Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie V wydział Rodzinny I Nieletnich ul. Terespolska 15 A; 03 – 813 Warszawa PowódkaPobieranie 8.86 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.86 Kb.
Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe

w Warszawie

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Terespolska 15 A; 03 – 813 Warszawa
Powódka: Edyta Ameba

zam. 03 – 982 Warszawa; ul. Złotopolska 5 m. 57


Pozwany: Marcin Rożek

zam. 02 – 695 Warszawa, ul. Szwedzka 8 m. 25


Sygn. akt: V RC 17/13

Wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu
W imieniu własnym wnoszę o przyznanie mi pełnomocnika z urzędu w toczącej się sprawie o podwyższenie alimentów.
Uzasadnienie
W dniu 5 marca br złożyłam w tutejszym Sądzie pozew o podwyższenie alimentów na moją rzecz od byłego męża Marcina Rożek. Moja sytuacja finansowa i emocjonalna jest na tyle zła, że nie jestem w stanie samodzielnie uczestniczyć w tej sprawie dlatego wnoszę o przyznanie mi adwokata z urzędu.

Moim jedynym źródłem dochodu są comiesięcznie otrzymywane alimenty od byłego męża w wysokości 300 zł. Nie mam żadnego innego dochodu ani majątku. Mój stan zdrowia pomimo licznych prób nie pozwala mi na podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Od 2005 r. leczę się na depresję, która nawraca. Najpierw leczyłam się od 2005 r. do 2008, następnie mój stan zdrowia polepszył się i ponowny nawrót choroby nastąpił w maju 2012 r., który trwa do dnia dzisiejszego. Jestem pod stałą konsultacją lekarza psychiatry, która jest niezbędna abym mogła funkcjonować. Poza tym, leczę się farmakologicznie. Gdybym nie brała tabletek nie byłabym w stanie nawet wykonywać podstawowych czynności życiowych. Depresja objawia się u mnie tym, że nie mogę skupić uwagi na danej rzeczy, nawet w ciągu dnia są takie chwile kiedy nie ma ze mną kontaktu, nie mam siły zrobić cokolwiek czy cokolwiek powiedzieć. Nie jestem w stanie skupić się na terminach czy nawet napisaniu jakiegoś pisma do Sądu. Już wcześniej miałam kilka spraw w Sądzie i będąc na sali sądowej byłam zdenerwowana, nie byłam w stanie odpowiadać nawet na najprostsze pytania, nie potrafiłam skupić się na danej czynności, nie wiedziałam co się wokół mnie dzieje. Wiem, że tak samo będę się zachowywała bo mój stan zdrowia na dzień dzisiejszy nie poprawił się.

Nie stać mnie na opłacenie sobie adwokata prywatnie bo nawet nie mam pieniędzy na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Nie jestem w stanie skupić się na danej rzeczy czy wyrażeniu w pełni swoje myśli, a tym bardziej nie jestem w stanie samodzielnie się reprezentować. Gdyby nie pomoc życzliwej mi osoby, nawet nie byłabym w stanie napisać tego wniosku, dlatego proszę o przyznanie mi adwokata z urzędu.

Dlatego wnoszę jak na wstępie.


Edyta Ameba

Załączniki:  1. zaświadczenie od lekarza psychiatry z dnia 1 grudnia 2013 r.;

  2. oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy