Strona główna

Specyfika reklamy i jej ograniczenia prawne


Pobieranie 29.71 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar29.71 Kb.
SPIS TREŚCI
WSTĘP

ROZDZIAŁ 1

Specyfika reklamy i jej ograniczenia prawne


  1. Formy reklamy..............................................................................................................................................................1

  2. Nośniki reklamy............................................................................................................................................................4

  3. Czynniki decydujące o skuteczności reklamy..............................................................................................................9

  4. Prawne ograniczenia reklamy......................................................................................................................................11

   1. Ograniczenia prawne dotyczące wizerunku osoby wykorzystanej w reklamie...........................................13

   2. Ograniczenia prawne reklamy prasowej......................................................................................................14ROZDZIAŁ 2


Specyfika reklamy prasowej
2.1 Zasady tworzenia reklam prasowych........................................................................................................................17

2.2 Koszty i efektywność reklamy prasowej..................................................................................................................22

2.3 Znaczenie grup celowych w reklamie prasowej..................................................................................................... .23

2.4 Instrumenty oddziaływania w reklamie prasowej.....................................................................................................26

2.4.1 Rola obrazu.....................................................................................................................................................26

2.4.2 Rola sloganu...................................................................................................................................................28

2.4.3 Rola emocji.....................................................................................................................................................31

2.4.4 Rola znanych osób w reklamie prasowej...............................................................................................................32

2.4.4.1 Modelki w reklamie.....................................................................................................................................33

2.4.4.2 Wokaliści oraz aktorzy w reklamie.............................................................................................................34

2.4.4.3 Sportowcy w reklamie.................................................................................................................................35

2.5 Efekty wywołane obecnością znanych twarzy w reklamie........................................................................................36

2.5.1 Efekt znajomości.............................................................................................................................................36

2.5.2 Efekt przeniesionego autorytetu.....................................................................................................................37

2.5.3 Efekt przeniesionej wiarygodności.................................................................................................................37

2.5.4 Efekt halo........................................................................................................................................................38

2.5.5 Efekt sympatii.................................................................................................................................................39

2.5.6 Efekt identyfikacji…......................................................................................................................................40

2.5.7 Efekt przeniesionej atrakcyjności...................................................................................................................41

2.5.8 Efekt naśladownictwa ....................................................................................................................................43

2.5.9 Efekt aureoli....................................................................................................................................................44

2.5.10 Efekt „wampira” ..........................................................................................................................................44

ROZDZIAŁ 3

Analiza wybranych czasopism skierowanych do kobiet jako mediów reklamy


3.1 Specyfika czasopisma „Cosmopolitan” .......................................................................................................................46

3.1.1 Krótka charakterystyka pisma...................................................................................................................................46

3.1.2 Grupa docelowa........................................................................................................................................................47

3.1.3 Sprzedaż i czytelnictwo.........................................................................................................................................47

3.2 Specyfika czasopisma „Glamour” ...............................................................................................................................48

3.2.1 Krótka charakterystyka pi............................................................................................................................48

3.2.2 Grupa docelowa...........................................................................................................................................49

3.2.3 Sprzedaż i czytelnictwo...............................................................................................................................49

3.2.4 Cennik reklam „Glamour”………………………………………………………………………………...51

3.3 Specyfika czasopisma „Viva” ......................................................................................................................................52

3.3.1 Krótka charakterystyka pisma.....................................................................................................................52

3.3.2 Grupa docelowa...........................................................................................................................................52

3.3.3 Sprzedaż i czytelnictwo...............................................................................................................................52

3.4 Specyfika czasopisma „Claudia”........ .........................................................................................................................54

3.4.1 Krótka charakterystyka pisma.....................................................................................................................54

3.4.2 Grupa docelowa...........................................................................................................................................55

3.4.3 Sprzedaż i czytelnictwo..............................................................................................................................55

3.4.4 Cennik reklam „Claudii”.…………………………………………………………………………………55

3.5 Specyfika czasopisma „Gala” ......................................................................................................................................57

3.5.1 Krótka charakterystyka pisma.....................................................................................................................57

3.5.2 Grupa docelowa...........................................................................................................................................58

3.5.3 Sprzedaż i czytelnictwo...............................................................................................................................58

3.5.4 Cennik reklam „Gali”…..…………………………………………………………………………………59

3.6 Analiza czasopism kobiecych z punktu widzenia grup docelowych............................................................................60


ROZDZIAŁ 4

Znane osoby w reklamie prasowej wybranych produktów i firm


4.1 Analiza reklam z udziałem gwiazd pod względem sloganu, obrazu oraz reklamowanych produktów.......................63

4.2 Skuteczne kampanie reklamowe z udziałem gwiazd…………………………………………………………………64

4.2.1 Kampania reklamowa produktu Chanel 5 z Nicole Kidman...............................................................................64

4.2.2 Kampania reklamowa perfum „J`Adore” Diora z udziałem Charlize Theron.....................................................67

4.2.3 Kampania reklamowa firmy „Garnier” z Joanną Brodzik...................................................................................68

4.3 Nieudane kampanie reklamowe z udziałem gwiazd…………………………………….……………………………70

4.3.1 Kampania reklamowa Radia Zet z udziałem Madonny oraz Zbigniewa Zamachowskiego..............................70

4.3.2 Kampania reklamowa produktu „Evra”..............................................................................................................73

4.3.3 Kampania reklamowa wody „Arctic” z udziałem Cindy Crafword....................................................................76

4.4 Koszty reklam z udziałem gwiazd................................................................................................................................80

ROZDZIAŁ 5

Projekt kampanii reklamowej produktu „Pearl Shine” w prasie kobiecej


5.1 Kategoria oraz nazwa produktu....................................................................................................................................84

5.2 Sharon Stone jako nadawca przekazu reklamowego i uzasadnienie wyboru aktorki do reklamy...............................85

5.3 Charakterystyka grupy docelowej................................................................................................................................87

5.4 Cel kampanii reklamowej.............................................................................................................................................89

5.5 Budżet reklamy.............................................................................................................................................................90

5.6 Zasięg i częstotliwość reklamy.....................................................................................................................................93

5.7 Działania reklamowe i ocena ich skuteczności............................................................................................................95

5.8 Projekt reklamy produktu „Pearl Shine” w prasie kobiecej.........................................................................................96

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIKI
SPIS RYSUNKÓW I TABEL

WSTĘP


Fakt występowania gwiazd show – biznesu w reklamie prasowej, zewnętrznej jak i telewizyjnej da się wyjaśnić zarówno przydatnością tego narzędzia dla zwiększania skuteczności promocji firm i ich produktów oraz usług jak i atrakcyjnością zarobków gwiazd, które sprzedają swój wizerunek dla celów reklamowych. Przydatność w reklamie gwiazd show –biznesu lub innych osób cieszących się dużą popularnością dzięki mediom lub sukcesom, wiąże się z możliwością zwiększania zainteresowania reklamą, a także z gotowością naśladowania popularnych osób przez konsumentów poprzez wybór identyfikowanych z nimi produktów. Reklamy z udziałem znanych osób są zatem dla wielu odbiorców bardziej intrygujące i przekonywujące niż reklamy z wizerunkiem osób anonimowych.

Wspieranie produktu wizerunkiem znanej osobistości wymaga uwzględnienia pewnych warunków: musi to być osoba lubiana i ciesząca się sporym autorytetem (aktorka, aktor, piosenkarka, modelka, sportowiec,).

Praca ma charakter opisowo – analityczny. Została napisana w oparciu o źródła teoretyczne dotyczące reklamy i reklamy prasowej, informacje dotyczące analizowanych czasopism kobiecych oraz w oparciu o analizę reklam prasowych z udziałem sławnych osób. Wykorzystano także badania empiryczne prowadzone w Polsce w odniesieniu do informacji na temat „Czy Polacy interesują się plotkami z życia sławnych” oraz strony internetowe.

Wybór czasopism kobiecych do analizy reklam z udziałem sławnych osób opierał się na hipotezie, że kobiety są bardziej uległe wobec autorytetów gwiazd medialnych niż mężczyźni. Do analizy reklam z udziałem znanych osób wykorzystano czasopisma:Cosmopolitan”, „Glamour”, „Viva”, „Gala” oraz „Claudia” w latach 2003- 2004.

Charakter teoretyczny mają rozdziały 1 i 2. W rozdziale 1 dokonano analizy form reklamy, nośników reklamy, czynników decydujących o skuteczności reklamy oraz prawnych ograniczeń reklamy.

W rozdziale 2 przedmiotem analizy w są następujące problemy: zasady tworzenia reklam , koszty i efektywność reklamy prasowej, znaczenie grup docelowych oraz narzędzia oddziaływania w reklamie (rola obrazu, sloganu, emocji).

Charakter analityczny mają rozdziały 3 i 4. W rozdziale 3 dokonano krótkiej charakterystyki czasopism skierowanych do kobiet uwzględniając takie informacje jak : grupa docelowa sprzedaż i czytelnictwo.

W rozdziale 4 dokonano analizy samych reklam prezentowanych w tych czasopismach w lataj 2003-2004 pod kątem reklamowanych firm i produktów, sloganu i obrazu.Reklamy analizowano z punktu widzenia ich atrakcyjności i skuteczności, a także kosztów.

Rozdział kreatywny obejmuje własny projekt reklamy prasowej dla fikcyjnej firmy kosmetycznej i fikcyjnego produktu tej firmy (perfum o nazwie „Pearl Shine”) z udziałem znanej aktorki amerykańskiej Sharon Stone.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość