Strona główna

Specjalizacja z zakresu farmacji aptecznej plan opieki farmaceutycznej


Pobieranie 41.11 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar41.11 Kb.

SPECJALIZACJA Z ZAKRESU FARMACJI APTECZNEJ

PLAN OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ

przygotowanie

realizacja

monitorowanie

3-4.IX.2005
Przygotowanie planu opieki farmaceutycznej dla indywidualnego pacjenta


 1. Wstęp - podstawy merytoryczne i prawne
Etap 1

Nawiązanie profesjonalnego kontaktu farmaceuty z pacjentem.

Etap 2

Zebranie, scalenie i interpretacja informacji o pacjencie, jego chorobach i stosowanych przez niego lekach.

Etap 3

Spisanie i uszeregowanie pod względem ważności wszystkich rzeczywistych i potencjalnych problemów lekowych pacjenta. Określenie, którymi z nich należy zająć się w pierwszej kolejności.

Etap 4

Wyznaczenie pożądanych efektów farmakoterapii dla każdego problemu lekowego.

Etap 5

Określenie dostępnych alternatyw terapeutycznych; spisanie możliwości terapeutycznych umożliwiających osiągnięcie przez pacjenta pożądanych efektów.

Etap 6

Wybór optymalnego rozwiązania farmakoterapeutycznego i indywidualizacja postępowania terapeutycznego (opracowanie planu opieki).

Etap 7

Opracowanie narzędzi i systemu monitorowania.

Etap 8

Wdrożenie zindywidualizowanego planu opieki i planu monitorowania.

Etap 9

Kontynuacja opieki i ocena uzyskanych efektów.


SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PLANU OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ
WSTĘPNA OCENA PACJENTA

 • Krótki opis pacjenta (wiek, płeć, wygląd)

 • Pierwotny powód wizyty pacjenta

 • Dodatkowe informacje na temat pacjenta (np. demograficzne)

 • Dotychczasowe doświadczenia pacjenta dotyczące farmakoterapii (wymagania, oczekiwania, zainteresowanie, zrozumienie)

 • Dokładny opis medyczny (alergie, szczepienia, stosowanie leków stymulujących)

 • Obecna farmakoterapia: opis wszystkich stosowanych preparatów leczniczych, pod kątem: interakcji, dawkowania, rezultatów

 • Istotne informacje na temat wcześniejszej farmakoterapii

 • Identyfikacja, analiza przyczyn i opis problemów lekowych

 • Wyszczególnienie problemów politerapii

 • Podsumowanie

PLAN OPIEKI (DLA KAŻDEGO ZE WSKAZAŃ) • Cele terapii

 • Parametry kliniczne i laboratoryjne wykorzystywane do oceny skuteczności

 • Możliwe do zaobserwowania i oceny wartości i skala czasu dla każdego z nich

 • W jaki sposób planowane jest rozwiązanie problemów farmakoterapii pacjenta

 • Rozważone alternatywy terapeutyczne pacjenta

 • Wskazania dla wybranego schematu terapii (lek, dawka)

 • W jaki sposób planowane jest osiągnięcie celów terapii

 • Podjęta aktywność niefarmakologiczna

 • Podjęte działania mające zapobiec potencjalnym problemom lekowym

 • Harmonogram monitorowania

MONITOROWANIE • Parametry kliniczne i laboratoryjne wykorzystywane do oceny skuteczności

 • Parametry kliniczne i laboratoryjne wykorzystywane do oceny bezpieczeństwa terapii

 • Ocena stosowania się pacjenta do zaleceń

 • Ocena wyników terapii

 • Wymagane zmiany w schemacie farmakoterapii

 • Harmonogram kolejnych etapów

Aspekt prawny obejmuje materiał przedstawiony na poprzednich zajęciach (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 Ustawa dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz.U. 1991 nr 41 poz. 179 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich).
 1. Możliwe rozwiązania – klasyczne (papierowe), cyfrowe (programy)

 2. Pacjenci – konkretne przypadki (cała grupa pracuje nad jednym przypadkiem, kolejne informacje – dodawane w miarę zgłaszania przez grupę problemów/pytań)

Przypadki: 1. pacjentka w wieku ok. 40 lat, chorująca na astmę, ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym

jakie pytania powinny paść:  • od jakiego czasu choruje

  • jakie leki stosuje – astma + nadciśnienie

  • informacja o nadciśnieniu – kiedy zdiagnozowane (polekowe?)

  • alergie

  • lekarze prowadzący

d
okumentacja


na co zwrócić uwagę, zaznaczyć w dokumentacji:


 1. pacjent lat 65, waga 85, wzrost 170cm, jest na diecie cukrzycowej (cukrzyca II typu), unika soli, mierzy ciśnienie tętnicze regularnie

jakie pytania powinny paść:  • od jakiego czasu choruje

  • jakie leki stosuje

  • jak wygląda kontrola glikemii – ocena poprawności -> rozwinąć w ogólną ocenę wiedzy pacjentki na temat choroby

  • sposób pomiaru stężenia glukozy we krwi, znajomość innych parametrów monitorowania glikemii

  • alergie

  • lekarze prowadzący

dokumentacja


na co zwrócić uwagę, zaznaczyć w dokumentacji:


  • cel terapii

  • regularność stosowania leków

  • interakcje leków – specyfika współleczenia obu jednostek chorobowych

  • lekarze prowadzący 1. pacjentka lat 70, waga 65 kg, wzrost 165 cm, nie pali, unika nadmiaru soli kuchennej oraz potraw smażonych; zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze oraz hipercholesterolemia

jakie pytania powinny paść:  • od jakiego czasu choruje

  • jakie leki stosuje

  • informacja o nadciśnieniu (polekowe?)

  • lekarze prowadzący

  • szczegółowe pytania na temat diety

dokumentacjana co zwrócić uwagę, zaznaczyć w dokumentacji:

  • cel terapii

  • regularność stosowania leków -

  • interakcje leków – specyfika współleczenia obu jednostek chorobowych

  • konieczna informacja dla pacjentki na temat specyfiki leczenia hipolipemizującego preparatami z grupy statyn
 1. pacjent – pojawia się w aptece regularnie od kilku lat; aptekarz doradzał preparaty stosowane w niewydolności krążenia żylnego dostępne bez recepty; obecnie realizuje recepty na Vessel Due kaps., jest chętny do rozmowy, przyjaźnie nastawiony i przerażony kwotą, którą ma zapłacić...

jakie pytania powinny paść:  • wiek, rodzaj objawów i ich umiejscowienie

  • od jakiego czasu choruje

  • jakie leki stosuje - inne od tych proponowanych w naszej aptece

  • czy prowadzi leczenie specjalistyczne

dokumentacja

na co zwrócić uwagę, zaznaczyć w dokumentacji:


  • informacja na temat leków (w tym Rp -> JAKOŚĆ i SPOSÓB przekazania tej części informacji)

  • cel terapii

  • rodzaj informacji dla pacjenta – dieta, styl życia
 1. pacjent – stosuje od dawna leki p/bólowe, p/zapalne, odwiedza aptekę nieregularnie, realizując część recept (kontroluje ceny); prosi o informację na temat leczenia wspomagającego reumatoidalnego zapalenia stawów

jakie pytania powinny paść:  • wiek, rodzaj problemów zdrowotnych

  • od jakiego czasu choruje

  • jakie leki stosuje -> jakich objawów niepożądanych należy się spodziewać

na co zwrócić uwagę, zaznaczyć w dokumentacji:  • informacje na temat lekarzy prowadzących

  • interakcje i działania niepożądane leków (ew. metody ich minimalizacji)

  • rodzaj informacji dla pacjenta – dieta, styl życia

UWAGA! Przykład pacjenta stanowiącego wyzwanie dla farmaceuty! Warto spróbować przekonać go – podejściem, wiedzą, sposobem jej przekazania – do regularnych wizyt w aptece.
 1. Dyskusja przypadków – w trakcie ich rozwiązywania.

Problemy lekowe – propozycje rozwiązania na przykładach


 1. Wstęp

 2. Podstawy prawne

Możliwości reakcji farmaceuty na pojawiające się problemy lekowe dane przez ustawodawcę.

 1. Przykłady – konkretny problem lekowy, propozycja rozwiązania, omówienie.
  1. reakcja krzyżowa – alergia na lek (problem realnie występujący)

opis sytuacji

pacjentka objęta opieką farmaceutyczną od dwóch lat, uczulona na kwas acetylosalicylowy; prosi o preparat zawierający 400 mg ibuprofenu


propozycja rozwiązania


  1. hipokaliemia – łączenie preparatów o możliwym działaniu obniżającym ciśnienie krwi (problem potencjalny)

opis sytuacji

jednocześnie stosowane: Digoksyna (100 μg) + preparaty ziołowe o działaniu moczopędnym (stosowane np. w nienowotworowym przeroście prostaty)


propozycja rozwiązania


  1. zaniechanie stosowania leków (niestosowanie się do zaleceń lekarskich – problem realnie występujący)

opis sytuacji

dwa leki obniżające ciśnienie krwi – pacjent stosuje tylko jeden (wykupuje obydwa – nie mówi tego lekarzowi); farmaceuta dowiaduje się o tej sytuacji w trakcie przypadkowej rozmowy (na przykładzie indapamidu w postaci o spowolnionym uwalnianiu w dawce 1,5 mg oraz amlodypiny w dawce 5 mg)


propozycja rozwiązania


  1. przyjmowanie leku przez pacjenta, pomimo braku wskazań do jego stosowania (problem potencjalny)

opis sytuacji

pacjent prosi o lek zawierający Etenzamid; jednocześnie realizuje receptę na Metotreksat


propozycja rozwiązania 1. Ocena i dyskusja wzorców dokumentacji pacjenta z Peters Institute of Pharmaceutical Care. Porównanie z dokumentacją programu FONT.

 2. Podsumowanie

 3. Materiały

 • The Peters Institute of Pharmaceutical Care - http://www.pharmacy.umn.edu/centers/peters/home.html

 • Robert J. Cipolle, Linda M. Strand and Peter C. Morley Pharmaceutical Care Practice: The Clinician's Guide, McGraw-Hill Companies, 2004


JEŚLI COŚ NIE ZOSTAŁO ZAPISANE, TO ZNACZY ŻE TEGO NIE ZROBIŁEŚ


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość