Spacer badawczy po określonym rejonie jasłA „od pomnika patrona miasta śW. Antoniego do pomnika armii krajowej” CelePobieranie 13.02 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.02 Kb.
SPACER BADAWCZY PO OKREŚLONYM REJONIE JASŁA „OD POMNIKA PATRONA MIASTA ŚW. ANTONIEGO DO POMNIKA ARMII KRAJOWEJ”
Cele : - obiektywne, nowe i krytyczne spojrzenie na otaczającą nas okolicę, - sprawdzenie jej funkcjonalności, - sprawdzenie jak ten obszar jest wykorzystany jako przestrzeń lokalna dla mieszkańców: rodzin z małymi dziećmi, seniorów, młodzieży, - sprawdzenie, czy ten teren jest dobrym obszarem na spędzanie wolnego czasu.
Czym na tym obszarze możemy się pochwalić (co jest dobrego):

- piękny (z zabytkowym drzewostanem) park miejski z kilkoma zabytkowymi, odrestaurowanymi obiektami (pomnik T. Kościuszki, pomnik Grób Nieznanego Żołnierza, glorietka, obelisk T. Bernadzikiewicza),

- piękne i zadbane pomniki (m.in. Armii Krajowej, św. Antoniego), tablice pamięci (m.in. Rodziny Madejewskich, Golgoty Wschodu, Legionistów z Jasła, Marszałka J. Piłsudskiego i Ks. J. Popiełuszki),

- działalność sokolnika (duży plus - z parku udało się przegonić część ptactwa, minus - przeniosły się one w inne części miasta),

- jest monitoring parku, jednak trzeba go bardziej wykorzystać (dokładniej obserwować),

- w parku miejskim po wielu latach wreszcie uruchomiono tak potrzebne szalety miejskie, ale należy upiększyć ich „ziemiste” otoczenie.


Co na tym obszarze budzi nasz niepokój? Z czego nie możemy być zadowoleni?

- zdewastowany skwerek i rozsypujący się pomnik 600 - lecia Jasła (m.in. wokół znajduje się sporo rozkładającego się ziarna pozostawionego przez „dokarmiających” gołębie),

- napisy „zakochanych” na słupach glorietki (może znaleźć jakieś specjalne miejsce „wyrażania uczuć”, np. na kładce na Wisłoce, wzorem „mostów miłości” z kłódkami, np. w Krakowie),

- worki foliowe na śmieci w ozdobnych koszach w parku są za długie i wyłożone na zewnątrz całkowicie zasłaniają ich kształt i wygląd (plusem jest to, że wcześniej były worki o kolorze niebieskim, teraz są znacznie bardziej komponujące się z koszami worki czarne),

- niepokojący jest stan drzewostanu w parku, większość drzew jest starych, część chorych (trzeba systematycznie zasadzać nowe, młode drzewa i krzewy oraz ich bardziej szlachetne, ciekawsze gatunki),

- część tabliczek informacyjnych n.t. drzew i innych roślin w parku uległo zniszczeniu (trzeba je uzupełnić),

- trasa spaceru, w tym park i skwery (m.in. św. Antoniego i Golgoty Wschodu) są zabrudzone, m.in. petami z papierosów (trzeba częściej opróżniać kosze i sprzątać teren),

- zbyt długo zalegają przed tablicami, pomnikami i obeliskami rozkładające się wiązanki kwiatów (trzeba je usuwać po krótszym okresie leżenia),

- fontanna w parku jest zabrudzona, a dysza z brązu nie jest odpowiednio zabezpieczona,

- niektóre krzewy (np. obok pomnika AK są za bardzo rozwinięte i wchodzą na pomnik, podobnie w parku przy fontannie zasłaniają część ławek - trzeba je przyciąć),

- latarnie w parku i na skwerach są bardzo ładne, jednak koniecznie umycia wymagają klosze,

- zabrudzona tablica Tysiąclecia Państwa Polskiego na budynku Cechu Rzemiosł (trzeba zmyć napis z farby), warto tam też dokonać analizy rozmieszczenia reklam, które szpecą widniejące tam dwie tablice pamięci (zaburzona jest estetyka),

- zabrudzona i „omszona” jest kostka przed pomnikiem Grobem Nieznanego Żołnierza oraz przed obeliskiem T. Bernadzikiewicza (należy ją oczyścić),

- na skwerze Ks. S. Kołtaka widać „ślady” przebywania tam osób spożywających alkohol (puste butelki) i palaczy (pety z papierosów).


Czy na tym terenie jest wystarczająca liczba koszy na śmieci? Ile ich jest?

Ilość koszy jest odpowiednia (wystarczająca) i ich stan techniczny jest właściwy.


Czy jest tu odpowiednia liczba ławek do odpoczynku? Jaki jest ich stan i wysokość?

Jest wystarczająca liczba ławek, ich stan techniczny i funkcjonalność są też odpowiednie.


Czy na tym obszarze szanuje się przyrodę? Czy nie ma np. ogłoszeń i reklam na drzewach? Podczas spaceru nie zauważono reklam na drzewach i żadnych przykładów dewastacji przyrody. Jedynie w parku część zasadzonych kwiatów jest zadeptana (przebywający tam ludzie wskazali winnych - dzieci, które nie są odpowiednio pilnowane przez rodziców, głównie mamusie).
Czy obiekty historyczne (pomniki, tablice, obeliski itp.) nie są zanieczyszczone, zaniedbane? Które ewentualne wymagają remontu czy uporządkowania?

Prawie wszystkie te obiekty są w dobrym stanie. Jedynym obiektem wymagającym całościowego remontu jest pomnik 600 - lecia.


Czy osoby niepełnosprawne mogą bez problemów poruszać się po tym obszarze? (np. na wózkach?) Tak, podobnie jak i wózki dziecięce.
Czy ta przestrzeń jest bezpieczna dla korzystających z niej? Tak, poza obecnością śladów po „spożyciu” (b. licznych petów z papierosa i butelek na skwerze Ks. S. Kołtaka),
Czy na tym terenie jest wystarczająca liczba latarni (oświetlenie w nocy)? Tak.
Jak można jeszcze lepiej wykorzystać tę przestrzeń pod kątem rodzin, rodziców z małymi dziećmi, pod kątem młodzieży i ludzi starszych? Można ten obszar - trasę spaceru od pomnika św. Antoniego przez park po pomnik AK - nazwać „Trasą spacerową 650 lecia Jasła” i na jej szlaku oraz wzdłuż alejek parkowych umieścić skromne, ale czytelne tabliczki z najważniejszymi wydarzeniami z dziejów Jasła oraz z imionami i nazwiskami oraz zasługami wybitnych jaślan.
Podsumowanie: Penetrowany w czasie spaceru badawczego obszar miasta Jasła jest dobrym terenem do wypoczynku, edukacji przyrodniczo - historycznej i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców różnych grup wiekowych. Po dokonaniu wskazanych działań porządkujących i kilku innowacji, ta przestrzeń będzie jeszcze bardziej przychylna dla jaślan.

W trakcie spaceru, mimo bardzo niekorzystnej pogody (cały czas padał deszcz, było wietrznie i zimno), wzięło w nim udział osiemnaścioro osób. Szkoda, że aura tak bardzo odstraszyła wielu innych zaproszonych. Jednak determinacja i bardzo aktywny udział w spacerze tych, którzy przyszli zasługuje na najwyższe uznanie. Wśród obecnych byli: P. Joanna Pawelec - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jasła, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego - prezes Wiesław Hap, społecznik, historyk i regionalista, autor książek o Jaśle, Andrzej Gawlewicz - wiceprezes, architekt, Katarzyna Barzyk - nauczycielka, polonistka, Tomasz Kasprzyk - artysta fotografik, przewodniczący Rady Osiedla „Śródmieście”, pracownik Jasielskiego Domu Kultury, Łukasz Kotulak - socjolog, specjalista od funduszy europejskich oraz Krystyna Filip - nauczycielka, germanistka, a także uczniowie Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle - Gimnazjum Nr 2 w Jaśle, harcerze 139. DH „Lisy” w Jaśle oraz uczeń Gimnazjum Nr 1 w Jaśle.
: upload -> relacje
upload -> Grupa MŁodzież czerwiec 2015 Data Dzień Godzina
upload -> Sekcja akrobatyki sportowej
upload -> Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe
upload -> WŁAŚciwości fizykochemiczne tłuszczóW
upload -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
upload -> Zaawansowany kurs języka sql andrzej Ptasznik Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
relacje -> 1. Część wprowadzająca
relacje -> Lista gości zaproszonych na debatę na temat: „Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?”
relacje -> Młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Siedlcach w ramach projektu
relacje -> Dyskusja plenarna
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy