Strona główna

Spis treści Niniejsza instrukcja jest dostępna na naszej stronie internetowej w języku angielskim, hiszpańskim i polskim


Pobieranie 380.19 Kb.
Strona1/5
Data18.06.2016
Rozmiar380.19 Kb.
  1   2   3   4   5
Spis treści

Niniejsza instrukcja jest dostępna na naszej stronie internetowej w języku angielskim, hiszpańskim i polskim: www.annualcatholicappeal.com


Biskup Robert Morneau – Modlitwa służby

Strona 3


List Księdza Biskupa Francisa Kane’a

Strona 4Wyzwania 2015 roku, a Doroczna Kwesta Katolicka


Strona 5

Kwoty docelowe parafii i zwroty nadpłat


Strona 6

Kalendarz Dorocznej Kwesty Katolickiej 2015

Strona 10

Zakres obowiązków liderów parafialnych

Wstępna Promocja Kwesty (3-4 stycznia do 24-25 stycznia 2015 r.)


Strona 13


Strona 18 • Ogłoszenia do biuletynu i ogłoszeń duszpasterskich, Modlitwa wiernych

 • Projekty graficzne

 • List proboszcza rekomendujący Kampanię (do wyboru)Wstępna Promocja Kampanii (ciąg dalszy)

17- 18 stycznia i 24 – 25 stycznia 2015


Strona 20


Przygotowania do Weekendu Zapowiedzi Kwesty Katolickiej

(cały tydzień od 26 stycznia 2015 r.) • Ogłoszenia do biuletynów i ogłoszeń parafialnych, Modlitwa wiernych

 • Metody postępowania w przygotowaniach do Kwesty

 • Przygotowania do homilii

 • Przygotowania do świadectw uczniów
Strona 21


Weekend Zapowiedzi Dorocznej Kwesty Katolickiej

( 31 stycznia do 1 lutego 2015 r.)


(Homilia proboszcza parafii oraz świadectwa uczniów)
Przygotowania do Weekendu Zobowiązań i Kolekty Dorocznej Kwesty Katolickiej
( przez cały tydzień od 2 lutego 2015 r.)

 • Procedury i scenariusz
Strona 22
Strona 27


Weekend Zobowiązań i Kolekty Dorocznej Kwesty Katolickiej – (7-8 lutego, 2015 r.)

(Homilia Ks. Arcybiskupa i zbiórka w kościele przeprowadzana przez proboszcza parafii)Strona 30Weekend Uzupełniający (14-15 lutego 2015 r.)
(Zbiórka w kościele prowadzona przez proboszcza lub lidera parafii)


Strona 34Dalsze zarządzanie Kampanią

 • Metody opracowywania zebranych zobowiązań i ofiar

 • Przypomnienia o spłatach zobowiązań

 • Miesięczne ogłoszenia w biuletynach parafialnych

 • Strategie realizacji zobowiązań

 • Telefoniczny program uzupełniający

 • Aktualizacja miesięcznych raportów

 • Pomoc i kontakt
Strona 38Instrukcja przekazania zobowiązań i formularz przekazu


Strona 41Ogłoszenia do biuletynów parafialnych na rok 2015
„Refleksja o wdzięczności” Thomas MertonStrona 43

Strona 51©Bannon Associates, Inc. And the Roman Catholic Archdiocese of Chicago (2015)

SŁUŻBA

BISKUP Robert Morneau

Stawianie Boga na pierwszym miejscu,

Odwzajemnianie – czyli proporcjonalne oddawanie dobra,

które otrzymaliśmy od Pana.

Ograniczanie się, by nie brać więcej, niż potrzebujemy

Spotkałem wczoraj całą grupę ludzi,
którzy zebrali się, aby podziękować Bogu za Jego miłość


I raz za razem mówili o radości i pokoju, jakie daje im

okazywanie hojności bliźnim.

Jednak nie słowa mnie poruszyły, ale ich zapewnienie, że skoro rzeczy posiadają swój porządek, na wszytko jest czas na tej ziemi.

Porządek ten bowiem pochodzi z Miłości, żyje w Miłości i prowadzi nas ku Miłości.

Poruszyła mnie słuszność tego sposobu pojmowania życia – radość dawania rodzi się bowiem z postawy poświęcania się dla innych.


Doroczna kwesta katolicka

Archidiecezja Chicago

Październik 2014


Drodzy Przyjaciele w Chrystusie,
Pragnę podziękować Wam, jako liderom parafialnym za to, że dzięki włożonym przez Was wysiłkom Doroczna Kwesta Katolicka 2014 mogła zostać zrealizowana, zyskując do dnia dzisiejszego kwotę $13,800,000 w złożonych deklaracjach. Sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie rzetelność parafii w przeprowadzeniu kampanii. Dzięki Waszej sumienności znacznie powiększyła się liczba uczestników kwesty, jak również wzrosła zebrana kwota. Raz jeszcze serdecznie dziękuję!
W tym roku zwrot dla parafii, które przekroczyły wyznaczone im cele wyniósł ponad $2,300,000. Jednakże, nadal jest wiele parafii, które nie osiągnęły określonych celów, dlatego poniższe procedury wciąż obowiązują podczas przeprowadzania kolejnej Kwesty w bieżącym 2015 roku.


 • Proboszczowie danej parafii powołują trzyosobowy Komitet Prowadzący.

 • Proboszczowie wraz z członkami Komitetu Prowadzącego uczestniczą w szkoleniu.

 • Proboszczowie osobiście kierują zbiórką, przeprowadzaną w kościele, która ma zapewnić, co najmniej 30% kwoty złożonych zobowiązań danej parafii.

Jeśli parafia postępuje zgodnie z planem, a pomimo tego nie osiąga wyznaczonego celu, nie będzie musiała wyrównywać różnicy pomiędzy wyznaczoną sumą, a zebraną kwotą, uzyskaną ze złożonych zobowiązań. Jeśli jednak sugerowany wyżej plan nie zostanie wdrożony w parafii i kwota docelowa nie zostanie osiągnięta, konieczne stanie się wyrównanie różnicy pomiędzy kwotą docelową, a sumą faktycznie zebraną. W przypadku, gdy wkład parafian przekroczy wyznaczony cel, parafie te otrzymają zwrotu nadpłaconej kwoty w wysokości 100% nadpłaty.


Cieszę się z udziału każdej parafii w Kweście Katolickiej 2015 i z góry dziękuję za podjęcie wysiłków w przeprowadzeniu tak ważnego dla Kościoła przedsięwzięcia.
Łączę się z Wami w modlitwie i proszę o modlitwę w mojej intencji..
Oddany w Chrystusie,

Francis J. Kane

Wikariusz Generalny

Archbishop Quigley Pastoral Center

835 North Rush Street • Chicago, Illinois 60611 • 312.534.7959 • FAX 312.534.7354

www.annualcatholicappeal.com

Wyzwanie 2015 roku a Doroczna Kwesta Katolicka
KLUCZOWE DATY DOROCZNEJ KWESTY KATOLICKIEJ 2015

(Kwesta Katolicka przeprowadzana jest każdego roku w ciągu trzech ostatnich weekendów

poprzedzających Środę Popielcową)
31 stycznia 1 lutego Weekend wstępnych ogłoszeń Kwesty

7- 8 lutego Weekend zobowiązań i składania ofiar

14 15 lutego Weekend uzupełniający Kwestę


Świadomi powierzonego nam obowiązku

Organizacja Dorocznej Kwesty Katolickiej służy dwom celom. Po pierwsze, zapewnia fundusze dla normalnego funkcjonowania naszych szkół, parafii, programów nauki religii, formacji duszpasterskiej, podejmowania wysiłków w obronie życia oraz działania Katolickiej Pomocy Humanitarnej. Po drugie, oferuje zwrot nadpłaty dla parafii, które przekroczyły kwoty docelowe zebrane w gotówce podczas Kwesty.


Prosimy, aby podczas trwania całej kampanii kłaść nacisk na obydwa cele Kwesty.

Uzyskanie funduszy dla sprawnego działania naszej archidiecezji rodzi potrzebę zwiększania kwoty tzw. podatku kurialnego. Kwoty te zapewniają także fundusze dla parafii, które otrzymując zwroty, mogą dowolnie gospodarować tymi pieniędzmi, które nie są opodatkowane przez archidiecezję. Jest to jedna z tych sytuacji, w której obie strony zyskują. Nie istnieją żadne logiczne dowody, że udział w Kweście, zgodnie z zatwierdzonym programem, ma negatywny wpływ na dochody parafii. Przeciwnie, badania potwierdzają, że ofiarność parafii rośnie wraz z zaakceptowaniem przez członków parafii koncepcji Dorocznej Kwesty.


Duszpasterstwa, programy i inne zobowiązania finansowane z Dorocznej Kwesty Katolickiej 2015


 1. Dotacje i stypendia dla szkół działających w biedniejszych rejonach naszej archidiecezji.

 2. Wspieranie parafialnych inicjatyw duszpasterskich, które zapewniają edukację religijną dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w uboższych okolicach naszej archidiecezji.

 3. Tworzenie i edukacja grup osób świeckich aktywnie zaangażowanych w misję Kościoła, np. diakonów.

 4. Kontynuowanie edukacji kapłanów, z akcentem na stałą duchową formację księży.

 5. Fundusze przeznaczone na funkcjonowanie parafii i szkół w uboższych społecznościach naszej Archidiecezji.

 6. Pomoc ubogim w innych krajach poprzez Katolicką Organizację Pomocy Humanitarnej (Catholic Relief Services).

 7. Wspieranie duszpasterstw, których misją szczególną jest udzielanie pomocy duchowej i materialnej najbardziej potrzebującym.

 8. SPREAD (Program edukacji religijnej dla osób specjalnej troski) w ponad 100 parafiach.

 9. Biuro Obrony Życia (wskazywanie postaw promujących życie od poczęcia do naturalnej śmierci) – Elizabeth Ministry, Project Rachel, Project Gabriel, programy dla młodzieży promujące czystość (cielesną i moralną).

Czym jest Doroczna Kwesta Katolicka?
Archidiecezja Chicago prowadzi doroczną kwestę (podobnie jak w przypadku większości diecezji w USA), aby pomóc w finansowaniu pracy jej szkół, agencji, duszpasterstw, biur oraz innych służb koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania archidiecezji. Bez takiej Kwesty wiele programów, w tym szkolenia, działalność duszpasterska, edukacja oraz służby administracyjne musiałyby być finansowane niemal w całości z podatku kościelnego. Ofiary uczynione na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej nie pochodzą z dochodów parafii, są oddzielną formą wspierania różnych dzieł Bożych prowadzonych w ramach naszej archidiecezji.
Dlaczego powinniśmy uczestniczyć w Dorocznej Kweście Katolickiej?
Istotnym zadaniem Kwesty jest umożliwienie parafianom włączenie się w system wspierania szkolnictwa katolickiego, działalności duszpasterskiej oraz wielu programów pomocowych prowadzonych w całej archidiecezji.

Doroczna Kwesta Katolicka ma również znaczenie wychowawcze. Daje ona możliwość liderom parafialnym na dyskusję na temat działalności Kościoła. Za każdym razem, kiedy odmawiamy „Wierzę w Boga”, potwierdzamy fakt, że jesteśmy członkami „Jednego, świętego i apostolskiego Kościoła”. Jednak ludzie często nie zastanawiają się nad znaczeniem tych słów. Doroczna Kwesta Katolicka daje możliwość do chwili refleksji nad faktem, że każdy katolik stanowiąc część lokalnego Kościoła należy jednocześnie do Kościoła powszechnego – czyli ogólnoświatowego.

Każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za własną parafie, ale również za dobro wspólne Kościoła w całej archidiecezji oraz na całym świecie. Stanowimy społeczność ludzi wierzących, dlatego też apel o przeprowadzenie Kwesty kierowany jest do członków wszystkich wspólnot w Archidiecezji Chicago.

Kwesta, kwoty docelowe i zwroty dla parafii
W jaki sposób ustalane są kwoty docelowe dla poszczególnych parafii?
Z nielicznymi wyjątkami, kwoty docelowe poszczególnych parafii ustalone zostały w wysokości 6% kolekty parafialnej (niedziele, święta, Boże Narodzenie, Wielkanoc) obliczonych na podstawie kwot zebranych w poprzednim roku fiskalnym.
Czy kwoty docelowe parafii są obowiązkowe?
Jeśli parafia wypełni poniższe kroki, osiągnięcie kwoty docelowej nie jest obowiązkowe.


 1. Parafia organizuje trzyosobowy Komitet odpowiedzialny za Kwestę.

 2. Komitet i proboszcz parafii będą uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych Dorocznej Kwesty.

 3. Proboszcz osobiście poprowadzi zbiórkę w kościele, która ma na celu zebrać przynajmniej 30% wszystkich zobowiązań parafii.

Jeśli parafia postępuje zgodnie z programem, a mimo to nie osiąga kwoty docelowej, wówczas nie będzie się od niej wymagać pokrycia różnicy pomiędzy kwotą docelową, a zebranymi funduszami.


Jednak, jeśli parafia nie działa zgodnie z programem, będzie zmuszona pokryć różnicę pomiędzy kwotą docelową, a zebranymi funduszami.
Co dzieje się w przypadku przekroczenia przez parafię kwoty docelowej?

W momencie gdy suma wpłaconych zobowiązań przekroczy wyznaczoną dla parafii kwotę docelową, 100% nadwyżki zostanie zwrócone do parafii w postaci rabatu. Parafie otrzymają czeki rabatowe nie później niż 1 listopada oraz po zakończeniu Kwesty. Parafie nie płacą od tej kwoty podatku na rzecz archidiecezji.W jaki sposób parafia może przekroczyć kwotę docelową?
Niżej opisujemy cztery kroki, które - jeśli będą przestrzegane - zapewnią parafii osiągnięcie lub nawet przekroczenie kwot docelowych.


 1. Parafianie, którzy złożyli ofiary na Kwestę w ostatnich latach otrzymają drogą pocztową list od arcybiskupa Cupicha na cztery tygodnie przed datą Kwesty przeprowadzanej w kościele. Wszystkie osoby, które ofiarowały na rzecz Kwesty kwotę ok. $1,000 zostaną zaproszone do Towarzystwa Lumen Cordium Society. Wszystkie rodziny, które dopiero zapisały się do parafii, otrzymają podobną korespondencję, jeśli wcześniej pozwoliły na aktualizację swoich danych poprzez firmy wysyłające koperty do parafian. Datki składane w formie bezpośredniej korespondencji wysyłanej pocztą, przynoszą większy dochód z każdej parafii niż ze zobowiązań podczas samej kolekty w kościołach.
 1. Kolejnym krokiem jest proces zbiórki ofiar podczas kolekty odbywającej się w kościele, w trakcie nabożeństw. Proces ten jest szczegółowo opisany w dalszej części tej instrukcji. W przypadku połączenia kolekty w kościele z akcją prowadzoną w formie bezpośredniej korespondencji wysyłanej pocztą, większość parafii przekracza kwotę docelową już podczas pierwszego weekendu trwania Dorocznej Kwesty Katolickiej. Gdy połączy się rezultat zbiórki poprzez korespondencję pocztową ze zbiórką w trakcie nabożeństw, wiele parafii przekracza kwotę docelową już w trakcie pierwszego weekendu zbiórki w kościele. Jednak wszystkie parafie proszone są o przeprowadzenie pełnego programu Kwesty, czyli poprzez dwa weekendy, aby upewnić się, że kwoty wpłacone przez parafian osiągnęły lub przekroczyły kwotę docelową. 1. Ponieważ wiele osób uczestniczy nieregularnie w programach takich jak Doroczna Kwesta Katolicka (aż 1/3 osób składających ofiary tym roku, nie uczestniczy we wstępnych etapach Kwesty w roku następnym). Archidiecezja przeprowadzi uzupełniającą korespondencję wysyłaną pocztą, by wesprzeć parafie, celem osiągnięcia lub przekroczenia kwoty docelowej i uzyskanie w ten sposób zwrotów.


Jednak żadna korespondencja uzupełniająca nie jest tak skuteczna, jak wstępna kampania promująca bezpośrednią korespondencję oraz rzetelne przeprowadzenie procesu kolekty w kościele podczas nabożeństw. Jeśli parafia nie zdoła uzyskać kwoty docelowej i jest daleka od jej osiągnięcia, prowadzona potem korespondencja nie wpłynie w znaczący sposób na zmianę tej sytuacji, czyli nie zostanie przekroczona kwota docelowa.


 1. Parafie, które mają problem ze spłaceniem zobowiązań swoich parafian, powinny skupi się na wykorzystaniu ogłoszeń przypominających o Kweście – np. w formie ogłoszeń w biuletynie czy w ogłoszeniach parafialnych). Propozycje takich ogłoszeń zamieszczamy w niniejszej instrukcji.

Wszystkie parafie powinny skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje biuro oraz konsultant programu Dorocznej Kwesty Katolickiej. W przypadku napotkania na jakiekolwiek trudności w trakcie trwania Kwesty prosimy o kontakt. Telefony kontaktowe oraz adresy e-mailowe znajdują się na tylnej okładce niniejszej instrukcji.

Dlaczego program zbiórki przeprowadzanej w kościele podczas nabożeństw jest tak ważny?

Zobowiązania przesyłane pocztą to prawie 32% ze wszystkich złożonych zobowiązań zaś

65% to liczba zobowiązań zebrana podczas kolekty w kościołach. Pozostałe 3% to zobowiązania złożone przez Internet, przypomnienia telefoniczne, etc.
Średnia zobowiązań wysyłanych pocztą reprezentuje 40% z całości zebranej kwoty oraz 55% z kwoty zebranej bezpośrednio w kościołach. Pozostałe 5% kwoty pochodzą z zobowiązań złożonych przez Internet lub przypomnienia telefoniczne.
Zobowiązania składane pocztą wynoszą średnio $252.85 zaś zobowiązania złożone w kościele wynoszą średnio $166.66.
Dlatego też parafie proszone są do zachęcania swoich wiernych do popierania kolekty drogą korespondencyjną i odsyłania swoich zobowiązań na kilka tygodni przed weekendem składania zobowiązań w kościele. Promocja wysyłania zobowiązań pocztą jest najbardziej efektywna używając ogłoszeń w biuletynach oraz Rekomendującego Listu proboszcza parafii”, który jest załączony w obecnej Instrukcji (patrz Spis treści)
Przez wzrost zainteresowania parafian przesyłaniem zobowiązań pocztą, parafia znacznie zwiększy kwotę deklarowanych ofiar, co jednocześnie pomoże jej w przekroczeniu wyznaczonego celu, a tym samym powiększy kwotę rabatu dla parafii.
Parafie nie muszą obawiać się, że silna promocja składania zobowiązań pocztą może doprowadzić do otrzymania kwoty mniejszej niż 30% ze zbiórki w kościele.
List ks. Arcybiskupa jest pierwszą korespondencją, jaką wierni otrzymują pocztą. Wysyłany jest do byłych ofiarodawców, a także do tych rodzin, które stosunkowo niedawno zapisały się do parafii. Drugą grupę stanowią rodziny, których nazwiska udostępnia parafia, pozwalając na użycie swojej listy parafian, do których są wysyłane miesięczne koperty, lub gdy parafia samodzielnie zaktualizuje listę Dorocznej Kwesty Katolickiej.
Z odpowiedzi na list Księdza Arcybiskupa wiadomo, że w przeciętnej parafii, podczas Weekendu Kolekty i Zobowiązań, około 25% rodzin obecnych w kościele, przesłało już swoje zobowiązania pocztą. Wynika z tego, że 75% parafian w ogóle nie odpowiedziało na list ks. Arcybiskupa. Dlatego też tak ważne jest przeprowadzenie kolekty i zbiórki zobowiązań w kościele, podczas pierwszego i drugiego weekendu Dorocznej Kwesty.

Bardzo ważnym elementem jest również przeprowadzenie pełnego programu kolekty, zgodnie ze wskazówkami planu kampanii, ponieważ informacje o Kweście dotrą do dużo większej liczby osób, niż tylko przez przeprowadzanie zbiorki w domach, czy zatrzymywanie parafian w przedsionku kościoła i zachęcanie do zabierania formularzy do domu. Proces zbiórki w kościele, w trakcie nabożeństw zapewnia, że każdy parafianin uczęszczający na Mszę podczas pierwszego i drugiego weekendu Kwesty Katolickiej będzie rozumiał, że został poproszony do podjęcia zobowiązania w tym momencie.


Dlaczego proces zbiórki w kościele, w trakcie nabożeństwa, musi zostać zakończony podczas Weekendu Uzupełniającego Kwestę?
Wielu katolików nie uczęszcza każdego weekendu na Mszę św. do własnej parafii. Jeśli opuszczą Mszę podczas Weekendu Zbiórki i Zobowiązań, istnieje większe prawdopodobieństwo, że złożą ofiary podczas Weekendu Uzupełniającego w ławkach kościelnych, niż że zatrzymają się po Mszy św. w wyznaczonym miejscu, by złożyć ofiarę. Jeśli parafia zbliży się lub przekroczy kwotę docelową pierwszego Weekendu Zbiórki i Zobowiązań, ofiary z Weekendu Uzupełniającego, zostaną przekazane tej parafii w postaci zwrotów. Jeśli parafia nie zbierze kwoty docelowej, w trakcie Weekendu Zbiórki i Zobowiązań, ofiary z drugiego Weekendu Uzupełniającego zostaną przekazane na uzupełnienie lub przekroczenie kwoty docelowej.

Kalendarz Dorocznej Kwesty Katolickiej 2015

Data Działania

Od 20 października do Proboszcz parafii oraz Komitety Dorocznej Kwesty

4 listopada, 2014 Katolickiej uczestniczą w warsztatach szkoleniowych.
1 listopada, 2014 Ogłoszenia na rok 2015 do biuletynów i ogłoszeń parafialnych oraz wezwania do wykorzystania w Modlitwie wiernych zostają zamieszczone na witrynie internetowej.
Tydzień 5 stycznia, 2015 Proboszczowie wysyłają listy wspierające Kwestę (do wyboru)
Tydzień 13 stycznia, 2015 Wszyscy parafianie, którzy złożyli ofiary w ostatnich latach oraz ci, którzy zostali dodani po aktualizacji list korespondencyjnych otrzymują list od Arcybiskupa, broszurę, formularz darowizny oraz kopertę zwrotną.

3- 4 stycznia, 2015 Parafie rozpoczynają używanie wezwań w Modlitwie wiernych i zamieszczają ogłoszenia w biuletynach parafialnych oraz podczas ogłoszeń informując o korespondencji pocztą od ks. Arcybiskupa.

12-16 stycznia 2015 Parafie otrzymują materiały dotyczące Kwesty Katolickiej.
Od 3-4 stycznia do Parafie kontynuują ogłoszenia w biuletynach oraz w

14 – 15 lutego, 2015 ogłoszeniach parafialnych oraz używają wezwań w Modlitwie Powszechnej.
Tydzień 26 stycznia, 2015 Komitety przygotowują biuletyny oraz broszury na Weekend Przygotowujący do Kwesty Katolickiej. Kontynuujemy wezwania w Modlitwie Wiernych. Proboszczowie parafii przygotowują homilie.

31 stycznia – 1 lutego, 2015 Przeprowadzenie Weekendu Zapowiedzi o Kweście Katolickiej

Ogłoszenia biuletynowe i parafialne, Modlitwa Wiernych, homilie proboszczów, świadectwa uczniów oraz broszury Dorocznej Kwesty Katolickiej umieszczone w biuletynach parafialnych.

  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość