Strona główna

Spis kart informacyjnych


Pobieranie 194.6 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar194.6 Kb.
2010 ROK


SPIS KART INFORMACYJNYCH


dla wniosków o wydanie decyzji :

zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów


L.p.

Nr karty

Nazwa, zakres przedmiotowy i dane podmiotu, którego dokument dot.

1.

1

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 20/16 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca –Zalewski Stanisław, Dworcowa 1a, 87-162 Lubicz2

2

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.12– obręb Jedwabno, Gmina Lubicz

Wnioskodawca – Stawski Mariusz, Jedwabno 91, 87-162 Lubicz3

3

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.230/1– obręb Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca U.J. Widlińscy, Okrężna 4, 87-122 Grębocin4

4

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.118/4– obręb Kopanino, Gmina Lubicz

Wnioskodawca B.T. Wszelak, Lipowa 36, 87-124 Złotoria5

5

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.39/77, 39/78– obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca Z.W. Wyczachowscy, Bankowa24, 87-162 Lubicz6

6

Usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce nr geod.20/20– obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca Śliwiński Roman, Łukowa 9a. 87-100 Toruń7

7

Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr geod.181/1– obręb Krobia, Gmina Lubicz

Wnioskodawca GDDKiA Rejon Toruń, Polna 113, 87-100 Toruń8

8

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.181/1– obręb Krobia, 285 – obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca GDDKiA Rejon Toruń, Polna 113, 87-100 Toruń9

9

Usunięcie krzewów rosnących na działce nr geod.565/6– obręb Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca Bank Spółdzielczy w Grębocinie10

10

Usunięcie krzewów rosnących na działce nr geod.316/8– obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca Śliwiński Roman, Łukowa 9a. 87-100 Toruń11

11

Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr geod.151/23 – obręb Krobia, Gmina Lubicz

Wnioskodawca Przeciszewscy T.Z., Bluszczowa 20/4, 87-100 Toruń12

12

Usunięcie krzewów rosnących na działce nr geod.343/2– obręb Młyniec Drugi, Gmina Lubicz

Wnioskodawca Ryszard Hinc, Topolowa 20, Młyniec Drugi, 87-162 Lubicz13

13

Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr geod.802– obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca :Członkowscy A.J., ul. Szosa Lubicka170/4, 87-100 Toruń14

14

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.19/3– obręb Kopanino, Gmina Lubicz

Wnioskodawca :M.J. Jaroń, Przy Lesie 8, 87-124 Złotoria15

15

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 440/5 – obręb Grębocin – Gmina Lubicz

Wnioskodawca : Z. Barszczewski, Kowalewska 28, 87-122 Grębocin16

16

Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr geod. 162/1 – obręb Młyniec Drugi, Gmina Lubicz

Wnioskodawca : W. Rosołowski, Młyniec Drugi 6, 87-162 Lubicz17

17

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 29/4 – obręb Józefowo, Gmina Lubicz

Wnioskodawca : K.M. Płoskowscy, Józefowo 16, 87-162 Lubicz18

18

Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr geod. 92/2– obręb Mierzynek, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: E.P. Todek, Rzemieślnicza 15, 87-162 Lubicz19

19

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 445 – obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: A.S. Todek, Rzemieślnicza 15, 87-162 Lubicz20

20

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 139/26 – obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: M.M. Melerscy, Lipowa 13a, 87-124 Złotoria21

21

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 32/8 – obręb Mierzynek, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: M.W. Bogusz, Mierzynek 29, 87-162 Lubicz22

22

Usunięcie drzew rosnących przy działce nr geod. 159/13 – obręb Złotoria , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Jacek Dudkiewicz, Lipowa 10, 87-124 Złotoria23

23

Usunięcie drzew rosnących przy działkach nr geod. 138,139 – obręb Kopanino, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Wojciech Mateusiak, Al. Dębów 59, Kopanino, 87-162 Lubicz24

24

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 396 – obręb Krobia, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: W.J. Strzeleccy, Mohna 71a/30, 87-100 Toruń25

25

Zapytanie dot. wycinki drzew

Wnioskodawca: .J. Strzelecki, Mohna 71a/30, 87-100 Toruń26

26

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 18/1 – obręb Grabowiec, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Z. Hasse, Aleja Dębów 2, 87-162 Lubicz27

27

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 220/19 – obręb Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: W. Tempiński, Dworcowa 8, 87-122 Grębocin

28

28

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.363- obręb Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Mioduszewski Maciej, ul. Spółdzielcza 4, 87-122 Grębocin29

29

Usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce nr geod. 70/3, 70/4, 67/38-obręb Gronowo, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Zespół Szkół CKU w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz30

30

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 40/11 -obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Maciejewski Marian, Elżbieta , Jaworski Dariusz, Elżbieta31

31

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 41/7- obręb Jedwabno, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., ul. Dworcowa 1b, 87-162 Lubicz32

32

Usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia dz nr geod. 202/3- obręb Złotoria, Gmina Lubicz

33

33

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 342- obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Zakrzewski Ryszard, ul. Niteckiego 4, 87-162 Lubicz34

34

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 29/4, 28/4 – obręb Józefowo, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Płoskowski Marek i Karolina, Józefowo 16, 87-162 Lubicz35

35

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 8- obręb Józefowo, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Płoskowska Karolina, Józefowo 16, 87-162 Lubicz36

36

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 202/3- obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Koroniewska Anna, ul. Toruńska 4, 87-124 Złotoria37

37

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 77-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Skuza Ryszard, Wanda, ul. Gronowska 10, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz38

38

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 60/7- obręb Jedwabno, gmina Lubicz

Wnioskodawca: Chmielewska Ewa, Jedwabno 43, 87-162 Lubicz39

39

Usunięcie drzew/krzewów rosnących na działce nr geod 60/2- obręb Gronowo, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Wroniecka Karina, Gronowo 1, 87-162 Lubicz40

40

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 80/5- obręb Brzezinko, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Irena, Ignacy Grodziccy, Brzezinko 16, 87-162 Lubicz41

41

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 141/2- obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Lankauf Janina, ul. Zdrojowa1A, 87-162 Lubicz42

42

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 113/24 - obręb Grabowiec, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Dmowski Mirosław, ul. Bajkowa 14, Grabowiec, 87-162 Lubicz43

43

Zapytanie w sprawie drzew

Wnioskodawca: Narewski Włodzimierz, Rogówko 41, 87-122 Grębocin44

44

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 60/6- obręb Brzezinko, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Stanisław, Małgorzata Szyjkowscy, Brzezinko 69A, 87-162 Lubicz45

45

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 28/5 – obręb Grabowiec, , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Karallus Wojciech, Teresa, ul. Dziewulskiego 24/42, 87-100 Toruń46

46

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 44/4- obręb Młyniec Pierwszy, , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Piotrowscy Andrzej, Maria, ul. Polna 10, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz47

47

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 60/10- obręb Brzezinko, , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Dąbrowska Renata, Leszek, Brzezinko 69, 87-162 Lubicz48

48

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod244/4, 244/7- obręb Grabowiec gmina Lubicz

Wnioskodawca: Marek Lisiński, ul. Silno 6, 87-125 Osiek49

49

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 40/10 , obręb Lubicz Górny , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Sternicki Lech, Danuta Bierzgalska 14, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz50

50

Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr geod 122/3, obręb Młyniec Drugi , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Strawińska Elżbieta, ul. Dolina Drwęcy 39, Młyniec Drugi, 87-162 Lubicz51

51

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 304, obręb Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Piekański Krzysztof, ul. Kolonia Papowska 15, 87-122 Grębocin52

52

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 67/34, obręb Gronowo, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Zespół CKU Gronowo, 87-162 Lubicz53

53

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 33/3 i 10/8 , obręb Grabowiec , Gmina Lubicz

Wnioskodawca : Laskowski Jan, ul. Lniana 71, 87-100 Toruń54

54

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 4, obręb Brzeżno, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Grzelak Adam, Brzeźno 108, 87-162 Lubicz55

55

Usunięcie drzew rosnących na działce geod nr 130/2, obręb Kopanino , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Szpakowscy Alina i Janusz , ul. Legionów 4e/1 , 87-100 Toruń56

56

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 76/4 , obręb Kopanino, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Krasińscy Władysława i Benedykt , ul. Lubicka 28, Rogówko, 87-122 Rogówko57

57

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 620/16, obręb Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Wiśniewski Tadeusz ,ul. Szkolna 26, 87-122 Grębocin58

58

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 59/1obręb Rogówko , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Badziąg Agnieszka i Arkadiusz, ul. Jaśminowa 25, 87-100 Toruń59

59

Usunięcie drzew rosnących po części na dz. nr geod.185/1i 168/3 -obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz Wnioskodawca: Makowscy Teresa i Józef, ul. Toruńska 21, 87-162 Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz

60

60

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.358/2 obręb Złotoria , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Smoktunowicz Ewa, ul. Toruńska 33, 87-124 Złotoria61

61

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.138/9, obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Lisewski Leon ,ul. Lipowa 15 A, 87-124 Złotoria62

62

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.139/50, obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Bonieccy Janina i Jerzy ,ul. Lipowa 11,87-124 Złotoria63

63

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.61/3.obręb Jedwabno, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Łukasik Leszek, ul. Szarych Szeregów 9/6, 87-100 Toruń64

64

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.205 -obręb Kopanino, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Sacharuk Danuta i Sławomir, Rogowo 37,87-162 Lubicz65

65

Usunięcie krzewów rosnących na działce nr geod.565/6 –obręb Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Bank Spółdzielczy W Grębocinie 87-122 Grębocin Lubicka 266

66

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.27/4-obręb Józefowo, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Szemraj Janina i Józef, Józefowo 18, 87-162 Lubicz67

67

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 129 -obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Chruściński Marcin, Grębocka 5, 87-162 Lubicz68

68

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.140/2 –obręb Młyniec Drugi, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Kamińscy Dorota i Ireneusz, ul. Dolina Drwęcy 35,Młyniec Drugi, 87-162 Lubicz69

69

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.334/2 obręb Złotoria ,Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Zabiegła Małgorzata i Zabieły Marek, Leśna 52, Złotoria, 87-162 Lubicz70

70

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.90/4 –obręb Rogowo, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Klonowski Zbigniew, Rogowo 48, 87-162 Lubicz71

71

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.80/5 –obręb Brzezinko, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Grodziccy Irena i Ignacy, Brzezinko 16, 87-162 Lubicz72

72

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.201/39,201/40 –obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Makowscy Elżbieta i Zenon, Witosa 9/3, 87-100 Toruń73

73

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 107/5-obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Wszelak Michał, ul. Toruńska 96, 87-124 Złotoria74

74

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.51/1-obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Wszelak Justyna i Michał ul. Toruńska 96, 87-124 Złotoria75

75

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 51/1 -obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Wszelak Justyna i Michał ul. Toruńska 96, 87-124 Złotoria76

76

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 51/1 -obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Wszelak Justyna i Michał ul. Toruńska 96, 87-124 Złotoria77

77

Usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym d kraj nr.15 w miej. Rogówko i Brzeźno, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad Ul. Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz, Oddział Toruń78

78

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.50/3 -obręb Krobia , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Dyba Robert, ul Wiejska 41,87-162 Lubicz Krobia79

79

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.110/4- Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Energa - Operator S.A. Oddział Toruń 87-100 Toruń Pl. Fr. Skarbka 7/980

80

Przycinka gałęzi drzewa rosnącego na działce nr geod.333/10- obręb Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Chrząstek Hanna Ul. Owocowa 16 87-122 Grębocin81

81

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 447-obręb Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Licznerski Bernard, ul. Kowalewska 32, 87-122 Grębocin82

82

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 194/7 –obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Niedziela Janina i Jerzy ul. Dworcowa 35, 87-162 Lubicz Dolny83

83

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.73-obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa w Złotorii ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria84

84

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.243/8- obręb Krobia, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Bejger Paweł Krobia ul. Dolina Drwęcy 97 ,87-162 Lubicz85

85

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.442/3- obręb Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Bugajscy Jadwiga i Robert, ul. Kowalewska 30, 87-122 Grębocin86

86

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 67/14-obręb Mierzynek, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Drejling Henryk I Ewa Lubicz Górny, ul. Nowa 11, 87-162 Lubicz87

87

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 136/15-obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Kicińscy Emilia I Michał, ul. Rolnicza 20/3, 87-100 Toruń88

88

Zapytanie dotyczące wycinki drzew nr geod.139/27-obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Melerska Romana ul. Lipowa 13, Złotoria89

89

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.139/31-obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Lisewski Leon ul. Lipowa 15a, 87-124 Złotoria90

90

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.67/38-obręb Gronowo, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Zespół Szkół CKU W Gronowie, 87-162 Lubicz, Gronowo 12891

91

Usunięcie wiatrołomu

Wnioskodawca: Agnieszka Rygielska, Lubicz Dolny, ul. Zbożowa 10,87-162 Lubicz92

92

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.292/10-obręb Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: UG Lubicz93

93

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.54/2 –obręb Brzeźno, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Górski Sławomir ul. Sienkiewicza 1/3, 87-100 Toruń94

94

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.153/15 –obręb Krobia, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Kubiak Sławomir Krobia ul. Poprzeczna 13, 87-162 Lubicz95

95

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.65/20, 322/2-obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Ziomek Magdalena ul. Toruńska 26 87-162 Złotoria96

96

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.17/10,17/12,48/3,47/4,20/12,20/14 –obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz,

Wnioskodawca: Toruńskie Wodociągi Sp.z o.o. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń97

97

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.111/2 –obręb Jedwabno, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.. Rybaki 31/35 87-100 Toruń98

98

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.27/1–obręb Józefowo, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Szemraj Józef , Józefowo 18, 87-162 Lubicz99

99

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.156/8 –obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Świtajski Mieczysław ul. Piaskowa 14, 87-162 Lubicz100

100

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.126/9 –obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Wojciechowski Rafał ul. Sosnowa 13, 87-124 Złotoria101

101

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.334-obręb Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Gurtowski Marcin ul. Lampkowskiego 32 87-122 Grębocin102

102

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.127/3 –obręb Krobia, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Witkowska Agnieszka ul. Osiedlowa 1,Krobia 87-162 Lubicz103

103

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.608/1,542/2 Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Goszka Alina ul.Kołłataja 10/12, 87-162 Lubicz104

104

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.441-obręb Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Licznerscy Bernart i Wiesława ul. Kowalewska 32, Grębocin105

105

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.346/2 Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Dąbkowski Artur ul. Sosnowa 20, Złotoria106

106

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.77/4 –obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Różycki Kazimierz ul. Toruńska 38, Złotoria107

107

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.411/4 -obręb Grębocin, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Markowski Maciej Kowalewska 23b 87-122 Grębocin108

108

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.47/1-obręb Rogowo, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Szczepanowska Elżbieta i Marek, Rogowo 64, 87-162 Lubicz109

109

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.2-obręb Brzezinko, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Szymański Roman , Brzezinko 49,87-162 Lubicz110

110

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.16-obręb Józefowo, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Zakład Dziewiarski "Amanda" Jóżefowo 29, 87-162 Lubicz111

111

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.156/8,156/9 -obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Mieczysław i Krzystof Świtajski F.P.H. Torpap, Mała Grzywna, 87-140 Chełmża112

112

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.51/2 Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Skrzyniarz Jan ul. Toruńska 37, 87-162 Złotoria113

113

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.108/1,96/1-obręb Mierzynek, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Sobańska Magdalena Lipnowska 28 87-162 Lubicz114

114

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.141/18,143/12-obręb Kopanino, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Surdyk Paweł i Kamila ul. Dziewulskiego 37a/21, 87-100 Toruń115

115

Usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia

116

116

Usunięcie krzewów rosnących na działce nr geod.156/16-obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Rzeszotek Marian ul. Lipowa 35, 87-124 Złotoria117

117

Usunięcie przewróconego drzewa rosnącego przy Strudze Toruńskiej w Grębocinie

Wnioskodawca: Stefański Jan ul. Mostowa 1, 87-122 Grębocin118

118

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.193/9- obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Zientarscy Ewa i Edward ul.Dworcowa 41 A, 87-162 Lubicz119

119

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.144/4–obręb Złotoria, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Pośpiech Mirosław i Barbara ul. K. Wielkiego 5, 87-124 Złotoria120

120

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.97/13, 97/15 –obręb Jedwabno, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Kurkowska Maria ul. Konstytucji 3-Go Maja 15/2121

121

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.72 –obręb Rogowo, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Bublewicz Marzena Piotr, 87-162 Lubicz , Rogowo 9122

122

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 28/6-obręb Złotoria , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Taczkowska Mirosława Kuziemkowska Marzenna ul. Warszawska 3, 87-124 Złotoria123

123

Wniosek na usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.334 Grębocin , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Nikiel Agnieszka i Michał ul. Łyskowskiego 18b/35, 87-100 Toruń124

124

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.17/13-obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Puszakowscy Ilona i Leszek ul. Nowa 25, 87-162 Lubicz125

125

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.28/1-obręb Złotoria , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Kuziemkowscy Karol i Marzenna ul. Warszawska 3, 87-124 Złotoria126

126

Zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących na działce nr geod.126/1-obręb Rogowo , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Urząd Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz127

127

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.71/1-obręb Lubicz Górny , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej ul. Toruńska 36a , 87-162 Lubicz Dolny128

128

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.161-obręb Lubicz Dolny , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Energa - Operator S.A. Oddział Toruń Pl. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń129

129

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 854-obręb Lubicz Dolny , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Jurmet Sp. z o. o. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz130

130

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.156/8,156/9-obręb Lubicz Dolny , Gmina Lubicz

Wnioskodawca: Energa - Operator S.A. Oddział Toruń Pl. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń131

131

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 194/1 – obręb Mierzynek

Wnioskodawca: E.K. Dzikowscy, Farmerska 17, 87-162 Lubicz132

132

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 227/4, 227/5, 343 – obręb Złotoria

Wnioskodawca: Forkiewicz R., Pomorska 28, 87-124 Złotoria133

133

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 178/10 – obręb Krobia

Wnioskodawca: W. Przybylski, Olszta 14a, 87-162 Lubicz134

134

Usunięcie drzew rosnących na ul. Lipowej w Gronowie

Wnioskodawca: A. Augustyn, Gronowo 29, 87-162 Lubicz135

135

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 188/15 – obręb Złotoria

Wnioskodawca: E.H. Rudnik, Piaskowa 22, 87-124 Złotoria136

136

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 153/11 – obręb Nowa Wieś

Wnioskodawca: M.T. Rachwał, Świętopełka 24a/35, 87-100 Toruń137

137

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 96 – obręb Rogowo

Wnioskodawca: J. Sobieszyńska, Legionów 51/4, 87-100 Toruń138

138

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 18 – obręb Gronowo

Wnioskodawca: M.S Wysoccy, Gronowo 53, 87-162 Lubicz139

139

Zapytanie odnośnie drzew

Wnioskodawca: Energia Operator SA Oddział Toruń Pl. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń140

140

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 52/6 – obręb Brzezinko

Wnioskodawca: M. Amroziewicz, Brzezinko 5, 87-162 Lubicz141

141

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 187/43 – obręb Złotoria

Wnioskodawca: A Kicińska, 8-Marca 11, 87-124 Złotoria142

142

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 118/20 – obręb Nowa Wieś

Wnioskodawca: A. Ł. Małachowscy, Nowa Wieś 69, 87-162 Lubicz143

143

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 202/3 – obręb Złotoria

Wnioskodawca: A. Koroniewska, Toruńska 4, 87-124 Złotoria144

144

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 134/2 – obręb Gronowo

Wnioskodawca: J. P. Kuczkowscy, Gronowo 82, 87-162 Lubicz145

145

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 802 – Lubicz Dolny

Wnioskodawca: A. J. Członkowscy, Szosa Lubicka 170/4, 87-100 Toruń146

146

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 156/2 – obręb Lubicz Dolny

Wnioskodawca: Energia Operator SA Oddział Toruń Pl. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń147

147

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 9/1, 9/2 – obręb Złotoria

Wnioskodawca: A. Weber, Wiśniowa 11, 87-124 Złotoria148

148

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 208/12, 208/10 – obręb Złotoria

Wnioskodawca: M. Wszelak, Lipowa 36, 87-124 Złotoria149

149

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 267/2 – obręb Grębocin

Wnioskodawca: M.M. Mazur, Kolejowa 16, 87-122 Grębocin150

150

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 9/6 – obręb Krobia

Wnioskodawca: J. Ziółkowski, Poligraficzna 19, 87-162 Lubicz151

151

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 203/1, 331 – obręb Złotoria

Wnioskodawca: R. Dalido, E. Gierczyk, 00-910 Warszawa152

152

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod 81– obręb Rogówko

Wnioskodawca: T. Gutmańska, Lubicka 20, Rogówko, 87-162 Lubicz153

153

Usunięcie drzew rosnących na działce nr. geod. 43,44,45-obręb Józefowo,

Wnioskodawca ; Okręg PZW w Toruniu, ul. Słowackiego 80,87-100 Toruń,154

154

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.222/1-obręb Grębocin,

Wnioskodawca; Mirosław Bieńkowski, ul. Dworcowa 7,87-122 Grębocin,155

155

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.116/2-obręb Złotoria,

Wnioskodawca; Roman Trzciński, ul. Gen. Prądzyńskiego 12/11,87-100 Toruń,156

156

Zgłoszenie wycinki drzew na działce od nr 268/15 do nr.268/23-obręb Zlotoria,

Wnioskodawca : nieznany157

157

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. brak numeru,

Wnioskodawca; Maria Fack, ul. Wiejska 6, Krobia, 87-162 Lubicz,158

158

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod.822,153/1-obręb Lubicz Dolny,

Wnioskodawca; Energia Operator, Pl. Fr. Skarbka 7/9,87-100 Toruń,159

159

Usuniecie drzewa na działce nr.geod.37/6-obręb Lubicz Górny,

Wnioskodawca; Państwo Alicja i Jan Matuszewscy, ul. Polna 5, Lubicz Górny,87-162 Lubicz160

160

Usunięcie drzewa na działce nr geod.98/14-obręb Kopanino.

Wnioskodawca Pan Ludwik Wikiera, Kopanino, ul. Aleja Dębów 37, 87-124 Złotoria,161

161

Usunięcie drzew na działce nr.geod.141/1-obręb Młyniec Drugi,

Wnioskodawca Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Polna 113,87-100 Toruń,162

162

Usunięcie drzew rosnących na działce nr. geod. 180/19- obręb Grabowiec,

Wnioskodawca; Pan Andrzej Olkowski, Grabowiec 18, 87-162 Lubicz,163

163

Usunięcie drzew rosnących na działce nr geod. 410 – obręb Złotoria,

Wnioskodawca; Pan Józef Szefler, ul. Nowa 6,87-124 Złotoria,164

164

Usunięcie drzew rosnących na działce nr. geod. 32/14- obręb Lubicz Dolny,

Wnioskodawca; Kołek Robert, ul. Dworcowa 30,Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz,165

165

Usunięcie drzew rosnących na działce nr. geod. 181/1- obręb Krobia ,

Wnioskodawca; GDDKiA ,Rejon w Toruniu, ul. Polna 113,87-100 Toruń,166

166

Usunięcie drzew rosnących na działkach nr.geod.568/7,568/8-obręb Grębocin,

Wnioskodawca; Jolanta i Zbigniew Szymelfenig,ul. Szkolna 1,87-122 Grębocin,167

167

Usunięcie drzew rosnących na działce 366/12-obręb Lubicz Dolny,

Wnioskodawca; Edmund Moszczyński, ul. Brodnicka 8,87-410 Kowalewo Pomorskie,168

168

Zgłoszenie zabiegów na drzewach owocowych rosnących na działkach nr.geod.192/2,192/3-obręb Lubicz Dolny, Wnioskodawca; Anna Gajewska, ul. Dworcowa 39,Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz,

169

169

Usunięcie drzew rosnących na działce nr.geod. – obręb

Wnioskodawca; Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Polna 113,87-100 Toruń,170

170

Usunięcie drzew rosnących na działce nr. geod. 160-obręb Lubicz Dolny,

Wnioskodawca; Energa Operator, Pl. Fr. Skarbka 7/9,87-100 Toruń,171

171

Usuniecie drzew rosnących na działce nr.geod.107/14-obręb Złotoria,

Wnioskodawca; Elżbieta i Kazimierz Dominiak, ul. Liliowa 3,87-124 Zlotoria,
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość