Socjoterapia ksiąŻki dąbrowska małgorzata, rozesłaniec małgorzataPobieranie 45.34 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar45.34 Kb.
SOCJOTERAPIA
KSIĄŻKI

1. DĄBROWSKA Małgorzata, ROZESŁANIEC Małgorzata

Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzta Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. – 69, [1] s. ; 21 cm

1. Agresywność – psychoterapia 2. Dziecko – rozwój psychofizyczny – korekcja 3. Socjoterapia 4. Terapia zajęciowa 5. Zespół AD/HD – psychoterapia

Sygn: W B 7 684, W B 7 685
2. Diagnostyka,

Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. – 402 s. ; 24 cm

1. Diagnoza pedagogiczna 2. Młodzież szkolna – patologia społeczna – zapobieganie i zwalczanie 3. Socjoterapia

Sygn: Cz 97 927
3. Edukacyjne

Edukacyjne przestrzenie zdrowia : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka i Magdaleny Madej-Babuli. – Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum", 2009. – 262 s. ; 23 cm. – (Biblioteka Horyzontów Wychowania ; 9)

1. Higiena psychiczna 2. Kultura fizyczna – wpływ na zdrowie 3. Promocja zdrowia 4. Rodzina – a jakość życia 5. Socjoterapia 6. Zdrowie środowiskowe

Sygn: Cz 98 981
4. JAGIEŁA Jarosław

Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. – Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2007. – 207 s. ; 19 cm

Bibliogr. s. 203-207

1. Dziecko trudne – psychologia – poradnik 2. Dziecko trudne – wychowanie – poradnik 3. Młodzież trudna – psychologia – poradnik 4. Młodzież trudna – wychowanie – poradnik 5. Socjoterapia – poradnikSygn: Cz 97 326
5. Socjoterapia

Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego / pod red. Małgorzaty Ganczarskiej. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. – 207 s. ; 24 cm

1. Pogotowie opiekuńcze – wychowanie – podręcznik akademicki 2. Socjoterapia – podręcznik akademicki

Sygn: Cz 97 903

CZASOPISMA

1 Socjoterapia jako metoda wspierająca dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej

/ Dorota Rybarska-Jarosz

// Opieka Wychow. Ter .- 2001 nr 1 s.31-38


2 Scenariusz zajęć z elementami socjoterapii

/ Grażyna Kamińska

// Lider .- 2002 nr 11 s.9- 11

Zawiera również konspekt do zajęć świetlicowych


3 Socjoterapia - model myślenia o psychokorekcji

/ Katarzyna Sawicka

// Remedium .- 2004 nr 1 s. 22-23

Pojęcie socjoterapii coraz częściej pojawia się w praktyce wychowawczej, zwłaszcz w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami problemowymi

4 Zmiana obrazu siebie efektem socjoterapii

/ Barbara Krasiczyńska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 9 s.40-47


5 Socjoterapia - model myślenia o psychokorekcji

/ Katarzyna Sawicka

// Remedium .- 2004 nr 3 s. 18-19
6 ABC socjoterapii

/ Joanna Kędzierzawska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 3 s. 45-47
7 Dziecko nadpobudliwe w szkole

/ Iwona Turbiarz

// Remedium .- 2004 nr 9 s. 22-23
8 Z notatnika socjoterapeuty

/ Gabriela Kalinowska, Mirosława Badurzyńska

// Remedium .- 2004 nr 11 s. 22-23

Praca socjoterapeuty z dziećmi trudnymi wymagającymi pomocy terapeutycznej

9 Droga do diagnozy ADHD

/ Iwona Turbiarz

// Remedium .- 2004 nr 12 s. 20-21
10 Droga do diagnozy ADHD

/ Iwona Turbiarz

// Remedium .- 2005 nr 2 s. 18-19
11 Rola specjalistów w diagnozowaniu dzieci z zespołem ADHD

/ Iwona Turbiarz

// Remedium .- 2005 nr 4 s. 20-21
12 Ekologiczny aspekt socjoterapii

/ Katarzyna Sawicka

// Remedium .- 2005 nr 5 s. 20-21
13 Tworzenie systemów pomocy dzieciom i młodzieży

/ Hanna Rylke

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2005 nr 9 s.17-22

Zawiera: Strategie przeciwdziałania. Systemowe podejście profilaktyki. Profilaktyka systemowa. Schemat działania profilaktyki systemowej. Systemowa profilaktyka w szkole. Realizatorzy projektu. Obudowa instytucjonalna

14 Podtrzymanie motywacji dzieci do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych

/ Katarzyna Sawicka

// Remedium .- 2006 nr 2 s. 30-31
15 Trudne zachowania uczestników socjoterapii

/ Katarzyna Sawicka

// Remedium .- 2006 nr 3 s. 28-29

Praca z dziećmi z grup ryzyka

16 Praca z trudnymi zachowaniami

/ Katarzyna Sawicka

// Remedium .- 2006 nr 7-8 s. 54-55

Metodyka pracy z dziećmi z grup ryzyka

17 Moja praca w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

/ Gracjana Pawlak

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 4 s. 42-45
18 Reakcje na opór uczestników socjoterapii

/ Katarzyna Sawicka

// Remedium .- 2007 nr 6 s.28-29
19 Etyczne aspekty terapii i innych form pomocy

/ Katarzyna Sawicka

// Remedium .- 2007 nr 12 s.30-31
20 Poczucie koherencji i umiejscowienie kontroli uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie

/ Elżbieta Fidler, Katarzyna Gąsińska

// Opieka Wychow. Ter. .- 2007 nr 3-4 s. 5-8
21 Socjoterapia jako forma pomocy pedagogicznej

/ Kazimierz Ostrowski

// Wychow. na co Dzień .- 2008 nr 10-11 s. 10-12
22 Problem kradzieży w grupie dzieci

/ Aleksandra Karasowska

// Remedium .- 2009 nr 7/8 s. 8-10
23 Stary człowiek i morze bezradności

/ Mariusz Kuskowski

// Niebieska Linia .- 2009 nr 3 s. 5-8
24 Socjoterapia w świetlicach - ostatnie dziesięciolecie

/ Anna Matyja

// Remedium .- 2010 nr 3 s.10-11
25 Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach

/ Anna Matyja

// Opieka Wychow. Ter. .- 2005 nr 1-2 s.42-45
26 Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie

/ Anna Mierzwa

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2004 nr 1 s. 32-35
27 Kontakty z rówieśnikami

/ Anna Pawlukiewicz

// Wychow. w Przedszk. .- 2004 nr 3 s.27-29

Scenariusze zajęć

28 Socjoterapia jako specyficzna procedura terapeutyczna

/ Katarzyna Sawicka, Gabriela Kalinowska

// Remedium .- 2004 nr 5 s. 20-21

Socjoterapia- forma pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, ukierunkowana na korygowanie doświadczeń urazowych, stymulowanie rozwoju osobistego i społecznego oraz pozyskiwanie wiedzy , na którą młodzi ludzie mają zapotrzebowanie i która nie wchodzi w zakres nauczania szkolnego

29 Metody pracy z grupą w socjoterapii

/ Małgorzata Floryszczak

// Opieka Wychow. Ter. .- 2004 nr 3-4 s. 28-30
30 Diagnoza socjoterapeutyczna uczestników zajęć

/ Gabriela Kalinowska, Katarzyna Sawicka

// Remedium .- 2005 nr 1 s. 22-23

Metodyka pracy socjoterapeutycznej

31 Program cyklu spotkań socjoterapeutycznych

/ Gabriela Kalinowska

// Remedium .- 2005 nr 3 s. 20-21
32 Psychoedukacja rodziców

/ Iwona Turbiarz

// Remedium .- 2005 nr 6 s. 20-21

Edukacja rodziców wychowujacych dzieci z zespołem AD/HD

33 Zabawa w socjoterapii

/ Agnieszka Nowosiadły

// Remedium .- 2006 nr 5 s. 30-31
34 W poszukiwaniu nowych metod pomocy

/ Aleksandra Karasowska

// Remedium .- 2008 nr 9 s. 28-30

Zajęcia socjoterapeutyczne z dzieckiem i rodziną

35 Projekt jako metoda korygowania zaburzeń

/ Aleksandra Karasowska, Alina Szulirz

// Remedium .- 2008 nr 10 s. 30-31

Metodologia pracy z dzieckiem i rodziną

36 Projekt jako metoda korygowania zaburzeń

/ Aleksandra Karasowska, Alina Szulirz

// Remedium .- 2008 nr 11 s. 12

Metodologia pracy z dzieckiem i rodziną

37 Nieoszlifowane diamenty

/ Elżbieta Rembiasz

// Remedium .- 2009 nr 3 s. 6-7

Zajęcia socjoterapeutyczne z dzieckiem i rodziną

38 Kto kogo prowadzi?

/ Alina Szulirz

// Remedium .- 2010 nr 4 s. 6-7

Współpraca z rodzicami dzieci, które uczęszczają do świetlicy socjoterapeutycznej w Rudzie Śląskiej

39 Kto kogo prowadzi?

/ Alina Szulirz

// Remedium .- 2010 nr 5 s. 4-5

Metodologia pracy z dzieckiem i rodziną na przykładzie świetlicy socjoterapeutycznej w Rudzie Śląskiej. Cz.2

40 Kto kogo prowadzi?

/ Alina Szulirz

// Remedium .- 2010 nr 6 s. 6-7

Metodologia pracy z dzieckiem i rodziną na przykładzie świetlicy socjoterapeutycznej w Rudzie Śląskiej. Cz.3

41 Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a ich funkcjonowanie w relacjach z dorosłymi

/ Maria Fudali

// Opieka Wychow. Ter. .- 2003 nr 2 s. 21-26
42 Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny Dom"

/ Hanna Karpińska, Karol Zieliński

// Remedium .- 2005 nr 2 s. 20-21
43 Potrafisz inaczej

/ Katarzyna Kowalska// Życie Szk. .- 2010 nr 9 s. 45-47

Autorski program zajęć dla uczniów przejawiających cechy nadpobudliwości psychoruchowej zatytułowany „Potrafisz inaczej"
: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Samobójstwa ksiąŻki carr alan
Zestawienia bibliograficzne -> Depresja ksiąŻki atkinson sue
Zestawienia bibliograficzne -> AsertwnośĆ aboff marcie
Zestawienia bibliograficzne -> Geografia – nauczanie ksiąŻki becmer krystyna, podgórski zbigniew
Zestawienia bibliograficzne -> Etyka ksiąŻki blackburn simon
Zestawienia bibliograficzne -> Domy dziecka kaiąŻki andrzejewski marek
Zestawienia bibliograficzne -> Wypalenie zawodowe ksiąŻki bartkowiak grażyna
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie seksualne ksiązki augustyn józef
Zestawienia bibliograficzne -> Psychologia społeczna ksiąŻki aronson elliot
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie bezstresowe (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Bezstresowe wychowanie prawda i mity
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy