Strona główna

Ryzyko konkurencji


Pobieranie 18.29 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.29 Kb.

Ryzyko konkurencji. Analiza konkurencji w sektorze


Ryzyko konkurencji - do oceny i zabezpieczenia się przed tym ryzykiem pożyteczne są:

  • teoria M.Portera o pięciu siłach konkurencyjnych w sektorze. Teorię te wykorzystujemy również do oceny ryzyka produktu lub gałęzi przemysłu

  • teoria łańcucha wartości

  • Trójkąt konkurencyjności

  • Benchmarking

  • Macierz klienta

  • Kostka ryzyka


Analiza konkurencji w sektorze

5 sił konkurencyjnych wyznaczających atrakcyjność sektora


Siła przetargowa

dostawcówSiła przetargowa

klientów


Groźba substytutów

Groźba nowych wejść


Obecni konkurenci


Cel analizy konkurencji w sektorze – znaleźć pozycję w sektorze, która najlepiej obroni przed 5 siłami lub pomoże wpłynąć na te siły z korzyścią dla firmyObecni konkurenci:

Koncentracja w sektorze – mniej konkurencji – gdy działa lider rynkowy z 50% przewagą nad nr 2 pod względem kosztów

Wzrost rynku: szybki wzrost – mniej konkurencji

Struktura kosztów – wysoki udział stałych kosztów zachęca do obniżek cen

Poziom zróżnicowania produktów – trudne do skopiowania produkty obniżają rywalizację

Koszt zmiany produktu dla klienta – gdy klient zainwestował zasoby w opanowanie wykorzystania produktu – konkurencja mniej groźna

Bariery wyjścia – gdy bariery wyjścia są wysokie z powodu braku innych możliwości, wysokiej pionowej integracji, barier emocjonalnych lub wysokich kosztów zamknięcia zakładu, konkurencja jest ostrzejsza
Dostawcy: ich większa siła negocjacyjna, gdy:

Dominacja nielicznych dostawców


Produkty unikalne - nie muszą konkurować z innymi dostawcami

Zagrożenie integracją wprzód

Brak zagrożenia integracją w tył

Rynek nie jest istotny dla dostawcy

Producent może: szukać nowych dostawców, grozić integracja w tył, projektować standardowe części


Nabywcy: ich większa siła negocjacyjna, gdy:

Koncentracja nabywców, bądź kupują duże ilości

Zagrożenie integracją w tył

Kupują od nas standardowy produkt

Wielu dostawców na rynku

Nabywcy maja niską rentowność

Produkt nasz jest nieistotny dla jakości działania nabywcy, ale cena jest istotna

Producent może: zwiększać liczbę nabywców, grozić integracją wprzód, produkować zróżnicowane produkty, zwiększać siłę marki


Groźba substytutów:

Skłonność nabywcy do kupowania substytutów


Relatywna cena i jakość substytutów


Koszt przejścia na substytut
Groźba nowych wejść:

Skala produkcji w sektorze

Zróżnicowanie produkty i siła marki, tworzące lojalność nabywcy

Minimalne wymogi kapitałowe ( w bankowości – 5 ml USD)

Koszt zmiany dostawcy ( polski węgiel w Szwecji)

Dostęp do kanałów dystrybucji ( piwo do Szwecji)Producent powinien zwiększać poziom barier wejścia poprzez wydatki na promocję i R&D©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość