Skróty klawiaturowePobieranie 181.07 Kb.
Strona1/5
Data19.06.2016
Rozmiar181.07 Kb.
  1   2   3   4   5
Pokaż wszystko

Skróty klawiaturowe


Skróty klawiaturowe opisane w tej sekcji Pomocy odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach klawiaturach nie muszą być dokładnie takie same, jak w amerykańskim.

Aby wydrukować tę sekcję, naciśnij klawisz TAB, aby zaznaczyć opcję Pokaż wszystko, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+P.


Asystent pakietu Office i okno Pomocy


Wyświetlanie i używanie Asystenta pakietu Office

Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

Aby wykonać opisane czynności, Asystent pakietu Microsoft Office musi być włączony i widoczny. Aby włączyć lub pokazać Asystenta pakietu Office, naciśnij klawisze ALT+C, co spowoduje otwarcie menu Pomoc, a następnie naciśnij klawisz O. Jeśli Asystent jest widoczny, naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić dymek Asystenta.

F1


Wyświetlenie dymku Asystenta (jeśli Asystent jest wyłączony, klawisz F1 otwiera menu Pomoc) 

W dymku Asystenta


ALT+liczba 

Wybranie tematu Pomocy z listy tematów wyświetlanych przez Asystenta. Klawisze ALT+1 wybierają pierwszy temat, ALT+2 drugi itd.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Wyświetlenie większej liczby tematów Pomocy na liście Asystenta

ALT+ STRZAŁKA W GÓRĘ

Wyświetlenie poprzednich tematów Pomocy na liście Asystenta

ESC

Zamknięcie komunikatu lub porady Asystenta


W niektórych kreatorach lub oknach dialogowych


TAB

Przejście do przycisku Pomoc w kreatorze

SPACJA przy zaznaczonym przycisku Pomoc  

Pokazanie Asystenta w kreatorze lub oknie dialogowym. Aby ukryć Asystenta, ponownie naciśnij klawisz SPACJA. Zauważ, że nie wszyscy kreatorzy i okna dialogowe oferują Pomoc Asystenta.Uwaga   W przypadku używania narzędzia przeglądu ekranu lub innego zestawu ułatwień dostępu najlepsze wyniki podczas korzystania z Pomocy można uzyskać, wprowadzając pytania na karcie Kreator odpowiedzi w oknie Pomocy, a nie w dymku Asystenta pakietu Microsoft Office czy w polu Zadaj pytanie.

Wyświetlanie i używanie okna Pomocy

Część informacji podanych w tym temacie może nie mieć zastosowania do niektórych języków.

Aby używać okna Pomoc, należy wyłączyć Asystenta pakietu Microsoft Office. Chcąc wyłączyć Asystenta, naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić Asystenta. Naciśnij klawisze ALT+O, aby otworzyć kartę Opcje okna dialogowego Asystent pakietu Office. Naciśnij klawisze ALT+A, aby wyczyścić pole wyboru Użyj Asystenta pakietu Office, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić okno Pomoc.

F1


Jeżeli Asystent jest wyłączony, wyświetla okno Pomoc (jeżeli Asystent jest włączony, klawisz F1 wyświetla dymek Asystenta).

W oknie Pomoc


F6

Przełącza między tematem Pomocy a okienkiem Spis treści, Kreator odpowiedzi, Indeks

TAB

Wybiera następny ukryty tekst lub hiperłącze albo przycisk Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko na początku tematuSHIFT+TAB

Wybiera poprzedni ukryty tekst lub hiperłącze albo przycisk Widok przeglądarki na początku artykułu w witrynie sieci Web pakietu Microsoft Office 

ENTER

Wykonuje działanie wybranego przycisku Pokaż wszystko, Ukryj wszystko, ukrytego tekstu lub hiperłączaALT+O

Wyświetla menu Opcje w celu udostępnienia dowolnego polecenia paska narzędzi Pomoc

ALT+O, a następnie klawisz K

Ukrywa lub pokazuje okienko z kartami Spis treści, Kreator odpowiedzi i Indeks 

ALT+O, a następnie klawisz W

Wyświetla poprzednio oglądany temat

ALT+O, a następnie klawisz D

Wyświetla następny temat z poprzednio wyświetlonej sekwencji tematów 

ALT+O, a następnie klawisz S

Powraca do określonej strony głównej

ALT+O, a następnie klawisz A

Zatrzymuje otwieranie tematu Pomocy w oknie Pomoc (przydatne, jeżeli chcesz przerwać pobieranie strony sieci Web)

ALT+O, a następnie klawisz N

Otwiera okno dialogowe Opcje internetowe programu Microsoft Internet Explorer, gdzie można zmienić ustawienia ułatwień dostępu

ALT+O, a następnie klawisz O

Odświeża temat (przydatne, jeżeli używa się łącza do strony sieci Web)

ALT+O, a następnie klawisz U

Drukuje wszystkie tematy z książki lub tylko wybrany temat

ALT+F4

Zamyka okno PomocUwaga   W przypadku używania narzędzia przeglądu ekranu lub innego zestawu ułatwień dostępu najlepsze wyniki podczas korzystania z Pomocy można uzyskać, wprowadzając pytania na karcie Kreator odpowiedzi w oknie Pomocy, a nie w dymku Asystenta pakietu Microsoft Office czy w polu Zadaj pytanie.

Używanie okienek Spis treści, Indeks i Kreator odpowiedzi

Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

Aby przełączyć się z tematu Pomocy do okienka Spis treści, Kreator odpowiedzi lub Indeks, naciśnij klawisz F6.

CTRL+TAB

Przełącza do następnej karty

ALT+C


Przełącza do karty Spis treści

ALT+A


Przełącza do karty Kreator odpowiedzi

ALT+I


Przełącza do karty Indeks

ENTER


Otwiera zaznaczoną książkę lub temat Pomocy

STRZAŁKA W DÓŁ

Powoduje zaznaczenie następnej książki lub tematu Pomocy

STRZAŁKA W GÓRĘ

Powoduje zaznaczenie poprzedniej książki lub tematu Pomocy

SHIFT+F10

Wyświetla menu skrótów

Uwaga   W przypadku używania narzędzia przeglądu ekranowego lub innego zestawu ułatwień dostępu najlepsze wyniki podczas korzystania z Pomocy można uzyskać, wprowadzając pytania na karcie Kreator odpowiedzi w oknie Pomocy, a nie w dymku Asystenta pakietu Microsoft Office lub w polu Zadaj pytanie.

Używanie okienka sekcji Pomocy

Część informacji podanych w tym temacie może nie mieć zastosowania do niektórych języków.

Aby używać okna Pomoc, należy wyłączyć Asystenta pakietu Microsoft Office. Chcąc wyłączyć Asystenta, naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić Asystenta. Naciśnij klawisze ALT+O, aby otworzyć kartę Opcje okna dialogowego Asystent pakietu Office. Naciśnij klawisze ALT+A, aby wyczyścić pole wyboru Użyj Asystenta pakietu Office, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić okno Pomoc.

F1


Jeżeli Asystent jest wyłączony, wyświetla okno Pomoc (jeżeli Asystent jest włączony, klawisz F1 wyświetla dymek Asystenta).


  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy