Strona główna

Roztropność i zaufanie


Pobieranie 30.51 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar30.51 Kb.

Roztropność i zaufanie ______________________________________________________________________


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Główna Kwatera Harcerzy
00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13

tel./fax (22) 629-12-39, e-mail: gkh@zhr.pl


Kraków, dnia 13 grudnia 2006 r.

Rozkaz L 12/06

Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy,stalibyśmy się narodem wolnym już teraz.”
Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala.”
Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj.”
Sługa Boży, ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984)


 1. Główna Kwatera Harcerzy.  1. Na wniosek Szefa Wydziału „Rozwój“ hm Roberta Kawałko, powołuję w skład Wydziału:

- hm. Jerzego Mikę HR (Chorągiew Harcerzy Ziemi Opolskiej).


  1. Na wniosek Szefa Wydziału Harcerskiego phm Bolesława Bezega. Powołuję w skład Wydziału:

- hm. Janusza Dziewita HR (Dolnośląska Chorągiew Harcerzy),

- phm. Pawła Lisowskiego (Małopolska Chorągiew Harcerzy),

- phm. Radosława Radomskiego HR (Chorągiew Harcerzy Ziemi Opolskiej)


  1. Zwalniam z funkcji Redaktora Naczelnego Dwumesięcznika Progamowo – Metodycznego Instruktorów Organizacji Harcerzy ZHR „Drogowskazy“

 • hm. Grzegorza Nowaka HR (Łodzka Chorągiew Harcerzy)

Dziekuję Grzegorzu za czas, pomysły i wytrwałość – dzieki Tobie „Drogowskazy“ żyły na wysokim poziomie. Mam nadzieje na dalszą współpracę i pomoc przy ich wydawaniu.
  1. Mianuję na funkcję Redaktora Naczelnego Dwumesięcznika Progamowo – Metodycznego Instruktorów Organizacji Harcerzy ZHR „Drogowskazy“

- hm. Wojciecha Hausnera HR (Małopolska Chorągiew Harcerzy)
1.5. Zatwierdzam do realizacji Plany Pracy następujących Chorągwi:

- Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej, • Pomorskiej Chorągwi Harcerzy,

 • Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy.

1.6 Komendantom Chorągwi, p.o. Komendantom Chorągwi i Namiestnikom, wyznaczam ostateczny termin przysłania planów pracy podległych im jednostek na dzień 31 grudnia 2006r.
 1. Turniej Drużyn Puszczańskich.
  1. Ogłaszam wyniki Turnieju Drużyn Puszczańskich, który w dniach 8-10 grudnia b.r. odbył się w Krakowie:

Miejsce V – 9 Łódzka Drużyna Harcerzy – 314,75 pkt.

Miejsce IV – 26 Łódzka Drużyna Harcerzy – 320,7 pkt.

Miejsce III – 3 Drużyna Harcerzy z Ostrzeszowa – 333,5 pkt.

Miejsce II – 16 Warszawska Drużyna Harcerzy – 427,5 pkt.Miejsce I – 17 Łódzka Druzyna Harcerzy – 475,8 pkt.


  1. Nadaję 17 Łódzkiej Drużynie Harcerzy im. Jerzego Szletyńskiego (Łódzki Związek Drużyn Harcerzy „Północ“) Miano Drużyny Rzeczypospolitej, w roku harcerskim 2006/2007.  1. Dziękuję wszystkim drużynom za przybycie i trud przygotowań, gratuluję dużej klasy i wyrównanej walki dosłownie do ostatniej minuty Turnieju.
  1. Dziekuję wszystkim Drużynowym za obecnośc i zaangażowanie, szczególnie gratuluję Drużynowemu 17 Łódzkiej Drużynie Harcerzy im. Jerzego Szletyńskiego

- pwd. Sebastianowi Grochala HO.


  1. Zwalniam z funkcji Komendanta Turnieju Drużyn Puszczańskich

- phm. Macieja Sady HR.


  1. Dziękuję wszystkim Instruktorom Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zaangażowanym w przebieg i jakość tegorocznego Turnieju Drużyn Puszczańskich. Życzę gorąco aby organizowanie przez was Turnieju przerodziło się w przyszłości w uczestnictwo następnych drużyn Puszczańskich z Małopolski.
  1. Informuję, żę kolejny Turniej Drużyn Puszczańskich zaostanie zorganizowany we wrześniu 2007 roku przez Środowisko 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy, drużyny która dwukrotnie zdobywała tytuł Drużyny Rzeczypospolitej. Druhowie Liczę na wasz entuzjazm i profesjonalizm.
  1. Mianuje na funkcję Komendanta Turnieju Drużyn Puszczańskich 2007

- phm. Lecha Najbauera HR.


 1. Komisja Harcmistrzowska
  1. Na wniosek Komisji Harcmistrzowskiej, otwieram próby na stopień harcmistrza następującym druhom:

 • phm.Paweł Bucki (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy),

opiekun - hm. Andrzej Glass,

 • phm. Filip Balicki (Małopolska Chorągiew Harcerzy),

opiekun - hm. Radosław Kurek,

 • phm. Maciej Sady ( Małopolska Chorągiew Harcerzy),

opiekun – hm. Radosław Kurek,

 • phm. Bartłomiej Surowski (Dolnośląska Chorągiew Harcerzy),

opiekun – hm. Mateusz Stąsiek,

 • phm. Leszek Węgrzyn (Podkarpacka Chorągiew Harcerzy),

opiekun – ks. hm. Andrzej Jaworski, 1. Jednostki organizacyjne.
  1. Na wniosek p.o. Komendanta Lubelskiej Chorągwi Harcerzy rozwiązuję Lubelski Związek Drużyn Harcerzy „DUKT“ i podporządkowuję pozostałe jednostki do Lubelskiego Hufca Harcerzy „BASZTA“ .
  1. Zwalniam z funkcji Komendanta Związku Drużyn:

- pwd. Przemysława Arasima

dziękując mu za pełnioną służbę.
  1. Na wniosek p.o. Komendanta Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy, powołuje na funkcje p.o. hufcowego Rzeszowskiego Hufca Harcerzy:

- pwd. Piotra Kłęka

życząc mu wiele sukcesów i wytrwałości w pełnionej służbie.

Zgodnie z par. 6 pkt. 1 i pkt. 6 lit. a) Regulaminu Hufca Harcerzy ZHR, zobowiązuję druha do zdobycia stopnia podharcmistrza najpóźniej do dnia 13 maja 2008 roku.


  1. Na wniosek p.o. Komendanta Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy, zwalniam z funkcji hufcowego Jarosławskiego Hufca Harcerzy:

- phm. Leszka Maca

dziękuję mu za trud włożony w przewodzenie harcerzom w Jarosławiu.

  1. Na wniosek p.o. Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy, powołuję na funkcję p.o. hufcowego Jarosławskiego Hufca Harcerzy:

- pwd. Łukasza Mroza

życząc mu wielu sukcesów i wytrwałości w pełnieniu służby.Zgodnie z par. 6 pkt. 1 i pkt. 6 lit. a) Regulaminu Hufca Harcerzy ZHR, zobowiązuję druha do zdobycia stopnia podharcmistrza najpóźniej do dnia 13 maja 2008 roku.


  1. Na wniosek Komendanta Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej, zatwierdzam z datą 25 marca 2006r. skład Komisji Instruktorskiej w następującym składzie:

 • hm. Piotr Rewienko – Przewodniczący,

 • hm. Jerzy Mika,

 • hm. Robert Betcher,

 • ks. hm. Adam Leszczyński,

 • phm. Bolesław Bezeg,

 • phm. Adam Dera,

 • ks. phm. Andrzej Majcherek,

i nadaję jej prawo do prowadzenia prób podharcmistrzowskich.


 1. Upomnienia.

  1. Za niedostarczenie Spisu Chorągwi za rok 2005 udzielam upomnienia następującym druhom:

 • phm. Grzegorzowi Pikuła,

 • hm. Witoldowi Szady,

 • hm. Michałowi Synowcowi,

5.2 Zobowiązuję w/w druhów do dostarczenia zaległego Spisu do dnia 31 grudnia 2006r.

 1. Sprawy różne.

  1. Przypominam, że zgodnie z rozkazem Naczelnika LS 07/06 z 28 maja 2006r. pkt. 1.1 Komendanci Chorągwi przesyłają raport z Białej Służby do Biura GKH-y do dnia 31grudnia 2006r.

  2. Przypominam, że w związku ze zbliżaniem pierwszego kwartału 2007, wszyscy instruktorzy powinni zapłacić składki instruktorskie za 1 kwartał roku 2007r.Czuwaj!
Z Waszej woli Wasz sługa

hm. Michał Sternicki

Naczelnik Harcerzy


Roztropność i zaufanie


Rozkaz Naczelnika L 12/06 _______________________________________________________________


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość