Strona główna

Scenariusz zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu I pisaniu / klasa II


Pobieranie 23.59 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.59 Kb.

Scenariusz zajęć dla uczniów

z trudnościami w czytaniu i pisaniu / klasa II/Temat zajęć

Ćwiczenia utrwalające pisownię zmiękczeń.


Cele

 • wytworzenie prawidłowych skojarzeń słuchowo-wzrokowo-ruchowych /nawyków poprawnego pisania wyrazów ze spółgłoskami miękkimi/,

 • usprawnienie percepcji słuchowo-wzrokowej,

 • usprawnienie techniki czytania,

 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy.


Środki dydaktyczne

zestaw obrazków, domino sylabowe, kartki z zestawem wyrazów, ruchomy alfabet, instrumenty perkusyjne, tablice z piaskiem, kredki, płyta CD /z muzyką relaksacyjną/, zestaw wyrazów z lukami, pacynki, masa plastyczna, karta pracy dla każdego ucznia /rys. zwierzątka: ryś, łoś , niedźwiedź, koń, słoń, jeleń – do wyboru/


Formy pracy


Metody

Przebieg zajęć
CZĘŚĆ WSTĘPNA


 1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

 2. Ćwiczenia metodą kinezjologii edukacyjnej Denissona z przekroczeniem linii środkowej: kreślenie w powietrzu „leniwych ósemek”, „słoń”, „aktywna ręka”.

 3. Nauczyciel przypomina /z udziałem uczniów/ treść telegramów Kleksika /poznanych przez uczniów na poprzednich zajęciach z książki „Spółgłoski miękkie – zeszyt ćwiczeń dla klas I – III” – E. Purzyckiej, M. Selke/
  z wykorzystaniem pacynki Kleksika. Do każdego telegramu uczniowie podają przykładowe wyrazy.


TELEGRAM 1

Pisząc miękką głoskę w tekście

raz „i” wstawiasz,

raz „kreseczkę”.TELEGRAM 2

Zapamiętaj sobie

to, co powiem Ci,

że przed samogłoską

zawsze zmiękcza „i”.

TELEGRAM 3

Teraz zapamiętać mamy,

że przed spółgłoskami

„kreseczką” zmiękczamy.TELEGRAM 4

Ryś, miś, jeleń, łoś

szczerze Wam podpowiadamy,

że na końcu wyrazu –

„kreseczką” zmiękczamy.

TELEGRAM 5

Dobrą radę chcę dać Ci,

gdy brak innych samogłosek

zawsze zmiękcza „i”.

Podwójną wtedy rolę przyjmuje,

bo oprócz zmiękczenia,

sylabę buduje.


 1. Zawieszenie planszy z pisownią zmiękczeń i przypomnienie wiadomości.

PISZEMY

ci, ni, si, zi, dzi przed samogłoską

Kasia

ziemia

ć, ń, ś, ź, dź przed spółgłoską

ćma

słońceć, ń, ś, ź, dź na końcu wyrazu

paproć

słońc, n, s, z, dz przed i tworzącą sylabę

zi – ma

dzik
 1. Samodzielne układanie wyrazów z alfabetu ruchomego: Kasia, ziemia, ćma..., sprawdzenie poprawności, głośne odczytanie przez uczniów.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA


/

 1. D

  zieci otrzymują po dwa kartony z napisami i znakami: „kreseczka” „kropeczka” i obrazki, na których są rysunki: słońce, pociąg, bocian, wiśnie, łodzie, dźwig, świerk, siatka, ćma, babcia.

Podczas słuchania spokojnej muzyki /która wyznacza czas pracy ucznia/ samodzielnie układają obrazki na właściwym kartonie. Po wykonaniu zadania, następuje sprawdzenie przez N. i ich przyklejenie. Następnie każdy uczeń wybiera jeden dowolny rysunek, do którego układa wyraz /podpisuje/ z alfabetu ruchomego, a następnie zapisuje go samodzielnie na tablicy
z piaskiem.


 1. Uczniowie otrzymują zestaw wyrazów: słoń, uczeń, śruba, świeca, ćma, świerk, źrebak, czereśnie, niedźwiedź, maślanka, miś, gość.
  Podane wyrazy dzielą na sylaby z wykorzystanie instrumentów perkusyjnych, potem wpisują do tabelki - wyrazy jednosylabowe, dwusylabowe, trzysylabowe.
wyrazy jednosylabowe

wyrazy dwusylabowe

wyrazy trzysylabowe
 1. Dzieci /w parach/ otrzymują komplet domina sylabowego /wyrazy ze spółgłoskami miękkimi - zmiękczenie przez „i”/. Układają kartki domina tak, aby sylaba kończąca wyraz poprzedzający była jednocześnie początkiem wyrazu następnego. Wygrywa para, której uda się ułożyć najwięcej wyrazów /w czasie określonym trwaniem muzyki – utwór relaksacyjny/.
 1. Praca indywidualna

Każde dziecko otrzymuje zestaw wyrazów, w których zamiast kreski wpisuje brakujące litery: „i”, „ź”, „ś”, „ń”, „dź”.
Zestaw wyrazów:

ucze__ sło__ce gałą__ os__oł

poc__ąg n__edz__ela __nieg boc__ek

jes__eń san__e wi__nie __wig

 1. Zadaniem dzieci jest narysowanie 2 przedmiotów /rzeczy/ i 2 zwierząt, których nazwy kończą się spółgłoską miękką.

PRZEDMIOTY

/RZECZY/ ZWIERZĘTA


Po wykonaniu pracy uczniowie nazywają swoje rysunki, następnie lepią


z masy wybrane zwierzę, a potem starają się je odnaleźć wśród przygotowanych obrazków /karta pracy/.
CZĘŚĆ KOŃCOWA


 1. Dyktando – sprawdzające umiejętność pisania wyrazów ze spółgłoskami miękkimi przez uczniów.

Był ciepły dzień. Świeciło słońce. Maćkowi i Asi dopisywał dobry humor. Wybrali się z ciocią Krysią na wycieczkę. Do koszyka zapakowali pyszne ciasto ze śliwkami.


/N. sprawdza prace w obecności uczniów, albo zabiera do sprawdzenia,
i kolejne zajęcia rozpoczyna omówieniem prac/. 1. Podziękowanie dzieciom za pracę, wręczenie kart pracy /w nagrodę/ do pokolorowania w domu, pożegnanie.


Opracowała i przeprowadziła: Jolanta Luzak

PSP nr 5

w Ostrowcu Świętokrzyskim


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość