Strona główna

Rozporządzenie komisji (WE) nr 1381/96 z dnia 17 lipca 1996 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych


Pobieranie 164.61 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar164.61 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1381/96
z dnia 17 lipca 1996 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2801/952, w szczególności jego art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1859/823, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3549/924, ustala próg wielkości gospodarczej gospodarstw przekazujących dane objętych zakresem badań Sieci Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolnych oraz liczbę gospodarstw przekazujących dane, które mają być wybrane w każdym regionie dla każdego roku obrachunkowego; wyżej wymienione rozporządzenie powinno być zmienione, aby ustalić próg wielkości gospodarczej gospodarstw rolnych nadsyłających dane w Austrii, Finlandii i Szwecji w celu objęcia zakresem badań tych gospodarstw przekazujących dane; liczba gospodarstw przekazujących dane, które mają być wybrane w każdym regionie w wyżej wymienionych Państwach Członkowskich oraz w Hiszpanii i Portugalii, powinna być również ustalona na 1995 r. i następne lata obrachunkowe;
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
W rozporządzeniu (EWG) nr 1859/82 wprowadza się następujące zmiany:
1. Art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Dla roku obrachunkowego 1995 (okres 12 kolejnych miesięcy rozpoczynający się między dniem 1 stycznia a dniem 1 lipca 1995 r.) oraz dla następnych lat obrachunkowych, próg wielkości gospodarczej, określony w art. 4 rozporządzenia 79/65/EWG w ESU w rozumieniu załącznika III do decyzji Komisji 85/377/EWG*, ustala się następująco:
- Niderlandy:


16 ESU

- Belgia:


12 ESU

- Francja:


8 ESU

- Luksemburg:


8 ESU

- Austria:


8 ESU

- Finlandia:


8 ESU

- Szwecja:


8 ESU

- Zjednoczone Królestwo

(z wyłączeniem Irlandii Północnej:


8 ESU
- Irlandia Północna:


4 ESU

- Dania:


4 ESU

- Irlandia:


2 ESU

- Włoch:


2 ESU

- Grecja:


2 ESU

- Hiszpania:


2 ESU

- Portugalia:


1 ESU

__________________

* Dz.U. nr L 220 z 17.08.1985, str. 1.”


2. Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 1859/82 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego 1995.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lipca 1996 r.
W imieniu Komisji
Franz FISHLER
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK
ZAŁĄCZNIK I

LICZBA GOSPODARSTW PRZEKAZUJĄCYCH DANE, WEDŁUG OKRĘGU

nr referencyjny

Nazwa okręgu

Liczba gospodarstw przekazujących dane (rok obrachunkowy 1993 i następne)
NIEMCY
010

Schleswig - Holstein

500

020

Hamburg

40

030

Niedersachsen

800

040

Bremen

-

050

Nordrhein - Westfalen

660

060

Hessen

370

070

Rheinland - Pfalz

480

080

Baden - Wuttemberg

620

090

Bayern

960

100

Saarland

70

110

Berlin

-

112

Brandenburg

180

113

Mecklenburg - Vorpommern

130

114

Sachsen

220

115

Sachsen-Anhalt

140

116

Thuringen

130

Ogółem Niemcy

5 300
nr referencyjny

Nazwa okręgu

Liczba gospodarstw przekazujących dane (rok obrachunkowy 1982 i następne)
FRANCJA
121

Ile - de - France

95

131

Champagne - Ardenne

260

132

Pikardie

230

133

Haute - Normandie

145

134

Centra

350

135

Basie - Normandie

215

136

Bourgogne

285

141

Nord - Pas - de - Calais

305

151

Lorraine

215

152

Alsace

160

153

Franche - Comte

200

162

Pays de la Loire

440

163

Bretagne

475

164

Poitou - Charentes

325

182

Aquitaine

425

183

Midi - Pyrenees

430

184

Limousin

195

192

Rhone - Alpes

360

193

Auvergne

320

201

Languedoc - Roussillon

340

203

Provence - Alpes - Cote d”Azur

270

204

Corse

60

Ogółem Francja

6 100nr referencyjny

Nazwa okręgu

Liczba gospodarstw przekazujących dane

lata obrachunkowe

1982

1983

1984

1985

i następne


WŁOCHY

221

Valle d'Aosta

70

206

237

263

222

Piemonte

940

752

842

950

230

Lombardia

950

2 641

3 068

3 469

241

Trentino

150

285

332

375

242

Alto Adige

150

415

480

549

243

Reneto

900

851

971

1 106

244

Friuli - Venezia Giulia

250

428

498

558

250

Liguria

350

403

458

513

260

Emilia - Romagna

900

1 542

1 802

2 055

270

Toscana

900

907

1 035

1 161

281

Marche

450

502

569

645

282

Umbra

400

642

745

841

291

Lazio

650

620

704

787

292

Abruzzo

450

269

301

328

301

Molise

140

237

268

301

302

Campania

950

422

460

499

303

Calabria

700

471

516

563

311

Puglia

800

599

681

756

312

Basilicata

350

394

441

499

320

Sicilia

950

698

775

858

330

Sardegna

600

716

817

924

Ogółem Włochy

12 000

14 000

16 000

18 000nr referencyjny

Nazwa okręgu

Liczba gospodarstw przekazujących dane (rok obrachunkowy 1982 i następne)

340

BELGIA

1 000

350

LUKSEMBURG

300

360

NIDERLANDY

1 500

370

DANIA

2 000

380

IRLANDIA

1 300
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
411

Anglia - Region Północny

420

412

Anglia - Region Wschodni

650

413

Anglia - Region Zachodni

430

421

Walia

300

431

Szkocja

380

441

Irlandia Północna

320

Ogółem Zjednoczone Królestwo

2 500
nr referencyjny

Nazwa okręgu

Liczba gospodarstw przekazujących dane

Lata obrachunkowe

1982

1983

1984

1985

i następne


GRECJA

450

Macedonia - Thrace

1 510

2 070

2 380

2 480

460

Ipiros - Peloponnese - Nissi Ioniou

1 120

1 530

1 760

1 840

470

Thessalia

560

770

900

930

480

Sterea Ellas - Nissi Egaeou - Kriti

1 210

1 630

1 860

1 950

Ogółem Grecja

4 400

6 000

6 900

7 200nr referencyjny

Nazwa okręgu

Liczba gospodarstw przekazujących dane (rok obrachunkowy 1995 i następne)
HISZPANIA
500

Galicja

800

505

Asturia

350

510

Cantabria

230

515

Pais Vasco

310

520

Navarra

430

525

La Rioja

290

530

Aragon

640

535

Cataluna

870

540

Baleares

270

545

Castilla y Leon

1 230

550

Madrid

270

555

Castilla - La Mancha

870

560

Comunidad Valenciana

700

565

Murcia

530

570

Extremadura

590

575

Andalucia

1 470

580

Canarias

250

Ogółem Hiszpania

10 100nr referencyjny

Nazwa okręgu

Liczba gospodarstw przekazujących dane (rok obrachunkowy 1995 i następne)
PORTUGALIA
610

Entre Douro e Minho e Beira Litoral

980

620

Tras - os - Montes w Beira Interior

560

630

Ribatejo e Oeste

650

640

Alentejo e Algarve

460

650

Acores e Madera

350

Ogółem Portugalia

3 000
nr referencyjny

Nazwa okręgu

Liczba gospodarstw przekazujących dane (rok obrachunkowy 1995 i następne)

660

AUSTRIA

2 000
nr referencyjny

Nazwa okręgu

Liczba gospodarstw przekazujących dane (rok obrachunkowy 1995 i następne
FINLANDIA
670

Etela - Suomi

495

680

Sisa - Suomi

270

690

Pohjanmaa

135

700

Pohjois - Suomi

200

Ogółem Finlandia

1 100nr referencyjny

Nazwa okręgu

Liczba gospodarstw przekazujących dane

Lata obrachunkowe

1995

1996

1997

1998

i następne


SZWECJA

710

Równiny Południowej i Środkowej Szwecji

332

407

558

600

720

Las i mieszane obszary leśno - rolne Południowej i Środkowej Szwecji

180

218

242

295

730

Obszary Północnej Szwecji

88

100

100

105

Ogółem Szwecja

600

725

900

1 000”
1 Dz.U. nr L 109 z 23.06.1965, str. 1859/65.

2 Dz.U. nr L 291 z 6.12.1995, str. 3.

3 Dz.U. nr L 205 z 13.07.1982, str. 5.

4 Dz.U. nr L 361 z 10.12.1992, str. 17.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość