, Krzysztofem Herdzinem, Smolikiem, DJ Lenarem i Kapelą ze Wsi Warszawa. „Pomysł czwórki młodych artystów na intymne spotkania ze świetną muzyką okazał się strzałem w dziesiątkę” – pisała o festiwalu „Gazeta Wyborcza”.

Od 2012 r. RSQ jest kwartetem rezydującym Queen’s University w Belfaście. Regularnie prowadzi własne kursy mistrzowskie w pałacu w Rybnej, zapraszany jest też do prowadzenia letnich kursów w Dartington oraz Lake District Summer School (Wielka Brytania). Został uhonorowany Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „w uznaniu zasług dla kultury polskiej”.

The Royal String Quartet

Izabella Szałaj-Zimak, I violin


Elwira Przybyłowska, II violin
Marek Czech, viola
Michał Pepol, cello

Nominated for the prestigious Royal Philharmonic Society Chamber Music Award, the Royal String Quartet is one of the most dynamically developing string quartets in the world today. Its repertoire combines outstanding musical works of the past with contemporary music, bravely pushing musical genres. The Royal String Quartet receives enthusiastic reviews for its interpretations of Beethoven, Szymanowski, Shostakovich, Górecki but also plays an important part in promoting lesser known Polish music in the world, for instance, the music of Zarębski, Różycki and Bacewicz. The RSQ collaborates with exceptional artists in various genres of music and is not afraid to cross over into the realm of pop culture.

The RSQ was established at The Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw in 1998 and initially worked under the supervision of Professor Ryszard Duź from the Wilanów String Quartet. The RSQ’s artistic identity was shaped by post-graduate masterclasses with the Alban Berg Quartet at the Hochschule für Musik in Cologne (2001-2004). Crucial artistic guidance was also provided by members of the Camerata, Amadeus and Chilingirian String Quartets. The critical breakthrough in the RSQ’s career came with the invitation to join BBC Radio 3’s prestigious New Generation Artists scheme (2004-2006) which promotes the most talented young musicians from all over the world. This involved participation in festivals, recordings and radio broadcasts, and performances with other participants of the scheme. Some of the most important achievements in the RSQ’s career include winning competitions in Casale Monferrato (Italy), Cracow (Poland), Kuhmo (Finland) and Banff (Canada). The quartet also received a Borletti-Buitoni Trust Award, given to outstanding musicians to help them develop their international careers.

The first international album of the RSQ, recorded for Hyperion, was released in January 2009. It consisted of both Karol Szymanowski’s quartets and it also included a relatively unknown quartet by Ludomir Różycki (world premiere recording). It was hailed as the album of the month by “BBC Music Magazine” and received enthusiastic press reviews all over the world. Another achievement came with the release of the Quartet’s next album, this time with complete recordings of Henryk Mikołaj Górecki’s string quartets (Hyperion 2011). Critics consider this to be one of three most important interpretations of the repertoire, was Editor’s Choice in “Gramophone” and received high praise in “BBC Music Magazine”, “Diapason” (5 stars) and “The Strad”.

The Quartet’s recordings have also been released by DUX and BeArTon and two featured on the cover of “BBC Music Magazine”. The “Kayah and Royal Quartet” album (Kayax/Agora 2010) was a big success in the Polish market, while the RSQ has received two Polish Society of Phonographic Industry “Fryderyk” Awards. Hyperion’s next album with string quartets of Witold Lutosławski and Krzysztof Penderecki will be released in early 2013.

The RSQ is also famous for successful collaborations with exceptional musicians of all ages: Angela Hewitt, Sir Thomas Allen, Mark Padmore, Urszula Kryger, Stephen Kovacevich, Janusz Olejniczak, Antoine Tamestit, Martin Fröst, Klaudiusz Baran, Andrzej Bauer, Łukasz Kuropaczewski, Wojciech Świtała, Kwadrofonik and the Škampa, Camerata and Silesian String Quartets.

The Quartet has performed many times at Wigmore Hall and Cadogan Hall in London, and also at the Concertgebouw in Amsterdam, Bridgewater Hall in Manchester, The National Gallery of Art in Washington, Le Grand Theatre in Bordeaux, Martinů Hall in Prague, Palais des Beaux-Arts in Brussels, Konzerthaus in Vienna and Berlin, Sejong Center in Seoul, Beijing Concert Hall, Konserthuset in Stockholm, and also at The Witold Lutosławski Concert Studio of Polish Radio and the Warsaw Philharmonic Hall. The RSQ’s concerts have been broadcast by Mezzo TV, Polish Radio 2, BBC Radio 3 and other European radio stations.

The Royal String Quartet has featured in prestigious festivals including the BBC Proms, City of London Festival, Aldeburgh Festival, West Cork Chamber Music Festival in Ireland, Schleswig Holstein and Rheingau Festivals in Germany, Ludwig van Beethoven Easter Festival in Warsaw, Sacrum Profanum in Cracow (Poland), Wratislavia Cantas in Wrocław (Poland) and The Perth International Arts Festival in Australia.

The string quartet medium is presented in multiple forms during a series of Kwartesencja concerts that the RSQ organizes each year in Warsaw since 2004. Alongside classical repertoire, contemporary music plays a significant role. The interpretations of Henryk Mikołaj Górecki or George Crumb’s quartets presented during the festival have been widely commented upon. New compositions have been written for the Quartet by Paweł Szymański, Wojciech Blecharz and Andrzej Kwieciński. World premiere performances of the Quartet’s projects have taken place with Kayah, Krzysztof Herdzin, Smolik, DJ Lenar and Warsaw Village Band. “The idea of four young artists for intimate meetings with great music has been an amazing success” – “Gazeta Wyborcza” about Kwartesencja.

Since Autumn 2012 RSQ has been Quartet in Residence at Queen’s University Belfast. It also regularly conducts master classes in the Palace of Rybna. The Quartet has been invited to conduct summer courses in Dartington and at Lake District Summer School (Great Britain). The Royal String Quartet has received a Special Award of the Polish Ministry of Culture and National Heritage “in recognition of their contribution to Polish culture”.

Das Royal String Quartet

Izabella Szałaj-Zimak, 1. Geige


Elwira Przybyłowska, 2. Geige
Marek Czech, Bratsche
Michał Pepol, Violoncello

Das Royal String Quartet, das für den angesehenen Royal Philharmonic Society-Preis nominiert wurde, zählt heutzutage zu den dynamischsten Streichquartetten der ganzen Welt. In seinem Repertoire verbindet das RSQ die hervorragenden Werke der Vergangenheit mit der modernen Musik und überschreitet selbstsicher die Grenzen der Musikgattungen. Das Quartett bekommt begeisterte Rezensionen dank der Interpretationen der Musikwerke von Beethoven, Szymanowski, Schostakowitsch oder Górecki. Das RSQ trägt auch zur Entdeckung der in der übrigen Welt weniger bekannten polnischen Musik bei.

Das Quartett arbeitet auch mit berühmten Künstlern der verschiedenen Musikgattungen zusammen und gilt als Teil der Popkultur.

1998 wurde das Streichquartett in der Fryderyk-Chopin-Musikuniversität in Warschau gegründet und arbeitete unter Leitung vom Professor Ryszard Duzia aus dem Wilanów Quartett. Über die künstlerische Identität des Quartetts entschied das Aufbaustudium in der Meisterklasse mit dem Alban Berg Quartett in Köln in Jahren 2001-2004. Als Schirmherren des RSQs nehmen auch die Mitglieder des Camerata-, des Amadeus- und des Chilingirian Quartetts wichtige Plätze ein.

Zu einem Wendepunkt in der Karriere des Quartetts wurde die Einladung zum BBC Programm New Generation Artists (2004-2006), das die talentiertesten jungen Musiker aus aller Welt förderte. Diese Förderung umfasste die Teilnahme an den Festspielen, Aufnahmen und Übertragungen der Konzerte im Rundfunk, Aufnahmesessions und gemeinsame Auftritte mit anderen Künstlern des Programms. Zu den wichtigsten Leistungen des RSQs kann man auch Auszeichnungen in Wettbewerben in Casale Monferrato (Italien), in Krakau, Kuhmo (Finnland) und kanadischem Banff zählen. Das Quartett konnte auch den Preis der Borletti-Buitoni-Stiftung erringen, mit dem hervorragende Musiker an der Schwelle zur weltweiten Karriere ausgezeichnet werden.

Das RSQ ist für seine gelungene Zusammenarbeit mit berühmten Musikern verschiedener Generationen bekannt, wie: Angela Hewitt, Sir Thomas Allen, Mark Padmore, Urszula Kryger, Stephen Kovacevich, Janusz Olejniczak, Antoine Tamestit, Martin Fröst, Klaudiusz Baran, Andrzej Bauer, Łukasz Kuropaczewski, Wojciech Świtała, mit der Gruppe Kwadrofonik und mit dem Skampa-, dem Camerata– und dem Śląski Quartett.

Das Quartett trat mehrmals auf in: der Wigmore Hall und Cadogan Hall in London, im Concertgebouw in Amsterdam, in der Bridgewater Hall in Manchester, National Gallery of Art in Washington, im Le Grand Theatre in Bordeaux, im Martinů-Saal in Prag, im Palais Beaux-Arts in Brüssel, im Wiener und Berliner Konzerthaus, im Sejong Center in Seoul, in der Beijing Concert Hall in Peking, im Stockholmer Konzerthaus und auch im Witold-Lutoslawski Konzertsaal des Polnischen Rundfunks und in der Nationalphilharmonie in Warschau. Die Konzerte des Streichquartetts wurden unter anderem im 2.Programm des Polnischen Rundfunks, auf BBC 3, im MEZZO-Fernsehen und in anderen europäischen Massenmedien übertragen.

Das RSQ tritt regelmäßig bei renommierten Festspielen auf, wie z.B. BBC Proms, City of London, Aldenburgh, West Cork Musik in London, dem deutschen Schleswig Holstein- und Rheingau Festival, dem Beethoven Osterfestival in Warschau, Sacrum Profanum in Krakau, Wratilsavia Cantans in Breslau sowie dem Perth International Arts Festival in Australien.Das RSQ veranstaltet in Warschau Konzerte unter dem Titel „Kwartesencja“, in deren Rahmen das Streichquartett in seiner ganzen Vielseitigkeit dargestellt wird. Neben der klassischen Musik ist auch moderne Musik von großer Bedeutung. Werkinterpretationen von Henryk Mikołaj Górecki sowie Georg Crumb fanden lebhaften Widerhall während der Festspiele. Musikstücke für RSQ schaffen Paweł Szymański, Wojciech Blecharz und Andrzej Kwieciński. Während der Konzerte des Kwartesencja-Festivals wurden gemeinsame Musikprojekte erstmals zur Aufführung gebracht, die zusammen mit Künstlern verschiedener Musikgattungen geschaffen wurden – wie etwa Kayah, Krzysztof Herdzin, Smolik, DJ Lenar und Kapela ze Wsi Warszawa. „Die Idee der vier jungen Künstler für ein intimes Treffen mit ausgezeichneter Musik wurde ein Volltreffer“ – laut‚ Gazeta Wyborcza“.

Seit 2012 residiert das Quartett in der Queen’s University in Belfast. Regelmäßig führt das RSQ Meisterkurse im Palast in Rybna durch und wird auch zur Führung der Sommerkurse in Dartington und an der Lake District Summer School (Großbritannien) eingeladen. Das Royal String Quartet wurde mit dem Sonderpreis des Ministeriums für Kultur und Nationales Erbe der Republik Polen ausgezeichnet, „in Anerkennung der Verdienste um die polnische Kultur“ (2007).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość