Strona główna

Spis treści Wstęp 2 Wykaz definicji 3 Część alfabetyczna 3 Część graficzna 8 Wstęp


Pobieranie 60.42 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar60.42 Kb.

Tezaurus mitologii skandynawskiej

Autorki:


Magdalena Mazur

Izabela Wilczyńska

Toruń, 31 marca 2011

Spis treści

Wstęp 2


Wykaz definicji 3

Część alfabetyczna 3

Część graficzna 8
Wstęp
Niniejszy tezaurus powstał na zajęciach z działalności informacyjnej prowadzonej w ramach studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Celem poniższego tezaurusa jest zapoznanie czytelników ze słownictwem pochodzącym z mitologii skandynawskiej. Składa się z następujących części: wprowadzenie, spis definicji część alfabetyczno – hierarchiczna i część graficzna. Dobór słownictwa oparty na metodzie dedukcyjnej, słownictwo zostało zaczerpnięte z powyższych źródeł:


  1. Mity skandynawskie / Rafał Maciszewski. - Warszawa : "DiG", 2002

  2. Ilustrowany leksykon mitologii wikingów / Andrzej M. Kempiński. - Poznań : "Kurpisz", 2003

  3. Edda poetycka / ze staroislandzkiego przeł. i oprac. Apolonia Załuska-Strömberg. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986

  4. Bogowie Germanów : szkice o kształtowaniu się religii skandynawskiej / Georges Dumézil ; przeł. Anna Gronowska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006

  5. Metodologia skandynawska w epoce wikingów / Leszek Paweł Słupecki. – Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2006

W jego skład wchodzi 41 deskryptorów i 16 askryptorów. Za deskryptory zostały uznane : rzeczowniki i nazwy własne w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Nie zostały uwzględnione nazwy pochodzące z języka łacińskiego


Między deskryptorami i askryptorami występują następujące relacje:
Relacje ekwiwalencji (odpowiedniości wyszukiwawczej)- np.

I Olbrzymy U Thursy

II Svartalfar U Karły
Relacje hierarchiczne- np.

I Njord


SD Wanowie

II Asgard

WD Walhala

WD Bifrost

WD Gladsheim
Relacje kojarzeniowe – np.

I Bifrost

KD Walhala

KD Galdsheim

II Frej

KD Freja


KD Njord
Stosowane skróty:

DEF Definicja

NU Nie używaj

U Używaj


SD Deskryptor szerszy

WD Deskryptor węższy

KD Deskryptor kojarzeniowy

Wykaz definicji:

Alfheim kraina między niebem a ziemią, siedziba Alfów oraz boga Freya


Alfy dobre duchy jasności, słońca

Andwari karzeł, syn Oinna, w postaci szczupaka mieszkał w wodospadzie Andwarafos, gdzie strzegł skarbu

Asgard królestwo Asów, rozciągające się wysoko nad ziemią, pod obłokami
Asowie jeden z dwu szczepów bogów nordyckich (drugim byli Wanowie)
Baldr bóg jasności z rodu Asów
Bifrost most łączący świat ludzi (Midagrd) i świat Asów (Asgard)
Dain karzeł, który zrobił naszyjnik Hildiswin Dl bogini Freyji
Disy duch opiekuńczy człowieka
Fjalar jeden z karłów którzy zabili Kwasira

Freja bogini płodności i urodzaju


Frey bóg płodności
Frigg bogini z rodu Asów
Fylgje dusza ludzka i jednocześnie duch opiekuńczy
Galar jeden z karłów którzy zabili Kwasira

Gladsheim jeden z pałaców Asgardu, mieściła się w nim Walhalla


Heimdal bóg jasności
Hel świat umarłych, królestwo bogini Hel
Hoenir bóg z rodu Asów, który obdarzył duszą pierwszą parę ludzi : Aska i Emblę
Jotunheim państwo olbrzymów
Karły jedno z plemion istot mitycznych
Loki syn olbrzymów, osobnik bardzo kapryśny
Midgard świat ludzi, ziemia
Mimir opiekun wód, mędrzec
Modsognir praprzodek karłów
Muspelheim mityczna kraina ognia
Nifelheim świat umarłych
Njord bóg wód przybrzeżnych, stworzony przez Wanów
Norny nordyckie boginie losu
Odyn najwyższy z Asów, który posiadał największa wiedzę
Svartalfheim świat karłów
Thor bóg gromu i błyskawic

Thrym olbrzym, który ukradł Thorowi jego młot


Thursy jedno z plemion istot mitycznych, olbrzymy

Tyr jednoręki bóg wojny


Walhalla sala w pałacu Gladsheim
Wanheim kraina Wanów
Walkirie dziewice-wojowniczki, zajmujące się walczącymi w czasie bitwy

Wanowie jeden z dwu boskich szczepów; rządzili siłami przyrodyCzęść alfabetyczna:


Alfheim

SD Świat mitologiczny

KD Asgard

KD Hel


KD Jotunheim

KD Midgard

KD Muspelheim

KD Nifelheim

KD Svartlafheim

KD Wanheim


Alfy

NU ellfy


NU jasne elfu

NU ljosalfar

SD istoty mityczne

KD Asowie

KD Disy

KD FylgjeKD Karły

KD Norny


KD Thursy

KD Walkirie

KD Wanowie
Allfodr U Odyn
Andwari

SD Karły


KD Dain

KD Fjalar

KD Galar

KD Modsognir


Asgard

SD Świat mitologiczny

WD Walhala

WD Bifrost

WD Gladsheim

KD Alfheim

KD Hel

KD JotunheimKD Midgard

KD Muspelheim

KD Nifelheim

KD Svartlafheim

KD Wanheim
Asowie

SD Istoty mityczne

WD Tyr

WD Odyn


WD Thor

WD Baldr


WD Heimdal

WD Hoenir

WD Frigg

KD Alfy


KD Asowie

KD Disy


KD Fylgje

KD Karły


KD Norny

KD Thursy

KD Walkirie

KD Wanowie


Baldr

SD Asowie

KD Frigg

KD Heimdal

KD Hoenir

KD Odyn


KD Thor

KD Tyr
Bifrost

SD Asgard

KD Walhala

KD Galdsheim
Czarne elfy U Karły
Dain

SD Karły


KD Andwari

KD Fjalar

KD Galar

KD Modsognir


Disy

SD Istoty mityczne

KD Alfy

KD AsowieKD Fylgje

KD Karły


KD Norny

KD Thursy

KD Walkirie

KD Wanowie


Elfy U Alfy
Fjalar

SD Karły


KD Andwari

KD Dain


KD Galar

KD Modsognir


Freja

SD Wanowie

KD Frej

KD Njord
FrejNU Vanagod

SD Wanowie

KD Freja

KD Njord
Frigg

NU Hlin

SD AsowieKD Baldr

KD Heimdal

KD Hoenir

KD Odyn


KD Thor

KD Tyr
Fylgje

SD Istoty mityczne

KD Alfy


KD Asowie

KD Disy


KD Karły

KD Norny


KD Thursy

KD Walkirie

KD Wanowie
Galar

SD Karły


KD Andwari

KD Dain


KD Fjalar

KD Modsognir


Gladsheim

SD Asgard

KD Bifrost

KD Walhala


Heimdal

SD Asowie

KD Baldr

KD Frigg


KD Hoenir

KD Odyn


KD Thor

KD Tyr
Hel

NU Nifelhel

SD Świat mitologiczny

KD Alfheim

KD Asgard

KD Jotunheim

KD Midgard

KD Muspelheim

KD Nifelheim

KD Svartlafheim

KD Wanheim


Hlin U Frigg
Hoenir

SD Asowie

KD Baldr

KD Frigg


KD Heimdal

KD Odyn


KD Thor

KD Tyr
Hrimthuroswie U Thursy


Hropt U Odyn
Istoty mityczne

WD Alfy


WD Asowie

WD Disy


WD Fylgje

WD Karły


WD Norny

WD Thursy

WD Walkirie

WD Wanowie


Jasne elfy U Alfy
Jotunheim

SD Świat mitologiczny

KD Alfheim

KD Asgard

KD Hel

KD MidgardKD Muspelheim

KD Nifelheim

KD Svartlafheim

KD Wanheim


Jotunowie U Thursy
Karły

NU czarne elfy

NU svartalfar

SD istoty mityczne

WD Andwari

WD Dain


WD Fjalar

WD Galar


WD Modsognir

KD Alfy


KD Asowie

KD Disy


KD Fylgje

KD Norny


KD Thursy

KD Walkirie

KD Wanowie
Ljosalfar U Alfy
Loki

SD Thursy

KD Mimir

KD Thrym
Midgard

SD Świat mitologiczny

KD Alfheim

KD Asgard

KD Hel


KD Jotunheim

KD Muspelheim

KD Nifelheim

KD Svartlafheim

KD Wanheim
Mimir

SD Thursy

KD Loki

KD Thrym
ModsognirSD Karły

KD Andwari

KD Dain

KD FjalarKD Galar
Muspelheim

SD Świat mitologiczny

KD Alfheim

KD Asgard

KD Hel

KD JotunheimKD Midgard

KD Nifelheim

KD Svartlafheim

KD Wanheim


Nifelheim

SD Świat mitologiczny

KD Alfheim

KD Asgard

KD Hel

KD JotunheimKD Midgard

KD Muspelheim

KD Svartlafheim

KD Wanheim


Nifelhel U Hel
Njord

SD Wanowie

KD Frej

KD Freja
NornySD Istoty mitologiczne

KD Alfy


KD Asowie

KD Disy


KD Fylgje

KD Karły


KD Thursy

KD Walkirie

KD Wanowie
Odyn

NU Allfodr

NU Hropt

NU Valfodr

SD Asowie

KD Baldr


KD Frigg

KD Heimdal

KD Hoenir

KD Thor


KD Tyr
Olbrzymy U Thursy
Svartalfar U Karły
Svartalfheim

SD Świat mitologiczny

KD Alfheim

KD Asgard

KD Hel

KD JotunheimKD Midgard

KD Muspelheim

KD Nifelheim

KD Wanheim


Świat mitologiczny

WD Alfheim

WD Asgard

WD Hel


WD Jotunheim

WD Midgard

WD Muspelheim

WD Nifelheim

WD Svartlafheim

WD Wanheim


Thor

NU Wignir

SD Asowie

KD Baldr


KD Frigg

KD Heimdal

KD Hoenir

KD Odyn


KD Tyr
Thrym

SD Thursowie


Thursy

NU Hrimthurosowie

NU Jotunowie

NU Olbrzymy

NU Trole

SD Istoty mitologiczne

WD Loki

WD Mimir


WD Trym

KD Alfy


KD Asowie

KD Disy


KD Fylgje

KD Karły


KD Norny

KD Walkirie

KD Wanowie
Trole U Thursy
Tyr

SD Asowie

KD Baldr

KD Frigg


KD Heimdal

KD Hoenir

KD Odyn

KD Thor
Valfodr U Odyn


Vanagod U Frej
Walhala

SD Asgard

KD Bifrost

KD Gladsheim


Wanheim

SD świat mitologiczny

KD Alfheim

KD Asgard

KD Hel

KD JotunheimKD Midgard

KD Muspelheim

KD Nifelheim

KD Svartlafheim


Walkirie

SD istoty mityczne

KD Alfy

KD AsowieKD Disy

KD Fylgje

KD Karły

KD Norny


KD Thursy

KD Wanowie


Wanowie

SD istoty mityczne

WD Frej

WD Freja


WD Njord

KD Alfy


KD Asowie

KD Disy


KD Fylgje

KD Karły


KD Norny

KD ThursyKD Walkirie
Wignir U Thor


Część graficzna:©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość