Strona główna

Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny Wydział „Artes Liberales”


Pobieranie 14.82 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.82 Kb.
Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, 15-17 kwietnia 2015

Wydział „Artes Liberales”, ul. Dobra 72, Sala konferencyjna, poziom -1


www.sienkiewicz.al.uw.edu.pl

15 kwietnia, środa

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.30 Otwarcie konferencji, sprawy organizacyjne
9.30-11.00

Jan Woleński, Wczesny (do "Trylogii") Sienkiewicz a pozytywizm polski

Grzegorz Marchwiński, Między estetyką a polityką. Henryk Sienkiewicz i dyskursy konserwatywne na początku lat 1880 tych

Jerzy Axer, Rok 1877 był to dziwny rok…
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-13.00

Krzysztof Stępnik, O pewnej nieobecności Sienkiewicza

Andrzej Rataj, Sienkiewicz i Ukraina

Michał Bron Jr, Devoir, patrie, religion. Sienkiewicz (od)czytany przez
C. D. af Wirséna

13.00-14.30 przerwa obiadowa
14.30-16.00

Ryszard Koziołek, Cywilizacja według Mickiewicza i Sienkiewicza

Ireneusz Gielata, Amerykańska demokracja według Europejczyków: Sienkiewicz, Dickens, Tocqueville

Wojciech Łapiński, Sienkiewicz a religia. Małżeństwo z rozsądku?

16.00-16.30 przerwa kawowa


16.30 -18.00

Marian Płachecki, Drugi pogrzeb Sienkiewicza

Tomasz Sobieraj, Nieoczekiwane spotkanie. Henryk Sienkiewicz w kulturowym projekcie Stanisława Przybyszewskiego u progu niepodległości

Maciej Gloger, Sienkiewicz i Masaryk. O kulcie autora "Qvo vadis" w Czechach

16 kwietnia, czwartek

9.30-11.00Adam Tyszka, Sienkiewicz wobec rewolucji 1905-1907

Tadeusz Bujnicki, Stawar i Sandler – marksiści o Sienkiewiczu; atak czy obrona?

Jolanta Sztachelska, Sienkiewicz w krytyce marksistowskiej (Między Stawarem
a Kijowskim)

11.00- 11.30 przerwa kawowa
11.30- 13.00

Marek Wedemann, Bohunowie i Kmicice. Sienkiewiczowscy bohaterowie
w partyzantce i konspiracji antykomunistycznej od wojny polsko-bolszewickiej do stanu wojennego (Rekonesans badawczy)


Krzysztof Zajas, „Hajda na Wołomontowicze!”, czyli Jacek Karczmarski śpiewa Trylogię

Joanna Majchrzyk, Sienkiewicz w „Kulturze” paryskiej
13.00-14.30 przerwa obiadowa

14.30- 16.00Cezary Zalewski, Prawo linczu i polityka. Funkcje zbiorowej opresji w „Listach
z podróży do Ameryki” i „Ogniem i mieczem"


Bogdan Mazan, Idea i ideologia historii utajonej - na przykładzie Sienkiewiczowskiej „Trylogii”

Adrianna Adamek-Świechowska, Tropy Tacyta w historiozofii Henryka Sienkiewicza
16.00-16.30 przerwa kawowa
16.30-17.30

Izabela Poniatowska, Z prawa, z lewa i z ukosa. O dyskusjach na temat obecności dzieł Henryka Sienkiewicza w kanonie lektur szkolnych we współczesnych mediach prawicowych i lewicowych

Barbara Szargot, Sienkiewicz (?) w dyskursie społeczno-politycznym na początku


XXI wieku

19.00 uroczysta kolacja
17 kwietnia, piątek

9.00-11.00 Panel: Spory o Sienkiewicza (Andrzej Mencwel, Ryszard Koziołek,


Tadeusz Bujnicki, Maciej Gloger)
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30 – 12.30

Ewa Kosowska, Quo vadis ideologio, czyli co się przytrafiło „Potopowi”?

Maria Zadencka, Alegoria polityczna barokowego romansu a powieści historyczne Sienkiewicza („Quo vadis”)

12.30-12.45 przerwa kawowa


12.45-13.15 Podsumowanie / Zamknięcie /Informacje
13.30 obiad
www.sienkiewicz.al.uw.edu.pl

Konferencja odbywa się w ramach projektu badawczego Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki DEC-2012/06/A/HS2/00252.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość