Strona główna

Samodzielna pracownia biologii medycznej


Pobieranie 18.23 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.23 Kb.

BIOLOGIA MEDYCZNA

I rok studiów dziennych I stopnia rok 2009/2010

Kierunek: ZP / Promocja zdrowia semestr ISAMODZIELNA PRACOWNIA BIOLOGII MEDYCZNEJ

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej

Ul Powstańców Wielkopolskich 72; Budynek K

71-111 Szczecin


Kierownik: dr hab. Małgorzata Milkiewicz prof. PAM

Odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: dr hab. Małgorzata Milkiewicz prof. PAM

Liczba godzin:
wykłady 10 godzin (5 x 2h)

ćwiczenia 10 godzin (5 x 2h)

Forma zaliczenia przedmiotu:
- 2 testy cząstkowe

Punkty ECTS: 1Cele:

- poznanie budowy i funkcji komórek prokariotycznych i eukariotycznych

- zrozumienie prawidłowości funkcjonowania organizmów na

poszczególnych poziomach ich organizacji

- poznanie wybranych zagadnień z parazytologii lekarskiej

Opis programu:


Wykłady:

1. Budowa komórki i funkcje organelli komórkowych. Prokarionty a eukarionty.

Różnice pomiędzy komórkami żywymi a wirusami.

2. Jądro komórkowe i organizacja chromatyny. Rodzaje RNA.

Ekspresja i regulacja ekspresji genów

3. Podstawy parazytologii ogólnej. Mechanizmy pasożytnictwa.

Interakcje w układzie pasożyt–żywiciel.

4. Podstawy biologii molekularnej. Molekularne mechanizmy biosyntezy białek

5. Antropologia a medyczna molekularna

Ćwiczenia:


  1. Wewnętrzny system błon w komórkach eukariotycznych. Składniki

cytoszkieletu. Transport przez błony plazmatyczne. (15.10.2009)

2. Cykl życiowy i podział komórki - mitoza i mejoza.

Molekularne aspekty cyklu komórkowego: proliferacja, apoptoza. (22.10.2009)
3. Test cząstkowy I. Budowa i funkcje układu odpornościowego. (29.10.2009)
4. Charakterystyka pasożytów człowieka i wywołanych przez nie chorób (05.11.2009)
5. Test cząstkowy II. Poprawa testu cząstkowego I.

Wpis zaliczenia zajęć do indeksu (12.11.2009)Wyniki nauczania przedmiotu
- potrafi zinterpretować budowę mikroskopową komórki i umie określić rolę

poszczególnych organelli w komórce

- potrafi wyjaśnić mechanizmy regulujące cykl komórkowy oraz procesy proliferacji,

różnicowania i apoptozy.

- rozumie złożoną budowę i funkcję genomu organizmów eukariotycznych

- zna podstawowe pasożyty człowieka i umie scharakteryzować choroby przez nie

wywoływane;


Podręczniki:

1. Podstawy biologii komórki B. Alberts, D.Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M.

Raff, K. Roberts, P. Walter, wydanie drugie 2005;
2. Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyn, weterynarii i biologii pod redakcją

J. Kawiaka i M. Zabla, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner , Wrocław 2002;©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość