Sobota godzina 00 – 12. 15Pobieranie 40.73 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar40.73 Kb.


sobota


godzina 9.00 – 12.15godzina 12.45 – 16.00

07.03.2015

s. 1.2

ul. Lipowa 4

Dr Łukasz Żelechowski

Ochrona własności przemysłowej w działalności przedsiębiorcyDr Marta Litwińska-Werner

Zarządzanie w spółkach kapitałowychniedziela


godzina 9.00 – 12.15godzina 12.45 – 16.00

08.03.2015

s. 1.2

ul. Lipowa 4

Dr Artur Nowacki

Kontrola i nadzór w spółkach kapitałowych


Doc. Dr Modrzejewski

Zmiany w składzie wspólnikówsobota


godzina 9.00 – 12.15godzina 12.45 – 16.00

14.03.2015

s. 1.3

ul. Lipowa 4


Prof. Dr hab. Andrzej Szumański

Łączenie spółek


Dr Karolina Kocemba

Charakter prawny uchwał kolegialnych osób prawnych


niedziela


godzina 9.00 – 12.15godzina 12.45 – 16.00

15.03.2015

s. 1.3

ul. Lipowa 4dr hab. Prof.UW Jacek Jastrzębski Prawo rynku kapitałowego cz.2

Dr Anna Zbiegień-Turzańska

Zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie. Zwoływanie, przebieg, podejmowanie uchwał


sobota


godzina 9.00 – 12.15godzina 12.45 – 16.00

28.03.2015

s. 1.3

ul. Lipowa 4


Prof. Dr hab. Wojciech Popiołek

Prawa udziałowe i rozporządzanie nimi

wykład 1


Prof. Dr hab. Wojciech Popiołek

Prawa udziałowe i rozporządzanie nimi

wykład 2niedziela


godzina 9.00 – 12.15godzina 12.45 – 16.00

29.03.2015

s. 1.3

ul. Lipowa 4


Dr Cezary Wiśniewski

Odpowiedzialność zbywcy udziałów i akcji za stan przedsiębiorstwa spółkiDr hab. Paweł Wajda

Pozyskiwanie kapitału przez spółki akcyjne w oparciu o instrumenty finansowe rynku kapitałowego (giełdowego)


sobota


godzina 9.00 – 12.15godzina 12.45 – 16.00

9.05.2015

s. 1.2

ul. Lipowa 4


prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Spółka w upadłości

wykład 1


prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Spółka w upadłości

wykład 2niedziela


godzina 9.00 – 12.15godzina 12.45 – 16.00

10.05.2015

s. 1.2

ul. Lipowa 4


Dr Michał Raczkowski
Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości składkowe


Prof. dr hab.

Małgorzata Król-Bogomilska


Prawno-karne aspekty prawa spółek


sobota


godzina 9.00 – 12.15godzina 12.45 – 16.00

23.05.2015

s. 1.2

ul. Lipowa 4


Dr Paweł Błaszczyk

Ochrona mniejszości w spółkach akcyjnych

Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG

Marek FurtekPodstawowe zagadnienia arbitrażu. Arbitraż handlowy.


niedziela


godzina 9.00 – 12.15godzina 12.45 – 16.00

24.05.2015

s. 1.2

ul. Lipowa 4


Dr hab. Konrad Osajda

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego spółek

wykład 1Dr hab. Konrad Osajda

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego spółek

wykład 2


sobota


godzina 9.00 – 12.15godzina 12.45 – 16.00

6.06.2015

s. 1.3

ul. Lipowa 4


Prof. dr hab. Anna Karmańska

SGH


Rachunkowość spółek wykład 1


Prof. dr hab. Anna Karmańska

SGH


Rachunkowość spółek wykład 2


niedziela


godzina 9.00 – 12.15godzina 12.45 – 16.00

7.06.2015

s. 1.3

ul. Lipowa 4


Doc. Dr Małgorzata Modrzejewska

Prawo firmowe


Prezes SądU Arbitrażowego przy KIG

Marek FurtekSzczególne rodzaje arbitrażu. Instytucje arbitrażowe


sobota


godzina 9.00 – 12.15godzina 12.45 – 16.00

13.06.2015

s. 1.2

ul. Lipowa 4


SSN , Prof. Dr hab. Józef Frąckowiak
Pojęcie spółki. Najnowsze tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes SN

Prof. dr hab. Małgorzata GersdorfPrawo pracy w stosunkach spółkowychniedziela


godzina 9.00 – 12.15godzina 12.45 – 16.00

14.06.2015

s. 1.2

ul. Lipowa 4


Doc. Dr Marek Grzybowski

Aspekty podatkowe działalności w formie spółki

wykład 1


Doc. Dr Marek Grzybowski

Aspekty podatkowe działalności w formie spółki

wykład 2

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy