Strona główna

Spis treści


Pobieranie 67.73 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar67.73 Kb.
INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOALARMU BEZPILOTOWEGOSpis treści:


01) Zasilanie

02) Włączanie

03) Wyłączenie

04) Pamięć alarmowania

05) Awaryjne wyłączenie

06) Tryb serwisowy

07) Dodatkowa blokada silnika

08) Antynapad01. Zasilanie


Alarm posiada stałą wewnętrzną pamięć, odłączenie zasilania nie powoduje zmiany ustawień systemu.

02. Włączanie


Kiedy alarm jest wyłączony i stacyjka wyłączona, naciśnij fabrycznego pilota samochodu, drzwi zostaną zamknięte, alarm zostanie włączony, dioda LED zacznie migać. Potwierdzenie włączenia może być kierunkowskazami i syreną w zależności od ustawienia systemu.
* Włączenie bez czujników dodatkowych

-

Wyłącz stacyjkę i otwórz drzwi

-

a) Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik serwisowy tak długo aż dioda LED mignie 1 raz, strefa prealarmu jest wyłączona.

b) Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik serwisowy tak długo aż dioda LED mignie 2 razy, wszystkie czujniki dodatkowe są wyłączone.-

Zamknij drzwi i naciśnij fabrycznego pilota samochodu, drzwi zostaną zamknięte, alarm jest włączony bez czujników dodatkowych.

*

Czujniki będą odłączone aż do czasu ponownego włączenia stacyjki.

03. Wyłączanie


Kiedy alarm jest załączony naciśnij fabrycznego pilota samochodu drzwi zostaną otwarte, alarm będzie wyłączony. Syrena piknie dwa razy kierunkowskazy migną dwa razy w zależności od ustawienia systemu.
04. Pamięć alarmowania

Jeżeli system alarmował podczas naszej nieobecności syrena piknie 4 razy, kierunkowskazy migną 3 razy, dioda LED wskaże przyczynę alarmu:

1 mignięcie czujnik uderzeniowy 2 mignięcia czujnik dodatkowy (np.ultradźwiekowy)

3 mignięcia klapa 4 mignięcia drzwi

5 mignięć stacyjka

Pamięć alarmowania zostanie skasowana po otwarciu drzwi lub włączeniu stacyjki.


05. Awaryjne wyłączanie


Awaryjne wyłączenie używamy do wyłączenia alarmu gdy:

- system alarmował

- włączyła się funkcja dodatkowej blokady silnika

- włączył się antynapad

- zgubimy oryginalnego pilota samochodu
Procedura awaryjnego wyłączenia:

- Włącz stacyjkę

- Dioda LED zacznie migać

- Naciśnij wyłącznik serwisowy po ilości mignięć, która jest ustawiona w kodzie PIN (fabrycznie 1 mignięcie)

- Alarm zostanie wyłączony

*

Jeżeli 3 razy źle nacisnąłeś wyłącznik serwisowy musisz odczekać 3 minuty aby alarm można było wyłączyć awaryjnie.

06. Tryb serwisowy

Tryb serwisowy jest przydatną funkcją gdy oddajemy auto np. do przeglądu lub serwisu. W trybie serwisowym alarm nie reaguje na fabrycznego pilota.
-

-

-Włącz stacyjkę

Naciśnij wyłącznik serwisowy na 6 sekund

Syrena piknie raz dioda LED zapali się światłem ciągłym

System jest zablokowany.-

Wyjście z trybu serwisowego przeprowadzamy tak samo jak wejście

Syrena piknie 2 razy dioda LED zgaśnie.

07. Dodatkowa blokada silnika (fabrycznie - nie)

Kiedy funkcja jest włączona:-

Kiedy zgasisz silnik otworzysz i zamkniesz drzwi samochodu, dioda LED zacznie migać

-

Po 10 sekundach zostanie włączona blokada silnika
*Ponowne otwarcie drzwi przerywa odliczanie czasu

*Włączenie alarmu natychmiast włącza dodatkową blokadę


Wyłączenie dodatkowej blokady:

-

Przy rozbrojonym alarmie: użyj awaryjnego wyłączenia lub włącz i wyłącz alarm fabrycznym pilotem samochodu08. Antynapad (fabrycznie – wyłączony)

Kiedy funkcja jest włączona:

Antynapad będzie uruchomiony jeżeli:

-

Stacyjka jest włączona

-

Drzwi zostaną otwarte i zamknięte

-

System zaczyna odliczanie czasu 30 sekund. Dioda LED miga co 2 sekundy

-

Po 20 sekundach kierunkowskazy i syrena zaczną przypominać przez 10 sekund o włączeniu antynapadu.

Po tym czasie kierunkowskazy i syrena alarmują blokada silnika zostaje włączona.


Wyłączenie antynapadu:

-

Przed upływem 30 sek. kiedy funkcja antynapadu jeszcze się nie uaktywniła naciśnij wyłącznik serwisowy.

-

Po 30 sek. jeżeli antynapad jest już aktywny można go wyłączyć tylko za pomocą awaryjnego wyłączenia.

Uwaga: Zgodnie z przepisami UE kiedy włączysz funkcję antynapadu odciętym obwodem może być tylko rozrusznik.

Marka pojazdu ................................................................


Nr rejestracyjny .........................................


Data montażu ............................................


Pieczątka:


INSTRUKCJA DLA INSTALATORA
Wejście w tryb programowania

- Kiedy alarm jest wyłączony

- Otwórz drzwi, włącz stacyjkę

- Naciśnij wyłącznik serwisowy 3 razy

- Syrena zapiszczy przez 2 sekundy jesteś w trybie programowania

- Naciśnij wyłącznik serwisowy tyle razy jaką funkcję chcesz zmienić

- Ustawienie funkcji zmienia się naprzemiennie

- Wyjście z trybu programowania następuje samoczynnie po 10 sekundach lub przez wyłączenie stacyjki i jest potwierdzone syreną.Tabela ustawień

Funkcja


Potwierdzenie

Ustawienia

1 Piknięcie

2 Piknięcia

3 Piknięcia

4 Piknięcia

1

1 piknięcie

Dodatkowa blokada silnika

Nie

Tak2

2 piknięcia

Antynapad

Wyłączony

Załączony3

3 piknięcia

Opóźnienie antynapadu

30 sekund

60 sekund4

4 piknięcia

Opóźnienie wejść drzwi

Nie

25 sekund

45 sekund

60 sekund

5

5 piknięć

Potwierdzenie dźwiękiem

Nie

Tak6

6 piknięć

Potwierdzenie kierunkowskazami

Nie

Tak7

7 piknięć

Rozbrajanie systemu

Podwójne

Pojedyncze8

8 piknięć

Wyłączenie alarmowania

Awaryjnie

Normalnie9

9 piknięć

PIN kod

1 mignięcie

2~10 mignięć

Fabryczne ustawienia są na 1 piknięcie

01. Dodatkowa blokada silnika (fabrycznie - nie)


Kiedy funkcja jest włączona:

-

Kiedy zgasisz silnik otworzysz i zamkniesz drzwi samochodu, dioda LED zacznie migać

-

Po 10 sekundach zostanie włączona blokada silnika
*Ponowne otwarcie drzwi przerywa odliczanie czasu

*Włączenie alarmu natychmiast włącza dodatkową blokadę


Wyłączenie dodatkowej blokady:

-

Przy rozbrojonym alarmie: użyj awaryjnego wyłączenia lub włącz i wyłącz alarm fabrycznym pilotem samochodu02. Antynapad (fabrycznie – wyłączony)


Kiedy funkcja jest włączona:

Antynapad będzie uruchomiony jeżeli:-

Stacyjka jest włączona

-

Drzwi zostaną otwarte i zamknięte

-

System zaczyna odliczanie czasu 30 sekund. Dioda LED miga co 2 sekundy

-

Po 20 sekundach kierunkowskazy i syrena zaczną przypominać przez 10 sekund o włączeniu antynapadu.

Po tym czasie kierunkowskazy i syrena alarmują blokada silnika zostaje włączona.


Wyłączenie antynapadu:

-

Przed upływem 30 sek. kiedy funkcja antynapadu jeszcze się nie uaktywniła naciśnij wyłącznik serwisowy.

-

Po 30 sek. jeżeli antynapad jest już aktywny można go wyłączyć tylko za pomocą awaryjnego wyłączenia.


Uwaga: Zgodnie z przepisami UE kiedy włączysz funkcję antynapadu odciętym obwodem może być tylko rozrusznik.
03. Opóźnienie antynapadu (fabrycznie – 30 sek.)


Jest to czas po jakim funkcja antynapadowa zostanie uruchomiona. Fabryczne ustawione jest na 30 sekund można to przedłużyć na 60 sekund.

04. Opóźnienie wejść drzwi (fabrycznie – nie)


Jeżeli podczas załączania alarmu któraś ze stref jest naruszona, to alarm zasygnalizuje to 3-krotnym piknięciem syreny i 3-krotnym mignięciem kierunkowskazów. Strefa ta zostanie odłączona do czasu ustania przyczyny.
Kiedy funkcja jest ustawiona na zwłokę 25, 45 lub 60 sekund to system podczas załączania nie reaguje na wyłączniki drzwiowe przez ten okres. Daje to możliwość podpięcia alarmu bezpośrednio do lampki oświetlenia wnętrza z opóźnionym przygasaniem.

05. Potwierdzenie syreną (fabrycznie – nie)


Kiedy ustawione jest na nie:

Syrena nie pika przy włączaniu i wyłączaniu alarmu.


Kiedy ustawione jest na tak:

Syrena potwierdza włączenie alarmu 1 piknięciem i wyłączenie 2 piknięciami.06. Potwierdzenie kierunkowskazami (fabrycznie – nie)


Kiedy ustawione jest na nie:

Kierunkowskazy nie migają przy włączaniu i wyłączaniu alarmu.

*Zalecane do samochodów które mają własne potwierdzenie kierunkowskazami.
Kiedy ustawione jest na tak:

Kierunkowskazy potwierdzają 1 mignięciem włączenie i 2 mignięciami wyłączenie alarmu.


07. Rozbrajanie systemu (fabrycznie – podwójne)


Kiedy ustawione jest na podwójne:

Do rozbrojenia alarmu potrzebny jest sygnał plusa z siłownika centralnego zamka oraz drugi sygnał plusa na przewód biały (przewód blokujący) np. z kierunkowskazów.


Kiedy ustawione jest na pojedyncze:

Alarm rozbraja się sygnałem plusa z siłownika centralnego zamka


*Bez względu na ustawienie tej funkcji do włączania alarmu zawsze jest potrzebny sygnał plusa na przewód biały.

08. Wyłączenie alarmowania (fabrycznie – awaryjnie)


Jeżeli system alarmuje można go wyłączyć na dwa sposoby:

Kiedy ustawione jest na awaryjnie:

Podczas alarmowanie system można wyłączyć przez awaryjne wyłączenie PIN kodem, lub poczekać aż syrena przestanie alarmować i wtedy można wyłączyć fabrycznym pilotem.

* Zalecane do samochodów w których otwieranie centralnego zamka kluczykiem powoduje wyłączenia alarmowania.


Kiedy ustawione jest na normalnie:

System można wyłączyć zawsze fabrycznym pilotem.09. PIN kod (fabrycznie 1 mignięcie)


Programowanie PIN kodu:

Wejdź w ustawienia funkcji 9

Dioda LED zacznie migać

Naciśnij wyłącznik serwisowy po liczbie mignięć jaką chcesz ustawić.
Schemat podłączenia:


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość