Strona główna

Ruiny teatru miejskiego


Pobieranie 6.48 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.48 Kb.
Karta zgłoszeniowa uczestnictwa

IX Wystawa i Giełda Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich

22-23 października 2011 r.

GeoExpo IX - KAMIENIE W RUINACH”Gliwice

RUINY TEATRU MIEJSKIEGO

ALEJA PRZYJAŹNI 18


Imię i nazwisko (firma) ____________________________________________
Adres ___________________________________________________________
NIP _______________________________ tel. __________________________
E-mail___________________________________________________________

Rezerwuję:


  1. _______ mb powierzchni w cenie 120 PLN brutto

  2. _______ mb powierzchni w cenie 240 PLN brutto

  3. Łączna liczba osób obsługujących stoisko ____


Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zapoznałem się z obowiązującym regulaminem.

Pieczątka i podpis

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że jesteśmy/ nie jesteśmy płatnikami podatku VAT o nr indentyfikacyjnym __________________________________

Upoważniamy Was do wystawienia faktur VAT bez naszego podpisu.

Oświadczenie to ważne jest na rok 2011.

Pieczątka i podpis


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość