Strona główna

Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej Sprzątanie Świata Clean up the World Adresat zajęć


Pobieranie 22.88 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar22.88 Kb.

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”, Szkoła Leśna na Barbarce

ul.Przysiecka 13,87-100 Toruń, tel./fax.(0 56) 657 60 85, www.szkola-lesna.torun.pl


Scenariusz zajęć dla

uczniów szkoły podstawowej
Sprzątanie Świata - Clean up the World
Adresat zajęć: uczniowie szkoły podstawowej.

Cel ogólny: Uczeń wie na czym polega właściwa segregacja śmieci i recykling.

Cele operacyjne - uczeń:

- wie czym są odpady,

- wymienia następstwa zaśmiecania środowiska,

- wie jak można przeciwdziałać nadmiernemu wytwarzaniu odpadów w gospodarstwie domowym, wymienia przykłady właściwego postępowania,

- wyjaśnia jak prawidłowo segreguje się odpady,

- wyjaśnia znaczenie słowa „recykling”,

- wie w jaki sposób przebiega recykling odpadów,

- zna ekoznaki związane z recyklingiem.Metody: pogadanka, dyskusja, praca zespołowa

Przedmioty: przyroda.

Efekt ekologiczny: Uczeń wie jakie zagrożenie stanowi dla środowiska nadmierne wytwarzanie odpadów i jak przeciwdziałać temu zjawisku.

Użyte środki dydaktyczne: pogadanka, pokaz Power Point, kartki papieru długopisy, , kartony, odpady do segregacji, karty pracy.
I. Faza wprowadzająca:

 1. Prowadzący prosi uczniów o wyjaśnienie słowa „śmieci (odpady)”:

Śmieć (odpad) to przedmiot, rzecz, która jest już zużyta, zepsuta lub która jest nam już niepotrzebna lub która nie może już spełniać swojej funkcji.

Prowadzący tłumaczy uczniom że nie każda rzecz, która nam jest już niepotrzebna musi stać się odpadem i że zawsze przed wyrzuceniem jakiejkolwiek rzeczy trzeba się zastanowić czy na pewno jej miejsce jest w koszu, czy można ją wykorzystać ponownie.
 1. Prowadzący podaje uczniom długi okres rozpadu w glebie mają przykładowe opakowania:

 • kartka papieru A5 → 3 - 5 miesięcy

 • owoce i warzywa → 3 - 12 miesięcy

 • guma do żucia → 5 lat

 • puszka aluminiowa → 400 lat

 • butelka plastikowa → 800 lat

 • butelka szklana → 4000 lat
 1. Prowadzący pyta uczniów na czym polega akcja pn „Sprzątanie Świata” i jaki jest jej cel:

Cel:

 • uświadomienie społecznej odpowiedzialności za wygląd naszej okolicy,

 • działania w imieniu wspólnego dobra,

 • poprawa jakości życia lokalnej społeczności.II. Faza realizacyjna
1. Prowadzący dzieli uczniów na grupy i prosi by na kartkach napisali swoje propozycje

w jaki sposób mogą ograniczyć wytwarzanie odpadów we własnym gospodarstwie domowym. Następnie grupy kolejno przedstawiają swoje propozycje pozostałym uczniom.

Przykładowe odpowiedzi:


   • Korzystniej z opakowań wielokrotnego użytku.

   • Wybieranie produktów, które nie mają zbędnych opakowań.

   • Nie korzystanie z jednorazowych reklamówek.

   • Zamiast jednorazowych baterii kupowanie akumulatorków.

   • Używanie przedmiotów tak długo jak tylko jest to możliwe.

   • Oddawanie niepotrzebnych rzeczy np. książki, płyty, stary sprzęt AGD, RTV potrzebującym osobom np. do domów dziecka, PCK.

   • Wybieranie produktów, które nadają się do wielokrotnego użytku.

   • Unikanie opakowań jednorazowych.

   • Segregacja śmieci.
 1. Prowadzący wyjaśnia uczniom znaczenie słowa recykling:

Recykling - przetwarzanie odpadów, ponowne użycie ich surowców do produkcji nowych tworzyw
3. Prowadzący dzieli klasę na grupę i każdej z grup rozdaje rękawiczki i daje worek ze śmieciami i prosi żeby uczniowie posegregowali śmieci i powkładali je do odpowiednich kartonów, imitujących kontenery do selektywnej zbiórki odpadów.

Po wykonaniu przez uczniów zadania prowadzący sprawdza czy śmieci zostały poprawnie posegregowane.

Prowadzący wyjaśnia dokładnie uczniom jakie produkty powinno się i których nie powinno się wyrzucać do odpowiednich kontenerów
a) Szkło – kolorowe (pojemniki zielone), bezbarwne (pojemniki białe):

Wrzucamy:Nie wrzucamy:

  • szkła płaskiego (luster, szyb okiennych i samochodowych – mają inna temperaturę topnienia)

  • szklanek

  • kieliszków

  • szkła żaroodpornego

  • szkła okularowego

  • żarówek

  • reflektorów

  • ekranów i lamp telewizyjnych

  • lamp neonowych, fluorescencyjnych, rtęciowych

  • doniczek, witraży

b) Papier (pojemniki niebieskie):

Wrzucamy: • gazety

 • czasopisma

 • katalogi

 • prospekty

 • papier szkolny, biurowy, pakowy

 • kartony

 • tekturę

 • książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami

Nie wrzucamy:

 • zabrudzonego, tłustego papieru

 • papieru z folią np. kopert z okienkami adresowymi, kopert ochronnych

 • papieru termicznego

 • papieru faksowego i przebitkowego np. faktur

 • pieluch, podpasek i innych artykułów higienicznych

 • worków po cemencie

 • tapet

 • tektury powlekanej tworzywem sztucznym np. kartonów po napojach, mleku

c) Plastik (pojemniki żółte):

Wrzucamy:


 • zgniecione i zakręcone butelki po napojach, płynach do mycia naczyń

 • plastikowe zakrętki

 • plastikowe worki, reklamówki

 • plastikowe koszyki po owocach

 • plastikowe opakowania po żywności

Nie wrzucamy:

 • zabawek

 • butelek i pojemników z zawartością

 • butelek i pojemników po olejach spożywczych, silnikowych lub chłodniczych

 • opakowań po lekach

 • sprzętu AGD

 • styropianu

 • pojemników po wyrobach garmażeryjnych

 • pojemników po środkach owado- i chwastobójczych

d) Metal (pojemniki żółte):

Wrzucamy:


 • puszki po napojach

 • puszki po konserwach

 • drobny łom żelazny

 • metale kolorowe

 • kapsle

Nie wrzucamy: • opakowań po aerozolach

 • puszek po farbach

 • baterii
 1. Odpady organiczne (kompostownik):

Wrzucamy:

  • odpady organiczne pochodzące z gospodarstwa domowego np.:

- obierki

- resztki pokarmu

- fusy z kawy i herbaty

- skorupki od jajek  • odpady z ogrodu np.:

- wyrwane chwasty

- opadłe liście

- ścięta trawa

Nie wrzucamy:  • mięsa

  • resztek potraw ostro przyprawionych

Prowadzący przypomina uczniom, że wyrzucane opakowania powinny być puste, czyste

i zgniecione, a plastikowe butelki zakręcone.


 1. Prowadzący pyta uczniów czy wiedzą co to są ekoznaki i co one oznaczają:

Nie testowane na zwierzętach

Zgodne z normami Unii Europejskiej

Rolnictwo ekologiczne (Unia Europejska)


Opakowanie nadaje się do recyklingu

Niskie zużycie energii i łatwy recykling
Błękitny Anioł (Niemcy)- wyprodukowano z poszanowaniem środowiska
Łabędź (Skandynawia) – wyprodukowano z poszanowaniem środowiska
Drewno z lasów zarządzanych ekologicznie
III. Faza podsumowująca:

    1. Podsumowanie wiadomości.

    2. Uzupełnienie kart pracy.

    3. Odpowiedź na pytania uczniów.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism


projekt „Człowiek, środowisko, integracja” Wnioskodawca i współfinansowanie Gmina Miasta Toruń©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość