Skład ApostolskiPobieranie 31.93 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar31.93 Kb.
Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego.

Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny.

Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.

Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego.

Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie.

Grzechów odpuszczenie.

Ciała zmartwychwstanie.

Żywot wieczny. Amen.
Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen.
Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen


Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.


Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie w nocy,

Bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy, ciała mego,

I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


Dwa przykazania miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego Twego jak siebie samego.


Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.


2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Pięć przykazań kościelnych

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.


2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.


Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,


W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.
Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,


Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.
Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,


Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.
Akt żalu

Ach, żałuję za me złości


Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.


Grzechy główne

1. Pycha.


2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.
Sakramenty święte

1. Chrzest.


2. Bierzmowanie.
3. Eucharystia.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.
Dary Ducha Świętego

1. Dar mądrości

2. Dar rozumu

3. Dar rady

4. Dar męstwa

5. Dar umiejętności

6. Dar pobożności

7. Dar bojaźni Bożej


Owoce Ducha Świętego (Ga 5,22-23)

1. Miłość

2. Radość

3. Pokój


4. Cierpliwość

5. Uprzejmość

6. Dobroć

7. Wspaniałomyślność

8. Łaskawość

9. Wierność

10. Skromność

11. Wstrzemięźliwość

12. Czystość
Cztery cnoty główne

1. Roztropność.


2. Sprawiedliwość.

3. Umiarkowanie.


4. Męstwo.
Cnoty Boskie (nadprzyrodzone)

1. Wiara


2. Nadzieja

3. Miłość


Warunki sakramentu pokuty

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Spowiedź święta

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu


Grzechy cudze

1. Namawiać kogoś do grzechu.


2. Nakazywać grzech.
3. Zezwalać na grzech.
4. Pobudzać do grzechu.5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
7. Nie karać za grzech.
8. Pomagać do grzechu.
9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.


2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.
Grzechy wołające o pomstę do nieba

1. Umyślne zabójstwo.


2. Grzech sodomski.
3. Krzywdzenie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymanie zapłaty sługom i robotnikom.
Dobre uczynki

1. Modlitwa.


2. Post.
3. Jałmużna.

Rzeczy ostateczne człowieka

1. Śmierć.


2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.
Uczynki miłosierne co do ciała

1. Głodnych nakarmić.


2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.
Uczynki miłosierne co do duszy

1. Grzeszących upominać.


2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.


Różaniec

I. Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota)

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

II. Tajemnice światła (czwartek)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

III. Tajemnice bolesne (wtorek, piątek)

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2. Biczowanie

3. Cierniem ukoronowanie

4. Dźwiganie krzyża

5. Ukrzyżowanie

IV. Tajemnice chwalebne (niedziela, środa)

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny


Stacje Drogi Krzyżowej

1. Jezus na śmierć skazany

2. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

3. Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy

4. Jezus spotyka swoją Matkę

5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

6. Weronika ociera twarz Jezusowi

7. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi

8. Jezus pociesza płaczące niewiasty

9. Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

10. Jezus z szat obnażony

11. Jezus przybity do krzyża

12. Jezusa umiera na krzyżu

13. Jezus zdjęty z krzyża14. Jezus złożony do grobu


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy