Strona główna

Spis telefonów w Urzędzie Miejskim Sulechów Dzwoniąc do Urzędu wybieramy: 0 68-385-1… a następnie od razu trzy


Pobieranie 71.97 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar71.97 Kb.
Spis telefonów w Urzędzie Miejskim Sulechów
Dzwoniąc do Urzędu wybieramy: 0 68-385-1… a następnie od razu trzy cyfrowy numer wewnętrzny


Wydział i Stanowisko
Telefon
Telefon
Pokój

Nazwisko

Centrala, Informacja

Biuro Obsługi Interesanta, Kancelaria

111

101

100

102

002

002


Monika Michalak BOI

Grzegorz Kasza



Sekretariat Burmistrza

FAX

113

385-21-84

385-46-86

216

Agnieszka Celmer, Jolanta Nawrot

fax


Sekretarz Gminy

148




212

Danuta Jurzak SG

Skarbnik Gminy

130

385-22-38

108

Irena Kohler SK

Radca Prawny

118




205 A

Leontyna Przewłocka-Grzegorczyn, Marcin Badura RP

Kontrola Finansowa i Audyt Wewnętrzny

153




205 B

Aleksander Wasilewicz KF

WYDZIAŁ FINANSOWY FN

Z-ca Skarbnika

Księgowość

Płace


106

115

115




117

112


112

Małgorzata Wodejko

Renata Dura , Marcin Fafuła, Justyna Jasiewicz

Aleksandra Król


VAT, Tytuły wykonawcze, Podatek od nieruch. os. pr.

Windykacja



139

139




111

111


Adriana Birszel

Mieczysław Bamber



Podatki i opłaty lokalne

Kasa


Podatek od środków transportu, Dyspozycje kasowe

141

140

103




109

002


002

Halina Skowron, Urszula Napieralska, Bogumiła Śliwka

Anna Oszmałek

Anna Jankowska, Celina Stańczyk


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO –ADMINISTRACYJNY OR

Sprawy administracyjne

Archiwum


Kierowca

Wysyłka korespondencji

Kadry, Ochrona informacji

Informatycy

Pracownik gospodarczy


112

112

112

107

110

124

142

129

145




101 B

101 B


101 B

101 A


122 A

122 B


122 C



Grażyna Płóciennik

Izabela Łysiak

Marek Jóźwiak

Grażyna Pokład

Bogdan Akonom

Jerzy Gorzelany

Krzysztof Wantulok, Robert Bodnar

Internet (serwerownia)

Ryszard Chorbiński


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BZ

Kierownik

Inspektor ds. drogowych

Inspektor ds. sanitarnych

Zamówienia Publiczne



122

135

135

120




119 C

119 A


119 A

119 B


Danuta Andruszkiewicz

Małgorzata Judzińska, Mariola Fordon

Zbigniew Szklarz

Julita Szukała–Wachowska, Dagmara Rerus, Łukasz Duch



WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ZP

p.o. Kierownik

Planowanie przestrzenne


Obrót nieruchomościami

134

127

127

131




118

120


120

121


Damian Stachowiak

Jolanta Wyrwa, Adrianna Kłys-Kozubska

Agnieszka Skwarek

Anna Wasylewicz, Katarzyna Nadolna



URZĄD STANU CYWILNEGO USC

Kierownik

Z-ca Kierownika




121

126

126




003

003


003

Halina Andrałojć

Marlena Dusza-Makowska

Sylwia Miśko


WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU OS

Kierownik

Pożytek publiczny

Oświata


104

144

144




204

203


203

Wojciech Sołtys,

Marzena Arendt-Wilczyńska

Tomasz Zygmunt, Janina Nawrocka


BIURO RADY MIEJSKIEJ BR

Kierownik


123

123


385-22-77

207

207


Marian Janusz

Krystyna Połujańska



WYDZIAŁ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I PROMOCJI GMINY PR

Kierownik

Promocja


Unia Europejska

105

128

128




201

207


207

Edward Fedko

Marek Maćkowiak, Joanna Lange, Bogdan Fedorowicz

Bartosz Buda


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH SO

Kierownik

Obrona Cywilna

Ewidencja ludności

Dowody Osobiste




119

132

116

117

143




001 C

001 B


001 A

003


003

Barbara Szepelawa

Jerzy Kopaczel

Beata Bieława, Katarzyna Jaroni

Irena Barłożewska

Krystyna Lisica-Kwiatkowska


WYDZIAŁ ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI RG

Kierownik

Melioracja i wycinka drzew

Ewidencja gruntów


137

133

136




211 A

211 C


211 B

Mieczysław Gabryelski

Marian Bachorski, Jarosław Wilczacki

Danuta Narzekała, Edward Szyjka


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA GK

Kierownik

Ochrona Środowiska

Działalność gospodarcza

Gospodarka komunalna

Gospodarka lokalowa


146

114

147

147

147




213 C

213 B


213 A

213 A


213 A

Anna Dragan

Tadeusz Czwałga

Zofia Śliwińska

Marcin Sauer

Marta Blicharska-Ciesielska, Wioleta Petrus


BIURO PEŁNOMOCNIKA ds. UZALEŻNIEŃ PU

Pełnomocnik (ul. Licealna 18 a)




385-87-00




Kamila Smoter, Ewa Sakowicz

REFERAT STRAŻ MIEJSKA SM

Komendant

Strażnicy

Sprawy administracyjno-biurowe




FAX

352-82-05
352-80-49

ul. JP2


Przemysław Milewicz, Zbigniew Wiżynis

Karina Pisarska, Katarzyna Suchańska



Anna Zacharska, Sylwia Pokorska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość