Strona główna

Słowianie i ich pierwsze państwa Słowianie – grupa ludów indoeuropejskich


Pobieranie 13.59 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.59 Kb.
Liceum, Technikum Historia

Klasa I Lekcja 27 Dział: Wczesne średniowiecze – od V do IX wieku


Temat: Słowianie i ich pierwsze państwa
1. Słowianie – grupa ludów indoeuropejskich (stepy czarnomorskich)
a. W okresie wielkiej wędrówki ludów (V –VII w.) Podzielili się na 3 grupy:


 • Słowianie południowi (Słoweńscy, Serbowie, Bułgarzy, Macedończycy)

 • Słowianie wschodni (Rosjanie, Białorusini Ukraińcy)

 • Słowianie zachodni ( Polacy, czesi, Słowacy, Serbowie Łużyccy, Obodryci, Wieleci)


b. Struktura społeczna Słowian


 • Wspólna uprawa hodowla, rzemiosło
 • Wspólnota rodowa – tworzyły ją spokrewnione ze sobą rodziny
 • Wspólnota terytorialna (opole) – grupa rodzin łącząca się w czasie niebezpieczeństwa

 • Rządy w opolu sprawuje – wiec plemienny

 • Powołuje księcia na czas wojny (chciał zatrzymać ją na zawsze)


c. Wierzenia Słowian


 • Wielobóstwo

 • Perun – bóg błyskawicy

 • Swarożyc – bóg słońca (Radogoszcz)

 • Weles – bóg magii, przysięgi, zaświatów

 • Bóstwa opiekuńcze plemion (Świętowit –bóstwo o czterech twarzach Wyspa Rugia)
 • Magia, składanie ofiar, wróżby

 • – cmentarze - pochówek ciałopalny


2. Pierwsze państwa słowiańskie
a. Państwo Samona -VII w. - tereny Moraw i Czech


 • Plemiona słowiańskie zjednoczyły się przeciwko koczowniczym Awarom pod wodzą Samona - po jego śmierci państwo się rozpadło – ok. 658 r.


b. Państwo Wielkomorawskie - IX w


 • Powstało w IX w. na terenie Moraw ze stolicą w Welehradzie i pod wodzą Mojmira
 • Działalność chrystianizacyjna braci Konstantyna (Cyryl) i Metodego
 • Sprowadzenie z Bizancjum przez księcia Rościsława (niechętny frankom)

 • Posługiwali się alfabetem słowiańskim zwanym głagolicą (głagoł –słowo),

 • Odprawiali nabożeństwa w języku słowiańskim, co uznano za herezję i bracia musieli tłumaczyć się papieżowi
 • Najazd Węgrów doprowadził do upadku państwa w 906 roku


c. Państwo czeskie - X w.


 • Powstało w X w. na gruzach Państwa Wielkomorawskiego pod rządami Przemyślidów (wygrali z Sławnikowicami) ze stolica w Pradze (biskupstwo od 973 r.)
 • Uznało zwierzchność Niemiec -Bolesław I w 950 składając hołd trybutarny cesarzowi Ottonowi I –duchowieństwo czeskie zostało włączone do struktur Kościoła niemieckiego


d. Państwo Bułgarów – VII w.


 • Protobułgarzy przybyli ze wschodu i opanował tereny Słowian na Bałkanach
 • W 865 przyjęli chrzest z Bizancjum w 865 r. i zasymilowali się ze Słowianami

 • Chrystianizację prowadzili usunięci z Moraw uczniowie Metodego

 • Wprowadzili język słowiański do liturgii i przekształcili alfabet słowiański w cyrylicę
 • Świetność państwa –panowanie, Symeona który ogłosił się cesarzem i walczył Bizancjum
 • X w. upadek państwa pokonanego przez cesarza bizantyjskiego Bazylego II Bługarobójcę


e. Państwo ruskie (Ruś Kijowska)- IX –X w.


 • Skandynawska drużyna Waregów pod wodzą Ruryka w przejęła na prośbę Słowian władzę w Nowogrodzie
 • Dynastia rurykowiczów połączyła dwa ośrodki wokół Nowogrodu i Kijowa w państwo ruskie ze stolicą w Kijowe
 • Książe Włodzimierz Wielki przyjął chrzest w 988 r. z Bizancjum

 • Nabożeństwo słowiańskie i przyjęcie cyrylicy


Zadanie domowe 72

5. Na podstawie tekstu źródłowego opowiedz, w jakich okolicznościach władzę nad Rusią objął Ruryk • Słowianie kłócili się i prosili Waregów żeby nimi rządzili


Pytania sprawdzające:

1. Przedstaw wierzenia Słowian • Wielobóstwo, Magia, składanie ofiar, wróżby, Magia, składanie ofiar, wróżby

2. Wymień pierwsze państwa słowiańskie

 • Państwo Samona -VII w, Państwo Wielkomorawskie - IX w, Państwo czeskie - X w., Państwo Bułgarów – VII w., Państwo ruskie (Ruś Kijowska)- IX –X w.

27
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość