Strona główna

Scenariusz hospitacji problemowej


Pobieranie 18.3 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.3 Kb.

Scenariusz hospitacji problemowej – 5-latki

SCENARIUSZ HOSPITACJI PROBLEMOWEJ

 1. Temat kompleksowy: „Ziemia – nasza planeta: dbamy o jej ochronę”.

 2. Temat zajęcia: „Mali strażnicy przyrody” – słuchanie wiersza J. Kasperkowiaka i rozmo-wa na temat jego treści wzbogacona serią obrazków.

 3. Grupa wiekowa: 5-latki.

 4. Data: 11.04.11.

 5. Prowadząca: mgr Małgorzata Mrotek
 1. Cele ogólne:

 • podniesienie świadomości ekologicznej dzieci,

 • zapoznanie z problemem zanieczyszczenia i ochrony środowiska przyrodniczego,

 • rozbudzanie aktywnych postaw wobec ochrony środowiska,

 • uświadomienie potrzeby segregacji odpadów i ich wtórnego wykorzystania,

 • kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,

 • tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia.
 1. Cele operacyjne: dzieci –

 • wypowiadają się na dany temat – poprzez dyskusję w zespole rozwiązują postawiony problem,

 • rozumieją, jak szkodliwa może być działalność człowieka,

 • wiedzą, w jaki sposób należy dbać o przyrodę,

 • logicznie myślą i prawidłowo wnioskują,

 • udzielają przemyślanych odpowiedzi,

 • potrafią dokończyć rozpoczęte zdanie,

 • rozumieją i przestrzegają zakazu wyrzucania śmieci w nieodpowiednie miejsca,

 • segregują śmieci do odpowiednich pojemników,

 • odczytują napisy: „papier, plastik, szkło, metal”,

 • znają kolory pojemników na śmieci,

 • rozróżniają dobre i złe zachowania ludzi wobec przyrody,

 • chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach.
 1. Przebieg:

 • „Mali strażnicy przyrody” – słuchanie wiersza J. Kasperkowiaka; wyjaśnienie znaczenia słowa: „ekologia”, „ochrona środowiska”; nazywanie zachowań proekologicznych (se-gregowanie śmieci, dbanie o drzewa i krzewy, oczyszczalnie ścieków, pozostawianie porządku w miejscu biwakowania).

Dziś ekologia modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy.
Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
musisz takiemu uwagę zwrócić.
Nie można przecież bezkarnie śmiecić,
to wiedzą nawet przedszkolne dzieci.
Nie wolno łamać gałęzi drzew,
bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew.
A kiedy bocian wróci z podróży,
gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.
Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,
po co jej dzieci mają się smucić.
Niech barwny motyl siada na kwiatach,
żyje tak krótko, niech wolny lata.
A zimą nakarm głodne ptaki,
sikorki, wróble, wrony, szpaki.
Powieś na drzewie karmnik mały,
będą ci wiosną za to śpiewały.
Choć ekolodzy jeszcze z nas mali
uczyć będziemy tego wandali.
Matka natura nam, wynagrodzi,
jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie. • „Stań przy swoim koszu”- zab. ruch. z elem. orient.-porz.

 • „Ziemia, zielona wyspa” – ilustracja ruchem treści utworu.

 • „Skargi przyrody” – teatrzyk sylwet; dz. przekazują własne spostrzeżenia dotyczące zagrożeń świata przyrody („Wiadomości przedszkolaka”, 5/2005).

 • „Sprzątamy las” – ćw. oddechowe; dmuchanie na papierki położone na dłoni.

 • „Ratujmy naszą planetę” – N. pokazuje ilustracje przedstawiające dobre i złe zachowania wo-bec przyrody, a dz. określają które są dobre, które złe i dlaczego:

- chłopiec wyrzucający śmieci na trawę,

- chłopiec wrzucający śmieci do kosza,

- dziewczynka sadząca drzewka,

- dziewczynka łamiąca gałęzie,

- chłopiec strzelający z procy do ptaków,

- dzieci chodzące po lesie z włączonym radiem,

- dzieci zbierające do worka śmieci rozrzucone w lesie.


 • „Porządki w naszym otoczeniu” – zab. ruch.-naśl. (zbieramy i segregujemy śmieci).

 • Zebranie dzieci w kręgu – kończenie zdań:

- „Ja, przyroda proszę cię…”

- „Jestem przyjacielem przyrody, ponieważ…” • „Każdy kwiat to mały świat” – wspólne zaśpiewanie piosenki na zakończenie zajęcia:

Nie zrywaj kwiatów, bo kwiaty żyją,

słońca szukają i wodę piją.

Pragną na łące mieszkać spokojnie,

pragną dla ciebie pachnieć upojnie.

Każdy kwiat to mały świat, mała radość żywa.

Każdy kwiat to mały świat, a więc go nie zrywaj!

Jeśli gałązek drzewa nie złamiesz,

to każdy pączek listkiem się stanie.

Będzie zielony i potem złoty,

kiedy nadejdą jesienne słoty.

Każdy kwiat…

Zostaw w spokoju ptasie pisklęta,

barwne motyle, dzikie zwierzęta.

Spróbuj ratować wszystko, co żywe,

co razem z tobą chce być szczęśliwe.

Każdy kwiat…


 • Wręczenie dzieciom odznak – „Strażnik przyrody”.

Opracowała: mgr Małgorzata Mrotek
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość