Strona główna

SKŁad komisji kodyfikacynej prawa karnego (kadencja 2013-2017) Przewodniczący Komisji


Pobieranie 8.02 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.02 Kb.
SKŁAD KOMISJI KODYFIKACYNEJ PRAWA KARNEGO

(kadencja 2013-2017)

Przewodniczący Komisji

 1. prof. dr hab. Piotr Kruszyński – Kierownik Katedry Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury Polskiej im. Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz członek Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

 1. prof. UJ, dr hab. Włodzimierz Wróbel – Kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, p.o. Kierownika Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sędzia Sądu Najwyższego.

Członkowie Komisji

 1. Igor Dzialuk – prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, członek grupy ekspertów ds. polityki karnej działającej przy Komisji Europejskiej

 2. prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk – sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, Kierownik Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki oraz Zakładu Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 3. Prof. UW, dr hab. Michał Królikowski – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 4. Michał Laskowski – sędzia Sądu Najwyższego

 5. Prof. UKSW, dr hab. Jarosław Majewski – Kierownik Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 6. Prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn – członek Komisji Programowej Rady Wydziału Prawa i Administracji UG ds. reformy programu studiów na kierunku Prawo oraz członek Rady Programowej kierunku Kryminologia na Wydziale Prawa i Administracji UG

 7. Wojciech Sych – sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

 8. Janusz Śliwa – Zastępca Prokuratura Apelacyjnego w Krakowie

 9. Prof. dr hab. Stanisław Waltoś – członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 10. dr hab. Małgorzata Wąsek–Wiaderek– Adiunkt w Katedrze Procedury Karnej i Kryminalistyki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 11. prof. UAM, dr hab. Paweł Wiliński – Kierownik Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 12. Stanisław Zabłocki – sędzia Sądu Najwyższego, Przewodniczący Wydziału Zagadnień Prawnych Izby Karnej Sądu Najwyższego

 13. prof. UAM, dr hab. Robert Zawłocki – Kierownik Zakładu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 14. prof. dr hab. Andrzej Zoll – członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności wykładowca w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl

Sekretarz Komisji

Beata Wiraszka-Bereza –prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Asystent Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji

mgr Adam Behan –asystent w Katedrze Prawa Karnego UJ

dr Paweł Czarnecki – asystent w Katedrze Postępowania Karnego UJ


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość