Sesja III agnieszka wachowska, Andrzej KĄdziołka k. Jamrozik, P. Nowak, J. BohatkiewiczPobieranie 31.86 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar31.86 Kb.
11.00 - 13.00 Sesja III - Agnieszka WACHOWSKA, Andrzej KĄDZIOŁKA

 • K.Jamrozik, P.Nowak, J.Bohatkiewicz „Kompleksowe wdrażanie uspokajania ruchu na przykładzie projektu: MIASTECZKO HOLENDERSKIE w PUŁAWACH oraz prezentacja wybranych rozwiązań technicznych ",

 • P.Wojtala, B.Bernad, M.Trybek „Zastosowanie mini ronda jako metody poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego na przykładzie miasta Chorzowa",

 • A.Zalewski „Rozwiązania dla innych niż ruch samochodowy kategorii uczestników ruchu w strefach i na ciągach ruchu uspokojonego",

 • S.Dobranowski „Urządzenia obsługi ruchu samochodowego",

13.00 - 13.30 - prezentacja sponsora: TM-VIA Sp. z o.o. Kraków,


13.30 - 14.15 - obiad,
14.30 - 18.30 - wycieczka techniczna „S-7 Obwodnica Lubnia”,
19.00 - 20.00 – kolacja,

20.00 - 22.00 - spotkanie koleżeńskie przy grillu i kapeli góralskiej.25 września 2009 r. – piątek
8.00 - 9.00 - śniadanie,
9.00 - 11.00 - Sesja IV - Janusz BOHATKIEWICZ, Marek WIERZCHOWSKI

 • S.Wyrwa „Efektywność wdrożeń BRD na wybranych odcinkach dróg krajowych Małopolski",

 • J.Gruszczyński „Oznakowanie dróg, a bezpieczeństwo ruchu drogowego",

 • L.Kania „Projektowanie sygnalizacji świetlnych - przepisy obowiązujące od 2009 roku",

 • J.Studziński „Bezprzewodowy system detekcji magnetycznej",

 • J.Moryc „Osłony energochłonne certyfikowane znakiem CE oraz terminale jako bezpieczne zakończenia drogowych barier ochronnych”,

11.00 - 11.30 - przerwa na kawę,
11.30 - 12.30 - podsumowanie konferencji, dyskusja i przyjęcie wniosków,

12.30 - 13.30 - obiad, pożegnanie uczestników konferencji.
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

NAUKOWO - TECHNICZNA

Program szczegółowy konferencjiPROJEKTOWANIE

I ZARZĄDZANIE DROGAMI

ZASADY, DOBRE PRAKTYKI,

EFEKTYWNOŚĆ


ZAKOPANE

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne "GEOVITA"

23 września – 25 września 2009 r.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI


 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Krakowie,

przy współpracy:

 • Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego

„EKKOM” Sp. z o.o. Kraków,

 • Pracowni Inżynierskiej KLOTOIDA Sp. z o.o. Kraków.


PROTEKTORAT HONOROWY
Zygmunt RAWICKI – Przewodniczący Rady MOIIB w Krakowie

Mariusz SZAŁKOWSKI - Prezes SITK RP O/Kraków

Janusz MAJCHER - Burmistrz Miasta Zakopane

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

Ryszard ŻAKOWSKI

Wiceprzewodniczący

Mirosław BAJOR

Sekretarz naukowy

Janusz BOHATKIEWICZ

Sekretarz organizacyjny

Violetta GÓRECKA

Anna BUJAKCzłonkowie

Fabian SAPALSKI

Małgorzata STANEK
PATRONAT MEDIALNY
PORTAL DROGOWY www.edroga.pl

Magazyn „AUTOSTRADY”

Wydawnictwo „POLSKIE DROGI”

Czasopismo „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”

ZŁOCI SPONSORZY
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

PROWERK Sp. z o.o. Kraków

TM-VIA Sp. z .o.o. Kraków
POZOSTALI SPONSORZYAPM Sp. z o.o. Bielsko-Biała

Image Sensing Systems Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów

"TRANSPROJEKT" Sp. z o.o. Kraków
23 września 2009 r. – środa
10.00 - 13.30 - przyjazd uczestników konferencji i zakwaterowanie,

13.30 - 14.30 - obiad,


15.00 - 16.00 - uroczyste otwarcie Konferencji Ryszard ŻAKOWSKI

wystąpienia protektorów, referat inauguracyjny • S.Gaca „Zmiany w podejściu do wymagań projektowania na przykładzie rozwiązań zagranicznych”,

16.00 - 16.15 - prezentacja sponsora: ISSEL Sp. z o.o. Oddział w Polsce,

16.15 - 16.45 - przerwa na kawę,
16.45 - 19.00 - Sesja I - Andrzej ZYGMUNT, Mirosław BAJOR


 • T.Sandecki „Zakres niezbędnej nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg”,

 • P.MieszkowskiWizja "0" w krajowych i europejskich normatywach",

 • A.Cielecki „Geometria i oznakowanie węzłów - zasady, przepisy, dobra i zła praktyka",

 • B.Szafarczyk „Meandry projektowania",

 • L.Żakowska „Analiza wpływu krzywych przejściowych na prędkość i bezpieczeństwo dróg na podstawie studiów w symulatorze jazdy",

19.00 - 19.15 - prezentacja sponsora: PROWERK Sp. z o.o. Kraków,

19.45 - wyjazd na kolację regionalną,

20.00 - 22.30 - kolacja regionalna z kapelą góralską w Karczmie „Biały Potok”.


24 września 2009 r. – czwartek
8.00 - 9.00 - śniadanie,
9.00 - 10.30 - Sesja II - Ryszard ŻAKOWSKI, Stanisław DOBRANOWSKI

 • A.Serbeńska, P.Piwowarczyk „Rola i znaczenie public relations w działaniach inwestycyjnych w infrastrukturze",

 • M.Wierzchowski „Uwarunkowania prawne wdrażania ITS w Polsce z uwzględnieniem prac nad dyrektywą ustanawiającą ramy wdrażania ITS w zakresie ruchu drogowego ",

 • Ł.Franek „Problemy bezpieczeństwa w drogowym transporcie zbiorowym na terenie Krakowa",

 • N.Robak „Standardy oznakowania przejazdów kolejowych, a bezpieczeństwo użytkowników",

10.30 - 11.00 - przerwa na kawę,
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy