Strona główna

Spis treści tomu XI „Premislia Christiana”


Pobieranie 23.27 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23.27 Kb.
SPIS TREŚCI

tomu XI „Premislia Christiana”

Wstęp ...................................................................................................... 9
Ks. abp Edward Nowak - Rzym

Procesy beatyfikacyjne i beatyfikacje męczenników z okresu

komunizmu w krajach byłego bloku socjalistycznego .......................... 11
Ks. abp Edward Nowak - Rzym

Prawodawstwo kanoniczne odnośnie do spraw kanonizacyjnych

po dwudziestu latach od promulgacji .................................................... 57
Ks. abp Edward Nowak - Rzym

Józef Sebastian Pelczar (1842-1924) ..................................................... 71Biographia episcopi Premisliensis s. Josephi Sebastiani Pelczar (1842-1924)
Ks. [Abp] Józef Teodorowicz

[Błogosławiony Abp] Ks. Zygmunt Szczęsny Feliński (+1895)......... 83


Ks. Dariusz Dziadosz - Przemyśl

Jaka jest recepta na niebo? Czyli o tym jak bogaty człowiek

przychodzi do Jezusa szukając życia wiecznego (Mk 10,17-31) .......... 93
Ks. Wacław Siwak - Przemyśl

Źródła poznania teologii maryjnej bł. ks. Jana Balickiego ................... 111


Ks. Norbert Podhorecki - Przemyśl

Epistemologiczny postulat prawdy w kontekście pluralistycznej

teologii religii ........................................................................................ 125
Ks. Kazimierz Bełch - Przemyśl

Praktyka częstej Komunii świętej ......................................................... 145


Ks. Dariusz Dziadosz - Przemyśl

Chrześcijanin człowiekiem różańca ...................................................... 161


Ks. Władysław Piętowski – Czarna k. Łańcuta

Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

parafii w dekanacie Łańcut II w roku 2003 .......................................... 177
Krzysztof R. Prokop

Sukcesja apostolska pasterzy Kościoła przemyskiego

w XIX i XX stuleciu ............................................................................. 189
P. Stephanou TJ

Dziewięćsetpięćdziesięciolecie (1054) rozłamu w chrześcijaństwie .... 221


Ks. Henryk Borcz - Przemyśl

Represyjna polityka władz komunistycznych wobec diecezji

przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1944-1956 ...................... 233
Ks. Marian Wolicki - Przemyśl

Problem jaźni w filozofii i psychologii ................................................. 275


Stanisław Małek - Przemyśl

Obraz ojca w pojęciu mężczyzn ubiegających się o stwierdzenie

nieważności sakramentu małżeństwa ................................................... 287
Stanisław Małek - Przemyśl

Obraz siebie w rozumieniu kobiet ubiegających się o stwierdzenie

nieważności sakramentu małżeństwa ................................................... 295
Ks. Marian Rojek - Przemyśl

Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego

oraz Instytutu Teologicznego w Przemyślu

za rok akademicki 2002/2003 ............................................................... 303


Ks. Marian Rojek - Przemyśl

Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego

oraz Instytutu Teologicznego w Przemyślu

za rok akademicki 2003/2004 ............................................................... 323


s. Elżbieta Ślemp

Wikary z Sądowej Wiszni. Ks. bp Bolesław Łukasz Taborski (1917-2004) 337


Ks. Henryk Hazik - Skołoszów

Śp. ks. dr Józef Sroka (1938-2004) ....................................................... 343

Wykaz jego publikacji ...........................................................................361
Recenzje

Roman Pelczar, Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.), Warszawa 1998, ss. 224, 2 mapy(ks. Sławomir Zych) .............................................................................. 371
Pius Bełch OP, Ks. prałat Józef Bełch (1909-1993). Życie i dzieło społecznika i publicysty, żołnierza AK i więźnia UB, b.m. 2003,

ss. [6], 174, [4], il. (ks. Tadeusz Śliwa) ................................................ 372


Augustyn Jankowski OSB, Duch Święty Dokonawcą zbawienia.

Nowy Testament o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego, Kraków 2003, WAM, ss. 174 (ks. Tomasz Jelonek) ............................. 375


Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, red. J. Kupny, S. Fel, Katowice 2003, ss. 259

(ks. Kazimierz Bełch) ............................................................................ 376
Ks. Zbigniew Kosik, Egzorta w kaznodziejstwie szkolnym,

Kraków 2003, Papieska Akademia Teologiczna, Wydawnictwo

UNUM, ss. 289 (ks. Jan Twardy) ......................................................... 382
Rollin Armour, Islam, chrześcijaństwo i Zachód, Kraków 2004,

WAM, ss. 310 (ks. Tomasz Jelonek) ..................................................... 386


Rollin Armour, Islam, chrześcijaństwo i Zachód, Kraków 2004,

WAM, ss. 310 (o. Stanisław Obirek TJ) ............................................... 387


Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński, polski,

t. 4 (1511-1870), Lateran V, Trydent, Watykan I., Kraków

2004, WAM, ss. 1000 (ks. Czesław S. Bartnik) .................................... 388
Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński, polski,

t. 4 (1511-1870), Lateran V, Trydent, Watykan I., Kraków

2004, WAM, ss. 1000 (ks. Tomasz Jelonek) ......................................... 390
Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński, polski,

t. 4 (1511-1870), Lateran V, Trydent, Watykan I., Kraków

2004, WAM, ss. 1000 (ks. Jan Kracik) ................................................. 391
Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński, polski, t. 4 (1511-1870), Lateran V, Trydent, Watykan I., Kraków 2004, WAM, ss. 1000 (Jerzy Wyrozumski) ................................................................................................................ 392
Augustyn Jankowski OSB, Bliżej Bogarodzicy, Kraków 2004,

WAM, ss. 231 (ks. Tomasz Jelonek) ..................................................... 393


Zdzisław J. Kijas OFM Conv, Początki świata i człowieka

(Myśl Teologiczna 44), Kraków 2004, WAM, ss. 304(ks. Andrzej Anderwald) ....................................................................... 394
Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, WAM,

ss. 1714 (ks. Wojciech Bołoz) ............................................................... 398


Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, WAM,

ss. 1714 (Aniela Dylus) ......................................................................... 399


Gerd Theissen, Czasy Jezusa, Kraków 2004, WAM, ss. 167

(ks. Jan Kracik) ..................................................................................... 402
Gerd Theissen, Czasy Jezusa, Kraków 2004, WAM, ss. 167

(o. Stanisław Obirek TJ)........................................................................ 402
Jan Władysław Woś, Santa Sede e Corona polacca nella

corispondenza di Annibale di Capua (1586-1591), Trento

2004, ss. 320. (ks. Taduesz Śliwa )........................................................ 404
Stanisław Wszołek, Wprowadzenie do filozofii religii (Myśl

Filozoficzna), Kraków 2004, WAM, ss. 260 (Alicja Łyskawska) ........ 407


Cataldo Zuccaro, Teologia śmierci (Myśl Teologiczna 45),

Kraków 2004, WAM, ss.159 (ks. Jacek Kędzierski) ............................ 408


ks.. Andrzej Zwoliński, Obraz w relacjach społecznych,

Kraków 2004, WAM, ss. 481 (ks. Tomasz Jelonek) ............................. 410


Augustyn Jankowski 0SB, Rozwój chrystologii Nowego

Testamentu (Myśl Teologiczna 46), Kraków 2005, WAM,

ss. 192 (ks. Tomasz Jelonek) ................................................................. 411
Tadeusz Ślipko SJ, Zarys etyki szczegółowej – Tom 1, (Myśl

Filozoficzna) Kraków 2005, WAM, ss. 436 (ks. Tomasz Jelonek) ....... 413


Ilarco Tancon, Lo scienziato Tito Livio Burattini (1617-1681)

al servizio dei re di Polonia, Trento 2005, Università degli

Studi di Trento, ss. 193 (ks. Aleksander Kustra) ...................................415

Bibliografie
Ks. Jan Twardy - Przemyśl

Bibliografia na temat Eucharystii w języku polskim

z lat 1964-2005 ..................................................................................... 419
dk. Grzegorz Delmanowicz - Przemyśl

Pontyfikat Jana Pawła II a środki społecznego przekazu.

Bibliografia papieskich wypowiedzi (1978-2005) ................................ 427


Wykaz prac magisterskich przygotowanych w toku studiów

w Instytucie Teologicznym - Wyższym Seminarium

Duchownym w Przemyślu w latach 1972-2004

(zestawiła Anna Bardzińska) ................................................................. 451

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość