Strona główna

Sesje rady dzielnicy ursynóW


Pobieranie 37.24 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar37.24 Kb.
BIULETYN INFORMACYJNY

Klubu Radnych PiS w Dzielnicy Ursynów Grudzień 2003SESJE RADY DZIELNICY URSYNÓW

XVIII Sesja Rady Dzielnicy Ursynów (12.11.03) rozpoczęła się od rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Zwolnione miejsce w Radzie zajęła Pani Ewa Jolanta Korporowicz (PiS) - mieszkanka Ursynowa, z wykształcenia artysta muzyk. Pracowała w Centrum Onkologii, Big Banku Gdańskim, była pilotem wycieczek zagranicznych, miała także własną agencję koncertową. Posiada również pewne doświadczenie w strukturach samorządowych Spółdzielni Ursynów (Samorząd Mieszkańców).
Następnym punktem było rozpatrzenie stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów w sprawie wspólnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem lokalowym m.st. Warszawy. Jak argumentował radny Adam Janczak (PiS) „nowe rozwiązania ukrócą niegospodarność polegającą na wypłacaniu przez Ursynów odszkodowań z tytułu nie zapewnienia lokali socjalnych przy ich jednoczesnej nadwyżce w innych dzielnicach”. Projekt stanowiska uzyskał aprobatę większości radnych. Radni poparli także rozmieszczenie kontenerów na makulaturę w ramach programu selektywnej zbiórki śmieci.

W dalszej części posiedzenia Rady rozpatrzono rezygnację Pana Tomasza Sieradza z funkcji burmistrza i ściśle z tym związane: obsadę tego stanowiska przez nowego kandydata, ustalenie liczby członków Zarządu Dzielnicy Ursynów oraz ich wybór. Nowym burmistrzem został Andrzej Machowski (PO). Pozostałymi członkami zarządu zostali Paweł Komorowski (PiS) i Paweł Bujalski (PO) oraz pełniący te funkcje dotychczas: Artur Jagnieża (PiS) i Robert Lasota (PO).

Podczas prezentacji Pawła Bujalskiego radny Sławomir Kaczyński (PiS) zapytał dlaczego jest on rekomendowany przez PO, a jednocześnie zawieszony jako jej członek. W odpowiedzi burmistrz Machowski oznajmił, że Pan Bujalski jest osobą godną zaufania i może za niego ręczyć.

(oprac.: K. Polak na podstawie materiału przygotowanego przez S. Kaczyńskiego & A. Janczaka)
XIX Sesja Rady Dzielnicy Ursynów (25.11.03)

była w całości poświęcona opiniowaniu projektów uchwał Rady m. st. Warszawy dotyczących stawek podatków na 2004 rok: od nieruchomości, od posiadania psów i od środków transportu.

Radni PiS sprzeciwili się podniesieniu stawek poszczególnych podatków w przyszłym roku w stosunku do bieżącego. Zaproponowane w projekcie uchwały wzrosty stawek podatków od nieruchomości oraz od posiadania psów wpłynęłyby znacząco na zwiększenie obciążeń podatkowych mieszkańców Dzielnicy. Natomiast wzrost stawek podatku od środków transportu spowodowałby dalszy wzrost kosztów działalności gospodarczej, co mogłoby z kolei doprowadzić do przenoszenia się firm z terenu Ursynowa do ościennych gmin podwarszawskich.

(oprac. K. Polak)
Sylwetka Pana Pawła Komorowskiego - Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy:

Kandydował na wiceburmistrza, bo - jak przyznał - interesuje go tworzenie ursynowskiego minispołeczeństwa. Z wykształcenia historyk kultury i nauki, doktor, pracownik PAN. Wkrótce czeka go habilitacja. Już zapowiada, że zrezygnuje z ubiegania się o kolejny tytuł naukowy, jeśli tylko będzie to kolidować z obecnym zajęciem. - Znam Ursynów, bo interesowałem się jego powstaniem od 1976 r., znam go też z wycieczek rowerowych - przekonuje i dorzuca, jak to podczas jednej z nich zauważył, że na Ursynowie brakuje bibliotek. Chciałby to zmienić.

Jest kawalerem ("pochłonęła mnie praca naukowa"), 48-latek, mieszka na Mokotowie. Hobby: zgłębianie historii i kultury Wielkiej Brytanii, lektura książek o faszyzmie. Zainteresowania: powstawanie miast, procesy społeczne.

(Źródło: GW 13-11-2003 00:36)
Paweł Komorowski jest doktorem nauk humanistycznych. W 2002 roku został członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki". Od 2001 roku kierownik Zakładu Historii Nauk Społecznych w Instytucie Historii Nauki PAN. W latach 2001-2003 sekretarz Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN. Od 1992 roku członek komitetu redakcyjnego czasopisma "Amlecta". 1985-1990 sekretarz naukowy czasopisma "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki". Pracował również w Bibliotece Narodowej a obecnie zatrudniony jest w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

(oprac.: S. Kaczyński & A. Janczak)
KONSTYTUCJA UNII EUROPEJSKIEJ? - NIECH ZADECYDUJE NARÓD!

Przyjęcie bądź odrzucenie konstytucji Unii Europejskiej jest dla przyszłości Polski i naszej pozycji w Europie sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu. Decyzja w tej sprawie powinna więc należeć nie do Sejmu, lecz do całego Narodu. Dlatego też Prawo i Sprawiedliwość podjęło akcję zebrania 500 tys. podpisów, co jest warunkiem złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum. Gorąco zachęcamy do włączenia się do tej ogólnopolskiej akcji.KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ZASTĘPCY BURMISTRZA - ARTUROWI JAGNIEŻY:

Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Sportu Turystyki i Wypoczynku, Wydział Kultury, Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Ursynowska Biblioteka Publiczna.KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ZASTĘPCY BURMISTRZA – PAWŁOWI KOMOROWSKIEMU:

Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Zasobów Lokalowych, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Żłobków, Zarząd Budynków Komunalnych.


ZAPRASZAMY NA DYŻURY:


Radni Klubu PiS pełnią dyżury w każdy poniedziałek z wyjątkiem dni wolnych od pracy w siedzibie Klubu przy ul. Dereniowej 52/54 w godz. 19.00 - 20.00.
Radni Rady Warszawy tj. Pani Irena Kleniewska oraz Pani Barbara Rylska pełnią dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca z wyjątkiem dni wolnych od pracy w siedzibie Klubu przy ul. Dereniowej 52/54 w godz. 19.00 - 20.00.
Tel. (do siedziby klubu): 641 47 75
Uprzejmie prosimy o wcześniejsze potwierdzenie spotkania z Sekretarzem Klubu Panią Katarzyną Polak (tel. kom. +48 604 790 040 lub e-mail: katarzyna.polak@ursynow.waw.pl)Terminarz spotkań:
S

KLUB RADNYCH PiS W RADZIE DZIELNICY URSYNÓW:

Imię i nazwisko
Pełnione funkcje
Nr telefonu / e-mail

Adam Janczak

Przewodniczący Klubu Radnych PiS, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Transportu
0 606 345 280

adam_jan@poczta.wp.plSławomir Kaczyński

Wiceprzewodniczący Komisji Samorządów Lokalnych i Rolnictwa
slawomirkaczynski@poczta.onet.pl

Ewa Korporowicz

Członek Komisji Oświaty, Wychowania, Sportu, Rekreacji i Kultury
0 502 846 157

ewa.korporowicz@ursynow.waw.plJerzy Kubicki

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów

0 605 783 528

jerzy.kubicki@ursynow.waw.pl


Marek Kulesza

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
info@relax-sport.pl

Agnieszka Miękwicz

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
0 602 445 717

amiekwicz@wp.plKatarzyna Polak

Sekretarz i Skarbnik Klubu Radnych PiS, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
0 604 790 040

katarzyna.polak@acn.waw.plMaria Połońska

Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych PiS, Przewodnicząca Komisji Samorządów Lokalnych i Rolnictwa
0 600 467 249

repol@wp.plGrzegorz Stępień

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie
gregst@poczta.onet.pl

Grażyna Wasilewska

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania, Sportu, Rekreacji i Kultury
0 501 550 942

gwasilewska@wp.pl

potkanie wigilijne
dla członków partii i Komitetów organizowane przez Warszawski Zarząd Regionalny PiS: 12 grudnia br. (piątek) o godz. 19.00 w Domu Pielgrzyma przy ul. Hozjusza 2 poprzedzone mszą świętą odprawioną o godz. 18.00 w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki (ul. Hozjusza 2) – listę uczestników z danej dzielnicy trzeba przekazać do WZR PiS najpóźniej 4.12.2003 r.

___________________________________________Spotkanie wigilijne Komitetu PiS Ursynów:

17 grudnia br. (środa) o godz. 19.00 w Sali Dębowej przy ul. Dereniowej 52/54.

_____________________________________

Informacje o terminach spotkań poszczególnych Komisji Rady Dzielnicy Ursynów można uzyskać w Biurze Rady Dzielnicy przy ul. Lanciego 14 lub pod numerem tel. 649-40-86.
NOWY NUMER KONTA PiS: 93 1540 1287 2001 6875 6213 0001


Zapraszamy do odwiedzania portalu internetowego Klubu Radnych i Komitetu PiS na Ursynowie:


www.ursynow.pis.org.pl©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość